VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Školení Databáze ProQuest

24. 9. 2013 15:57 vytvořil: Tereza Vlášková

V neděli 10. listopadu a ve středu 13. listopadu 2013 se uskuteční školení na databázi ProQuest (http://www.vsem.cz/e-aplikace-vsem.html). Databáze obsahuje zahraniční elektronické informační zdroje: bibliografické a abstraktové databáze, faktografické a plnotextové databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy, monografie, encyklopedie, slovníky, příručky atd. Informační zdroje jsou nezbytnou pomůckou při zpracování seminárních a závěrečných prací. Vzhledem k problémům, které má velká část studentů s využíváním zdrojů při přípravě SP/BP/DP, více než doporučujeme účast na školení. Na školení je možné se přihlásit od 24.9.2013 prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled.

Jdi zpět