VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Nová akreditace Ing. Lidské zdroje

10. 5. 2024 11:51 vytvořil: Natálie Kadeřábková
Je na čase se s Vámi podělit o skvělou novinku ze VŠEM! Národní akreditační úřad dne 2.5.2024 schválil realizaci nového navazujícího magisterského studijního programu Lidské zdroje (Ing.) v prezenční a kombinované formě studia.
 
1) Takto zaměřený magisterský studijní program nabízí VŠEM jako jediná škola v České republice. Program se zaměřuje především na získání znalostí a dovedností z oblastí Lidských zdrojů, Sociologie a Psychologie.
 
2) Jako vždy Vám i v tomto programu přinášíme unikátní zaměření studia jako jsou např.: Psychologie zdraví ve firmách, Koučování lidských zdrojů, Globální HR management, Moderní přístupy k MLZ, Personální procesy, Sociální aspekty lidských zdrojů, Leadership, Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů a řada dalších.
 
3) Studium lze zahájit od října 2024, kdy ePřihlášku ke studiu je možné odeslat do 1.9.2024. Studium není nijak omezeno zaměřením předchozího (bakalářského) studia.
 
4) Absolventi VŠEM mohou využít v AR 2024/25 zvýhodněné výše studijních poplatků v cenových úrovních Standard (30.000 Kč/rok) a Premium (50.000 Kč/rok), a to v rámci pokračování svého studia na VŠEM. Pochopitelně je možné volit z nabídky všech cenových úrovní školného.
 
Studijní poradci IPC VŠEM jsou Vám k dispozici v rámci nastavení vhodného harmonogramu studia pro Vaše navazující studiu na VŠEM!

Jdi zpět