VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Career day VŠEM

23. 11. 2011 13:56
Dne 8.12.2011 od 14hod se v prostorách školy uskuteční den profesního a kariérního rozvoje „Career day VŠEM“. Součástí programu budou přednášky odborníků z praxe: LMC (jobs.cz), PR klub, Marketingový institut, Česká spořitelna, Horton International, a další. Tematické zaměření přednáškových bloků, např: - Trendy trhu práce v ČR, možnosti uplatnění absolventů, očekávání firem - klíčové faktory úspěchu. - Jak získat dobré zaměstnání: nejdůležitější rady pro výběrová řízení (CV, motivační dopis, pohovor). - Jak oslovit, čím upoutat a na co nezapomenou při hledání práce v české a v zahraniční společnosti. - Význam zahraniční studijní zkušenosti pro budoucí rozvoj kariéry.Jednotliví přednášející zároveň představí specifika a náročnost různých profesních oborů (Marketing, Public Relations, Human Resources, Bankovnictví).

Jdi zpět