VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Hosté VŠEM: Jak se dělá značka budoucího prezidenta

Přednáška z cyklu Hosté VŠEM s Martinem Klčo na téma Jak se dělá značka budoucího prezidenta, proběhne ve čtvrtek 08.06.2023 od 17:30 hod. v budově VŠEM (přístupno veřejnosti).

  • Martin Klčo řídil tvorbu unikátní značky prezidenta Petra Pavla a v jeho týmu nadále působí. Mimo jiné vedl 9 let komunikační agenturu Leo Burnett a momentálně buduje značky v Unicorn Attacks.
  • Přijďte se s ním pobavit o tom, jak se dělá politický marketing obecně, jak se dělá prezidentská kampaň a v čem se politická a prezidentská kampaň liší od jiných témat. Můžete se také dozvědět o Martinově marketingové zkušenosti odjinud, co dělal, co ho nejvíce baví a co vnímá v jeho profesi jako nejdůležitější atributy.
  • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Registrace účasti studenta prostřednictvím terminálu v místnosti konání.
  • Téma pro esej: Propagace značky. Téma pro aplikační studii: Faktory úspěšnosti značky.
  • Odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
  • Záznam rozhovoru bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Jdi zpět