VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Skill-Port VŠEM: Talent management

29. 3. 2022 15:43 vytvořil: Markéta Čížková

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Jindřichem Grossem na téma Talent management, kterou zorganizoval student VŠEM, proběhne on-line formou ve čtvrtek 07.04.2022 od 18:00 hod. prostřednictvím aplikace MS Teams (přístupné i pro veřejnost).

  • Jindřich Grosse se v oblasti lidských zdrojů pohybuje více než 7 let, během kterých působil na pozici personalisty (vzdělávání, HR marketing, komunikace) a následně i HR Seniora (HR controlling, reporting, nastavování systémů, plánování zdrojů). Aktuálně zastává pozici HR managera ve společnosti Auto-Kabel Krupka s více než 650 zaměstnanci.
  • Přednáška bude zaměřena na talent management v organizacích, jeho implementaci a praktické přínosy pro organizace. Nejprve bude tento pojem definován a vymezen v reálném prostředí organizací a následně budou zmíněny možné strategie a cíle, které by měl talent management v dané organizaci naplnit, stejně jako bude hlouběji probrán jeho reálný přínos a význam pro moderní organizaci, zejména v souvislosti s aktuální situací na trhu práce (talentů).
  • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Potřeba talentů v organizaci. Téma pro aplikační studii: Řízení a retence talentů.
  • Účast na akci je možná bez přihlášení, odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
  • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Jdi zpět