VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Hosté VŠEM: Evropská unie a perspektiva dalšího vývoje

Přednáška z cyklu Hosté VŠEM s českým politikem, bývalým diplomatem a lobbistou JUDr. Pavlem Teličkou na významné téma Evropská Unie a perspektiva dalšího vývoje se uskuteční ve středu 4.10.2023 od 17:30 hod. prezenčně v budově VŠEM (přístupné i pro veřejnost).

  • Jak se stát politikem a být slyšen?
  • Pavel Telička jako člen Evropské komise a Evropského parlamentu nabyl v politice mnoho praktických zkušeností, které uvede do kontextu vývojového směru dnešní EU.
  • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Registrace účasti studenta prostřednictvím terminálu v místnosti konání.
  • Téma pro esej: Perspektiva EU. Téma pro aplikační studii: Klíčové prvky dalšího vývoje EU.
  • Odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
  • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.
  • Připomínáme, že esej lze zpracovat pouze 1x za studium a to v rámci prvního ročníku studia.

Jdi zpět