VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Skill-Port VŠEM: Řízení kariér vojáků z povolání

5. 5. 2022 08:10 vytvořil: Markéta Čížková

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Ivanem Malíkem na téma Řízení kariér vojáků z povolání, kterou zorganizoval student VŠEM, proběhne ve čtvrtek 12.05.2022 od 17:30 hod. v budově VŠEM.

  • Ivan Malík již 12 let zastává různé funkce zabezpečující personální práci v organizačních strukturách resortu Armády České republiky. V minulosti se zabýval komplexní personální prací, zabezpečením vzdělávání vojáků z povolání a občanských zaměstnanců. Aktuálně působí jako náčelník oddělení řízení kariér Agentury personalistiky Armády České republiky a podílí se na řízení kariér vojáků z povolání v podřízenosti Vzdušných sil Armády České republiky.
  • V rámci přednášky se dozvíte o řízení lidských zdrojů v kontextu zajištění flexibilního souladu mezi zaměstnanci a organizací. Přednáška obsahuje informace týkající se požadavků na způsobilost pracovníka pro výkon funkce, vyhodnocení způsobilosti pracovníka a možnosti zvyšování kvalifikace. Součástí přednášky je vhled na řízení karier vojáků z povolání od vzniku služebního poměru až po jeho ukončení.
  • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Možnosti kariérních tras. Téma pro aplikační studii: Řízení kariéry z pohledu organizace a jednotlivce.
  • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 11.05.2022, 23:59 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
  • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Jdi zpět