VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality SIS

Aktuality SIS

SkillPort VŠEM: Tomáš Holomoucký - Inovace v logistice

25. 9. 2019 11:23 vytvořil: Tereza Vlášková

Jak lze uplatnit inovace v oblasti logistiky? To a mnohem více Vám v přednášce SkillPort VŠEM sdělí Tomáš Holomoucký, generální ředitel Schenker s.r.o.

V DB Schenker je Tomáš Holomoucký od dob svých magisterských studií a postupně si prošel velkým množstvím pozic. Stál na samém začátku většiny poboček a oddělení a sbíral zkušenosti jako asistent ředitele, první prodejce, první kvalitář, první produktový manažer. To mu umožnilo poznat firmu DB Schenker velmi detailně a získat tak jedinečnou perspektivu v širokém množství oblastí. Dnes je v DB Schenker již 23 let, z čehož posledních 12 let zastává pozici ředitele a jednatele společnosti pro Českou republiku. Pro studenty VŠEM připravil poutavou přednášku na téma inovací a to nejen v logistice.

Chcete se dozvědět více o digitalizaci, robotizaci, 3D tisku a průmyslu 4.0? Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku o těchto tématech!

Praktické aplikace v AJ

23. 9. 2019 14:11 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Byly zveřejněny praktické aplikace v anglickém jazyce - Business Economics, Financial Management. Podrobné informace k Praktickým aplikacím, viz Studijní předměty v anglickém jazyce, PA obecné informace. Přihlášení na tyto PA je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA a to od 24.9.2019 12:00 hod.

Obhajoby BP/DP Říjen 2019

9. 9. 2019 11:47 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Ústní obhajoby závěrečných prací v říjnu 2019 budou probíhat 30.10.2019 a 31.10.2019 (Bc/Ing/MBA). Na termín obhajoby závěrečné práce je možné se přihlásit prostřednictvím SIS/Zkoušky studenta/Obhajoba BP/DP do 10. 10. 2019 (23:59 hod.).

 • Veškeré podmínky pro účast na obhajobě je nutné splnit do 10. 10. 2019; připomínáme, že sem patří rovněž povinnost úspěšně absolvovat výstupní test (týká se všech studentů bez výjimky).
 • Student se může přihlásit i před splněním všech podmínek, avšak pokud k rozhodnému datu 10. 10. 2019 podmínky nesplní, musí se nejpozději tohoto dne z termínu obhajob odhlásit.
 • Průběh obhajob BP/DP

Praktické aplikace v AJ

5. 9. 2019 13:30 vytvořil: Kateřina Vykydalová

Byly zveřejněny praktické aplikace v anglickém jazyce - Marketing, Human Resource Management. Podrobné informace k Praktickým aplikacím, viz Studijní předměty v anglickém jazyce, PA obecné informace.

Praktická aplikace Lidská práva v životě a díle Václava Havla

2. 9. 2019 14:31 vytvořil: Tereza Vlášková

Byla zveřejněna Praktická aplikace - Lidská práva v životě a díle Václava Havla. Cílem praktické aplikace je ukázat studentům skrze životní příběh a dílo Václava Havla důležitost obrany lidských práv a svobod. Praktická aplikace probíhá v termínech 27.9.2019 (Knihovna Václava Havla), 2.10.2019 (Pražská křižovatka) a 25.10.2019 (VŠEM).

Podrobné informace k Praktickým aplikacím, viz Anotace Odborné semináře, PA obecné informace.

Aktualizace databáze otázek ZZK

15. 8. 2019 16:55 vytvořil: Tereza Vlášková

Došlo k aktualizaci otázek ZZK dle seznamu níže. Otázky byly upraveny ve Zkouškové databázi otázek ZZK, v rámci zkouškových testů budou aktualizovány od 1.9.2019. Jedná se o formulační úpravy a vyvážení obsahu jednotlivých otázek.

 • EZZK Ekonomie a management (ing) - otázky 1 - 5 a 16 - 20
 • EZZK Ekonomika podniku (bc) - otázky 1 - 10
 • EZZK Ekonomika a management (bc) - otázky 1 - 10

 

Elektronický zápis na AR 2019/2020 končí 31.8.2019

15. 8. 2019 10:26 vytvořil: Tereza Vlášková

 • Dne 31.8.2019 (23:59 hod.) končí Elektronický zápis (EZ) pro akademický rok 2019/2020.
 • EZ pro AR 2019/2020 je povinný pro všechny studenty s tím, že zápis se týká i studentů, kteří prodlužují studium a nemají již přímou výuku. Netýká se studentů zahajující studium v říjnu 2019.
 • Od 1.9.2019 začne nezapsané studenty zapisovat dle Vnitřních předpisů VŠEM (Nařízení rektora VŠEM) Informačně poradenské centrum, a to na základě volné výukové kapacity, tj. bez studijních a časových preferencí samotného studenta, kdy je uvedený administrativní úkon zpoplatněn v rámci mimořádného termínu.

Výsledky voleb do Studentského senátu VŠEM

14. 8. 2019 11:23 vytvořil: Tereza Vlášková

Byly vyhlášeny výsledky voleb do Studentského senátu VŠEM na volební období 1.9.2019 - 31.8.2020.

Zkouškové termíny EZK - trimestr Září 2019

12. 8. 2019 17:16 vytvořil: Kateřina Vykydalová

 • Byly vypsány zkouškové termíny (EZK/EZZK/EZP) na období září - prosinec 2019. Přihlášení je standardně možné prostřednictvím SIS VŠEM/Zkoušky studenta.
 • V případě přihlašování na EZK/EZZK/EZP v AR 2018/2019 (tedy do 31.8.2019) je nutné v SIS VŠEM/Zkoušky studenta překliknout na AR 2019/2020.

Termíny prezentací písemných prací pro trimestr Září 2019 a nové termíny EZK

9. 8. 2019 11:50 vytvořil: Kateřina Vykydalová

 • Byly vypsány termíny prezentací písemných prací (SP/ZP/PP) na období září - prosinec 2019. Přihlášení na prezentace SP/ZP/PP je podmíněno klasifikací (1 - 3) písemné části od hodnotitele v SIS VŠEM/E-index a probíhá prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA.
 • Zároveň byly vypsány dva nové zkouškové termíny v průběhu srpna a to 13. a 14. 8. 2019. Přihlášení je možné v SIS VŠEM/Zkoušky studenta.