VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Hosté VŠEM: Současné výzvy v logistice z pohledu Kühne + Nagel

10. 6. 2021 15:00 vytvořil: Markéta Čížková

Miroslav Pudil pracuje pro společnost Kühne + Nagel více než 25 let, během kterých působil v různých pozicích, naposledy jako ředitel divize pozemních přeprav. Jedná se o zkušeného lídra s hlubokými znalostmi logistického trhu, jež jednoznačně přispějí k rozvoji digitálních aktivit společnosti Kühne + Nagel, k akvizici národních i globálních zákazníků a implementaci nových služeb s vysokou přidanou hodnotou.

V rámci přednášky bude představena společnost Kühne + Nagel z globálního i lokálního hlediska, ale především se dozvíte jak se společnost staví k udržitelnosti (programy na kompenzaci uhlíkové stopy, CSR) a diverzitě a inkluzi. Zároveň budou také zmíněna aktuální řešení spojená s pandemií COVID-19, např. interní opatření na ochranu zaměstnanců, nové modely práce či přínos ke globálnímu boji proti pandemii.

Jdi zpět