VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Praktická aplikace Zvládání zátěže v manažerské praxi

3. 9. 2018 14:52 vytvořil: Tereza Vlášková

Byla zveřejněna Praktická aplikace - Zvládání zátěže v manažerské praxi. Praktická aplikace propojuje teoretické základy z oblasti stresového managementu s praktickým nácvikem vybraných metod zvládání nadměrně působící zátěže.

Podrobné informace k Praktickým aplikacím, viz Anotace Odborné semináře, PA obecné informace.

Výsledky voleb do Studentského senátu VŠEM

13. 8. 2018 14:28 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly vyhlášeny výsledky voleb do Studentského senátu VŠEM na volební období 1.9.2018 - 31.8.2019.

Termíny EZK a prezentace písemných prací Září 2018

13. 8. 2018 14:20 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly vypsány termíny prezentací písemných prací a zkouškové termíny (EZK/EZZK/EZP) na období září - prosinec 2018.

 • V případě přihlašování na EZK/EZZK/EZP v AR 2017/2018 (tedy do 31.8.2018) je nutné v SIS VŠEM/Zkoušky studenta překliknout na AR 2018/2019.
 • Přihlášení na prezentace písemných prací je podmíněno kladnou klasifikací písemné práce od lektora v SIS VŠEM/eIndex (1 - 3) a probíhá prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA.

Set základní literatury (vrácení/výpůjčka)

8. 8. 2018 13:53 vytvořil: Tereza Vlášková

 • Termín pro vrácení setu základní literatury (cenová úroveň Premium) je do 31.8.2018, kdy je nutné vrátit kompletní set. V případě, že student nevrátí sadu literatury do stanoveného data, je povinen uhradit plnou cenu za všechny jím převzaté učební texty dle sazebníku VŠEM.
 • Objednávky setů na další akademický rok budou probíhat od 1.9. do 8.9.2018, kdy podmínkou je provedení elektronického zápisu (uhrazení studijních poplatků v cenové úrovni Premium).

Prázdninový provoz na VŠEM

2. 7. 2018 08:24 vytvořil: Tereza Vlášková

V termínu 1.7.2018 – 31.8.2018 probíhá prázdninový provoz pedagogických pracovišť VŠEM (čerpání zákonné dovolené akademických pracovníků VŠEM) a administrativních pracovišť VŠEM.

 • V rámci prázdninového provozu akademičtí pracovníci nemají standardně vypsané konzultační hodiny, kdy případné konzultace jsou tak realizovány na základě individuální domluvy.
 • Provoz Informačně poradenského centra zůstává nezměněn (úřední hodiny 12:00 – 17:00; út – čt, so – ne, telefonní dotazy a konzultace 12:00 - 17:00; po - ne).
 • Provozní doba Studovny a knihovny VŠEM, Klubu VŠEM a Posilovny VŠEM je 1.7.-31.8.2018 zkrácena do 17 hod.

Kontrola studia (termíny oprav) v době prázdninového provozu:

 • Hodnocení závěrečných zkoušek (EZZK) do 40 dnů.
 • Schválení/hodnocení písemných prací do 40 dnů (hodnocení prací probíhá pouze u studentů s cenovou úrovní Premium/Exclusive/mimořádné stipendium).
 • Zkouškové termíny na období červenec – srpen 2018 jsou zveřejněny v SIS VŠEM/ Zkoušky studenta.
 • Zkoušková soustředění (EZK, EZZK, EZP, prezentace písemných prací) mohou absolvovat jen studenti s cenovou úrovní Premium/Exclusive/mimořádné stipendium.

Elektronický zápis na AR 2018/2019

26. 6. 2018 07:00 vytvořil: Tereza Vlášková

Elektronický zápis (EZ) pro Akademický rok 2018/2019 bude probíhat v termínu 1.7.2018 – 31.8.2018.

 • Možnost elektronického zápisu je podmíněna úhradou veškerých plateb, a to dle harmonogramu plateb, data splatnosti nebo příslušného termínu posunutí splatnosti, viz Administrace plateb.
 • EZ pro AR 2018/2019 je povinný pro všechny studenty VŠEM s tím, že zápis se týká i studentů, kteří prodlužují studium a nemají již přímou výuku.
 • Studenti, kteří neprovedou zápis na AR 2018/2019, budou (dle Studijního a zkušebního řádu) zapsáni Informačně poradenským centrem v mimořádném termínu na základě volné kapacity jednotlivých studijních skupin/modulů/předmětů, a to bez ohledu na časové preference a studijní potřeby studenta.
 • V případě nezájmu o pokračování ve studiu na VŠEM je nutné do 30.6.2018 zaslat žádost o zanechání studia prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz.

Písemné práce na VŠEM

22. 6. 2018 15:33 vytvořil: Tereza Vlášková

Všichni studenti VŠEM mají od začátku akademického roku (1.9.2017) možnost zpracovávat písemné výstupy dle vlastních možností a preferencí. Každý student musí v rámci studia získat příslušný počet kreditů z písemných prací, kdy je zcela v jeho kompetenci, jaké výstupy bude zpracovávat.

 • Studenti mají na výběr různé typy prací, které mohou kombinovat dle vlastních preferencí (aplikační studie, esej, odborná praxe, praktická studie, profesní studie, seminární práce, zápočtová práce).
 • Zpracování žádného z uvedených výstupů není povinné, kdy je na studentovi, z jakých písemných výstupů nashromáždí požadovaný počet kreditů.
 • Práce se liší svým rozsahem, počtem kreditů i samotným obsahem. Podmínkou je alespoň jednu písemnou práci prezentovat (je možné prezentovat libovolný počet písemných prací a tím rychleji získat potřebné množství kreditů).

Informace jsou k dispozici v:

Obhajoby BP/DP červen 2018

21. 6. 2018 09:06 vytvořil: Tereza Vlášková

 • Ústní obhajoba bakalářských/diplomových prací bude probíhat v termínech 27.6.2018 (Bc./Ing./MBA), 28.6.2018 (Bc./Ing./MBA) a 29.6.2018 (Bc./Ing.) od 9:00 do 15:00 hod.
 • Obhajoby BP/DP jsou veřejné s tím, že přihlížející student nemusí svou účast předem oznamovat. Vyžaduje se adekvátní oděv přihlížejících studentů.

Workshop Multikulturní 13 VŠEM

19. 6. 2018 14:52 vytvořil: Tereza Vlášková

Byl vypsán workshop "Multikulturní 13 VŠEM" v termínu 28.6.2018 17:00 - 18:00 hod.

Workshop se věnuje výstupům projektu Multikulturní 13 VŠEM. Cílem projektu je prostřednictvím rozvoje a realizace vzdělávacích programů zvyšovat kompetence pedagogických pracovníků a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku. Aktivity jsou specificky navázány na potřeby vzdělávání ve městě se zaměřením na integraci osob s odlišným sociokulturním kontextem (cizinců).

Studentský senát - zveřejněna kandidátní listina

7. 6. 2018 09:27 vytvořil: Tereza Vlášková

 • Byla zveřejněna kandidátní listina do Studentského senátu VŠEM pro AR 2018/2019.
 • Volby do Studentského senátu budou probíhat od 1.7.2018 do 31.7.2018 prostřednictvím SIS VŠEM (anketa).