VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

Workshop: Volby prezidenta USA - primárky a dlouhodobá kampaň

10. 8. 2020 11:45 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Volby prezidenta USA - primárky a dlouhodobá kampaň s JUDr. Bc. Peterem Brezinou, Ph.D.

V tomto workshopu bude představen federální politický systém USA včetně jeho základních prvků, především pak instituce prezidenta USA. Budou vysvětleny principy primárních voleb v obou soudobých základních stranách USA, a  nastíněna aktuální situace týkající se voleb konaných 3. listopadu 2020 - v den konání workshopu by už mělo být jasné, zda se jich opravdu zúčastní Donald Trump a Joe Biden.
Dále se účastníci dozví informace o dosavadní dlouhodobé předvolební kampani, jak ji uskutečňují oba zmínění kandidáti (respektive jejich volební štáby), ale také jiné subjekty, které jsou k tomu v USA oprávněné. Do volebního dne bude zbývat zhruba 2,5 měsíce, půjde tedy o pohled na dlouhodobou, nikoli bezprostředně předvolební kampaň. I ta je ovšem velmi "výživná", jak bude vidět na konkrétních příkladech.

Nenechte si ujít workshop na zajímavé a aktuální téma a pozvěte i své přátele či rodinu.

 • Termín: 18.08.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
 • Odevzdání práce je možné do 30 dnů od termínu konání workshopu.
 • Téma práce: Volby prezidenta v USA
 • Videokonference proběhne živě prostřednictvím youtube StudiumVŠEM a je zdarma přístupná veřejnosti.

Elektronický zápis na AR 2020/2021 končí 15.8.2020

4. 8. 2020 12:38 vytvořil: Tereza Vlášková

 • Dne 15.8.2020 (23:59 hod.) končí Elektronický zápis (EZ) pro akademický rok 2020/2021.
 • EZ pro AR 2020/2021 je povinný pro všechny studenty s tím, že zápis se týká i studentů, kteří prodlužují studium a nemají již přímou výuku. Netýká se studentů zahajující studium v říjnu 2020.
 • Od 15.8.2020 začne nezapsané studenty zapisovat dle Vnitřních předpisů VŠEM (Nařízení rektora VŠEM) Informačně poradenské centrum, a to na základě volné výukové kapacity, tj. bez studijních a časových preferencí samotného studenta, kdy je uvedený administrativní úkon zpoplatněn v rámci mimořádného termínu.

Workshop Prezentační a rétorické dovednosti

28. 7. 2020 09:13 vytvořil: Veronika Hasmanová

Workshop (videoforum) na téma Prezentační a rétorické dovednosti s Ing. Lenkou Holečkovou, Ph.D.

Workshop „Prezentační a rétorické dovednosti" si stanovuje jako cíl nabídnout svým účastníkům tipy pro účinné zvládnutí vystoupení před širším publikem. Nabízí mimo jiné možnosti využití rétorických cvičení týkajících se techniky práce s hlasem a dechem při projevu, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. Dále se soustřeďuje na vhodnou neverbální komunikaci a užitečné techniky pro překonání trémy, která se při prezentacích mnohdy vyskytuje. Kromě tipů týkajících se prezentačních a rétorických dovedností workshop nabízí širší náhled na komunikační dovednosti, který napomáhá se vypořádat s důležitými komunikačními situacemi v osobním i v pracovním životě. 

Workshop se zaměří především na tato témata:

 • Rétorické dovednosti. Výslovnostní a dechová cvičení. Prostředky pro oživení řeči.
 • Tvorba odborné prezentace v praxi. Tipy pro vlastní vystupování.
 • Časté chyby - čeho se vyvarovat.
 • Možnosti překonání stresu a zvládnutí trémy.
 • Neverbální komunikace. Účinné využívání neverbálních aspektů pro podporu sdělení

Nenechte si ujít workshop na užitečné téma a pozvěte i své přátele či rodinu.

 • Termín: 03.08.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
 • Odevzdání práce je možné do 30 dnů od termínu konání workshopu.
 • Téma práce: Prezentační a rétorické dovednosti
 • Videokonference proběhne živě prostřednictvím youtube StudiumVŠEM a je zdarma přístupná veřejnosti.

Workshop Současné strategie nadnárodních společností

24. 7. 2020 13:34 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Současné strategie nadnárodních společností s doc. Ing. Romanem Zuzákem, Ph.D.

Přednáška o strategických postupech, které realizují nadnárodní společnosti v současné době. Budou prezentovány na konkrétních společnostech včetně jejich cílů a společenských dopadů a omezení. 

Workshop se zaměří především na tato témata:

 • jak nadnárodní společnosti dosahují globální efektivnosti
 • inovací a dosahování globální konkurenční výhody
 • zda je cílem zákazník nebo jen zisk
 • jak rostou globální obři a jaká je proti tomu společenská obrana

Nenechte si ujít workshop na zajímavé téma, který povede člen katedry management VŠEM a pozvěte i své přátele či rodinu.

 • Termín: 29.07.2020 od 17:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
 • Odevzdání práce je možné do 30 dnů od termínu konání workshopu.
 • Téma práce: Strategie globálních společností
 • Videokonference proběhne živě prostřednictvím youtube StudiumVŠEM a je zdarma přístupná veřejnosti.

Telefonní kontakt - aktualizace úřední doby

16. 7. 2020 11:31 vytvořil: Tereza Vlášková

 • Od pondělí 20.7.2020 budou telefonické konzultace s Informačně poradenským centrem opětovně možné v čase 12:00 - 17:00 hod. (pondělí - neděle).

