VŠEM > Studium VŠEM > Struktura Bc.

Struktura Bc.

 • Forma studia Prezenční / Kombinovaná / Distanční
 • Zahájení studia 3x ročně (leden, duben, říjen)
 • Cenové úrovně školného s rozdělením plateb, stipendia
 • Bakalářský program Ekonomika a management EM
 • Bakalářský program Lidské zdroje LZ
 • Studijně profesní oblasti a zaměření
 • Získejte v rámci svého studia na VŠEM i profesní titul MBA!
 • Zpracujete a prezentujte projekt a jako absolvent programu Bc. | BBA na VŠEM získejte profesní titul MBA.
 • Capstone project (závěrečný Business projekt) složený z dílčích studijních oblastí, které absolvujete v rámci zaměření studia (marketingový plán, finanční plán, strategický záměr, plán lidských zdrojů atd.).
 • Získání a rozšíření základních a mezioborových znalostí a dovedností v rámci volby příslušného studijního programu a oborové oblasti (ekonomie, management, lidské zdroje) s vhodným studijním zaměřením v návazností na osobnostní a profesní rozvoj absolventa, případně jako odborný a profesní základ pro navazující studijní program VŠEM (Ing.).
 • Schopnost analytického a etického myšlení, s širokým ekonomickým a společenským přehledem v návaznosti na zvolenou studijní oblast a profesní zaměření na základě skladby předmětů bakalářského studijního programu.
 • Aplikování manažerských dovedností a schopnosti při jednání, vedení a řízení lidí (komunikace, koordinace, kooperace, vyjednávání, delegování, motivace, psychologie a další), spolu s komplexním myšlením v širších manažerských právních, psychologických i ekonomických souvislostech.

PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

FORMY STUDIA

O víkendech

 • Kombinovaná forma I ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr).
 • Kombinovaná forma II v intenzivních výukových blocích formou 3 až 4 denního výukového soustředění (čtvrtek - neděle, 1x za trimestr).
 • Pro studijní programy Ekonomika a management | Lidské zdroje

Odkudkoli on-line

 • Distanční forma I online ve stanovených termínech ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr). Národní akreditace, udělované diplomy Bc. / Ing.
 • Pro studijní program Ekonomika a management

Můžeme vám poradit?

Studijní poradci Informačně poradenského centra VŠEM vás provedou přijímacím řízením i samotným studiem až ke zdárnému absolutoriu!