VŠEM > Studium VŠEM > Struktura Bc. > Bakalářský projekt VŠEM

Bakalářský projekt VŠEM

Konečně komplexní profesní studijní programy v ČR! Bakalářský projekt s maximální orientací na praxi.

VŠEM zavádí zásadní změnu ve vysokoškolském profesním vzdělávání, která umožňuje aplikovat získané znalosti a dovednosti ve své profesi nebo podnikání v rámci studia.

  • Od akademického roku 2024/2025 umožňujeme tradiční bakalářské práce nahradit prakticky orientovanými Bakalářskými projekty.
  • VŠEM přichází s revoluční změnou ve vysokoškolském vzdělávání, kterou před pár dny oficiálně schválil Národní akreditační úřad pro vysoké školství, který ze zákona dohlíží na kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Předseda NAÚ ČR, Ing. Robert Plaga, Ph.D., uvedené okomentoval: "Není to tak, že by písemné práce přestávaly dávat smysl zcela, ale u konkrétních studijních programů, zejména u těch profesně orientovaných, je nepochybně pro všechny strany užitečnější, pokud studenti místo písemné práce předloží výsledky konkrétního praktického zadání. V případě profesních programů mohou z takové změny benefitovat jak samotní studenti, tak jejich potenciální zaměstnavatelé.".
  • Uvedené platí nejen pro nově nastupující studenty v nadcházejícím akademickém roce, ale i stávající studenti VŠEM se mohou rozhodnout, zda zůstanou u své původní struktury studia, nebo se vydají novou, pro ně zajímavější a progresivnější cestou Bakalářského projektu (nevztahuje se na termíny obhajob Červen a Říjen 2024).
  • Detailní informace a pokyny budou studentům VŠEM k dispozici od 1. 7. 2024.

PRAKTICKÉ ZAMĚŘENÍ BAKALÁŘSKÝCH PROJEKTŮ

  • Při práci na Bakalářském projektu budou studenti volit mezi zpracováním Praktické práce, respektive Klauzurní práce, a to dle vlastních studijních a profesních preferencí.
  • Zatímco většina českých vysokých škol setrvává na povinnosti předkládat a obhajovat bakalářskou práci, VŠEM se rozhodla tento historický koncept změnit. Namísto tradičního přepisování odborné literatury se studenti zaměří na praktické projekty, které reflektují skutečné situace a problémy z praxe. Vysíláme tak jasný signál posunu ke kvalitnějšímu a užitečnějšímu vzdělání, které bude mít dlouhodobou hodnotu pro studenty i absolventy VŠEM.
  • Bakalářský projekt (Praktická práce / Klauzurní práce) vychází z reálného profesního života a umožňuje studentům aplikovat získané znalosti a dovednosti ve své profesi nebo podnikání již během studia.

KOMENTÁŘ PROREKTORŮ VŠEM

Zkouškový systém VŠEM prověřuje teoretické znalosti studentů dostatečně. Bakalářský projekt tedy studenti zaměří přímo na to, čemu se věnují, kde absolvovali odbornou praxi, nebo na oblasti, kterým se věnovat chtějí. VŠEM nebude studenty do ničeho nutit, a ponechá na nich, pro jaký závěrečný výstup se rozhodnou. „Jedním z hlavních pilířů práce se studenty je pro nás to, aby si každý student mohl vždy zvolit z více nabízených variant tak, aby pro něj bylo několikaleté studium smysluplné a dlouhodobě navozovalo dobrý pocit z vlastního rozvoje.“

- zdůrazňuje prorektor VŠEM, Dan Šťastný

„Žádné ústní zkoušení předem memorovaných znalostí, žádné potítko. Diskuze nad bakalářským projektem bude přirozeným způsobem ověření toho, co se studenti na VŠEM naučili a v praxi vyzkoušeli.“

- představuje koncept prorektor VŠEM, Bohumil Kartous

KONEC ÚSTNÍHO ZKOUŠENÍ

  • Změny rovněž zahrnují zrušení ústního přezkoušení, které je v rámci státních závěrečných zkoušek nahrazeno odbornou diskuzí na téma vlastního bakalářského projektu.

NOVÝ FORMÁT JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NA TRHU PRÁCE

  • Výstupy bakalářských projektů budou mít velký význam i na pracovním trhu. Studenti budou moci své projekty využít jako důkaz svých schopností při hledání zaměstnání, ale i v rámci kariérního postupu v zaměstnání stávajícím. Tento nový formát zakončení studia bude užitečným doplněním jejich profesního portfolia.

PŘÍPRAVA NA NOVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

  • VŠEM tímto krokem nejen modernizuje současné studijní programy, ale také se připravuje na akreditaci nových programů, které budou reflektovat aktuální potřeby trhu práce. Naše škola tak pokračuje ve svém poslání poskytovat moderní prakticky orientované vzdělání s důrazem na profesní využitelnost.