Workshop Domácí násilí

14. 7. 2020 10:12 vytvořil: Tereza Vlášková

Workshop (videoforum) na téma Domácí násilí s Mgr. Ing. Jiřím Tobíškem a s účastí přední odbornice v oblasti Bc. Petry Wűnschové, ředitelky Centra Locika.

Workshop krátce, ale komplexně představí problematiku domácího násilí a násilí v rodinách v českém kontextu.
Účastníci si nejprve ujasní, co to násilí je, jak se liší od např. agrese nebo vzteku a jaký má vliv na zdraví, psychiku i vztahy v rodině a jaké může mít podoby. Poté získají informace o zákonu na ochranu před domácím násilím, zákonu o obětech i souvislostech se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.
Zvláštní pozornost bude věnována tomu, aby se studenti naučili násilí v rodinách rozpoznat a dozvěděli se, jaké  jsou možnosti pomoci v oblasti, právní, sociální i psychologické. Další část workshopu bude věnována problematice dětí vyrůstajících v rodinách zasažených násilím.

 • Termín: 21.07.2020 od 15:00 hod.
 • Za účast na workshopu a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce (případně další 2 kredity za následnou prezentaci v případě aplikační studie).
 • Odevzdání práce je možné do 30 dnů od termínu konání workshopu.
 • Téma práce: Domácí násilí z pohledu práva
 • Videokonference proběhne živě prostřednictvím youtube StudiumVŠEM a je zdarma přístupná veřejnosti.

Pratické aplikace léto 2020

9. 7. 2020 15:11 vytvořil: Michal Šubrt

Využijte možnost absolvovat praktické aplikace a získat potřebné kredity i v letních měsících:

 • PA Orientace na trhu (Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA) v termínech 16.07.2020, 30.07.2020, 20.08.2020 (vždy 9 - 10:30). 2 kredity do PA.
 • PA Získávání a výběr zaměstnanců do obchodního týmu (Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA) v termínech 18.07.2020 (9 - 11 hod), 25.07.2020 (9 - 11 hod), 01.08.2020 (videokonzultace projektů, 9 - 12 hod),  09.08.2020 (9 - 12 hod). 3 kredity do PA
 • Přihlášení možné již nyní prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA.
 • Podrobné informace k praktickým aplikacím v anotacích PA.
 • Určeno pouze pro studenty cenových úrovní Premium a Exclusive.
 • Praktické aplikace se uskuteční v budově VŠEM.

Odevzdání závěrečných prací - obhajoba srpen 2020

9. 7. 2020 11:35 vytvořil: Tereza Vlášková

K 10.7.2020 je stanoven termín pro odevzdání finální verze BP/DP s termínem obhajoby srpen 2020. Níže jsou uvedeny důležité informace, které s odevzdáním závěrečných prací souvisí:

 • Finální verze závěrečných prací jsou kontrolovány až po termínu stanoveném pro odevzdání, tedy po 10.7.2020.
 • Závěrečné práce musí být odevzdány do 10.7.2020 včetně (do 23:59 hod.), v opačném případě není možné práci obhajovat v srpnu 2020. Nedoporučujeme práci odevzdávat těsně před půlnocí, kdy může dojít k časové prodlevě a přijetí práce systémem až následující den. Reakci na odevzdanou práci student obdrží do 25.7.2020.
 • Práce se odevzdávají pouze elektronicky prostřednictvím Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací/Závěrečné práce, nikoliv nahráváním do Souborů studenta.
 • Finální verze BP/DP musí obsahovat vložené zadání podepsané rektorem VŠEM, které si student stáhne ze svých Souborů v SIS VŠEM (zadání se vkládá slučováním PDF dokumentů a elektronický podpis musí být viditelný).

Opatření rektora č. 5

4. 7. 2020 16:52 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Na základě vývoje situace a v souladu s vládními nařízeními VŠEM vydává nové Opatření rektora 05/2020. Prosíme o jeho prostudování.

 • Navýšení kapacity pro EZK/EZZK od 7.7.2020 na 40 studentů.
 • Hygienické požadavky na absolvování zkouškového soustředění.
 • Možnost využití prostor VŠEM.

Letní provoz VŠEM

29. 6. 2020 17:19 vytvořil: Tereza Vlášková

V termínu 1.7.2020 – 31.8.2020 probíhá letní provoz pedagogických pracovišť VŠEM (čerpání zákonné dovolené akademických pracovníků VŠEM) a administrativních pracovišť VŠEM.

 • V rámci letního provozu mají akademičtí pracovníci konzultační hodiny v menším rozsahu, kdy případné další konzultace jsou realizovány na základě individuální domluvy.
 • Provoz Informačně poradenského centra zůstává nezměněn (úřední hodiny 12:00 - 17:00 hod.; út - čt, so - ne, telefonní dotazy a konzultace 10:00 - 17:00 hod.; po - ne)
 • Studovna a knihovna VŠEM, Klub VŠEM a Posilovna VŠEM budou 1.7. - 31.8.2020 uzavřeny.

Kontrola studia (termíny oprav) v době letního provozu:

 • Hodnocení závěrečných zkoušek (EZZK) do 40 dnů.
 • Schválení/hodnocení písemných prací do 40 dnů (hodnocení prací probíhá pouze u studentů s cenovou úrovní Premium/Exclusive).
 • Zkouškové termíny na období červenec – srpen 2020 jsou zveřejněny v SIS VŠEM/Zkoušky studenta.
 • Termíny prezentací písemných prací jsou k dispozici v SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA.