VŠEM > Studium VŠEM > Přehled školného VŠEM > Stipendijní školné KLASIK

Čas čtení: 5 min.Stipendijní školné KLASIK

Zvýhodněné školné 20.000 Kč / rok

 • Cenová úroveň KLASIK je určena aktivním a samostatným studentům, kteří své vysokoškolské studium absolvují ve standardní době, bez dodatečných studijních a administrativních služeb.

 • Součást stipendijního programu Studium VŠEM na podporu aktivního vysokoškolského studia.

 • Zkouškové a administrativní období 10 měsíců (září - červen) min. 300 zkouškových dní
 • Zkouškové pokusy v ceně školného (1 + 3)
 • Počet omluv bez udání důvodu ze zkouškových termínů: 1x/AR (tzv. Sick Day)
 • Elektronické vysokoškolské učebnice VŠEM (základní studijní literatura)
 • Video / Audio learning VŠEM
 • Videokonzultace pro on-line komunikaci
 • Studijní a administrativní servis 7 dní v týdnu v rámci úřední doby IPC
 • Rozdělení plateb na 2 splátky s administrativním poplatkem
 • Studentský úvěr VŠEM 10 + 2 splátky

  KLASIK STANDARD PREMIUM EXCLUSIVE
Docházka (účast na výuce)

min. 90 %

Volitelné (min. 50 %)*

Nepovinná (stanovuje garant) Nepovinná (stanovuje garant)

Zkouškové období

10 měsíců (září - červen)

10 měsíců (září - červen) 12 měsíců (září - srpen) 12 měsíců (září - srpen)
Uzavření ročníku (kontrola studia)

Ano (min. 90 %)

Volitelné (min. 50 %)* Ne Ne
Studentské aktivity

Ano

Volitelné* Ne Ne
Studijní poradenství a administrativní podpora

7 dní (Po - Ne)

7 dní v týdnu 7 dní v týdnu 7 dní v týdnu
Učebnice VŠEM

eBook

eBook eBook+tištěné eBook+tištěné
Video + Audio Learning VŠEM

Ano

Ano Ano Ano
Video Stream přednášek

Ne

Ne Ne Ano
Studenský úvěr VŠEM (měsíční platby)

10 + 2

10 + 2 10 + 1 10 + 0 (bez navýšení)
Možnost prodloužení studia

Ano

Ano Ano Ano
Kontrola studia (ZK, ZP, DPP)

Jednotná

Jednotná Jednotná Jednotná
Diplom BBA / MSc. / MBA

Zpoplatněno

Zpoplatněno V ceně školného V ceně školného

* STANDARD - student volí jen jednu z povinností zvýhodněné stipendijní cenové úrovně za AR (docházka | kredity | studentské aktivity)

STUDIJNÍ PROGRAM
FORMA STUDIA
ŠKOLNÉ / ROK

Bc. (3letý bakalářský)

prezenční, kombinovaná

20.000 Kč (Duben)

30.000 Kč (Říjen)

distanční I

-

Ing. (2letý magisterský)

prezenční, kombinovaná

30.000 Kč

distanční I

-

Jsou studentské aktivity náročné?

Každý student přichází s vlastní studijní aktivitou. Náročnost je tedy individuální a respektuje vaše potřeby a časové možnosti (věnujete se dobročinným aktivitám, jste aktivní na sociálních sítích, máte řadu zajímavých kontaktů, chcete se dozvědět víc o dění na VŠEM... vše lze využít v rámci zapojení do plnění studentských aktivit).

Jak se plní docházka?

Docházka na přednášky i videocvičení registrovaná prostřednictvím Docházkového registračního systému VŠEM (studentský průkaz). Povinnost 90% docházky na předmětech, kdy má každý student 10% toleranci např. pro případ nemoci, či jiných povinností.

Nesplnění podmínek?

Pokud v průběhu akademického roku (AR) nesplníte, nebo se rozhodnete neplnit podmínky stipendijní cenové úrovně Klasik, doplácíte školné do vyšší cenové úrovně (Standard | Premium dle rozsahu splněných povinností včetně administrativního poplatku). Cenová úroveň Klasik vám nadále zůstává (pokud nemáte zájem o změnu cenové úrovně) a můžete plnit podmínky cenové úrovně v dalším ročníku.

Kolik studentů studuje v Klasik?

V rámci stipendijní cenové úrovně Klasik studuje aktuálně 10 % studentů VŠEM. K termínu leden 2024 v této cenové úrovni absolvovalo 300 studentů.

Pro koho je Klasik vhodný?

Pro aktivní a samostatné studenty, kteří mají zájem získat vysokoškolské vzdělání v rámci standardní doby studia.

Kdy se platí školné?

Splatnost studijních poplatků je zpravidla do 10 dnů od absolvování přijímacího řízení, respektive obdržení podkladů pro zahájení studia ze strany VŠEM.

Platba školného na splátky?

V rámci cenové úrovně Klasik můžete roční platbu školného rozdělit na 2 splátky.

Měsíční platba školného?

Možnost měsíčních splátek v rámci Studentského úvěru VŠEM v režímu 10 + 2 splátky při úhradě administrativního poplatku.

Změna školného kdykoli?

Ano, studenti VŠEM mohou zaslat žádost o změnu cenové úrovně kdykoli v průběhu studia.