VŠEM > Studium VŠEM > Přehled školného VŠEM > Srovnání školného VŠEM

Čas čtení: 4 min.Srovnání školného VŠEM

Student si na základě svých administrativních a studijních preferencí stanovuje cenovou úroveň, která rozšiřuje studijní a administrativní servis/služby. Výše studijních poplatků je garantována po celou standardní dobu (nepřerušeného) studia.

Zkouškové období / Zkoušky

  KLASIK STANDARD PREMIUM EXCLUSIVE
Zkouškové období (počet měsíců pro zkouškové a administrativní období studia) 10 (září - červen) 10 (září - červen) 12 (září - srpen) 12 (září - srpen)
Zkouškové pokusy v ceně školného (počet pokusů ZP/ZK/SP) 1 + 3 1 + 3 1 + 4 1 + 4
Zkouškové omluvy z termínu bez udání důvodu za AR 1 3 9 Neomezeně
Uznání zkoušek/předmětů z jiné VŠ/VŠEM NE NE ANO ANO
Sestavení ISP a zkrácení studia NE NE NE ANO
Individuální termíny zkoušek nad rámec vypsaných termínů NE NE Zpoplatněno ANO
Studijní předměty nad rámec struktury studia (nepovinně volitelné předměty) NE Zpoplatněno ANO ANO

Studijní poplatky / Splátky / Studentský úvěr /

  KLASIK STANDARD PREMIUM EXCLUSIVE
Rozdělení ročních studijních poplatků na splátky bez navýšení NE NE ANO (až 3 splátky) ANO (až 4 splátky)
Studentský úvěr VŠEM (rozložení školného na měsíční splátky ) ANO (10+2) ANO
(10+2)
ANO (10+1) ANO (10+0)
Úhrada studijních poplatků při zanechání studia za celou standardní dobu studia ANO ANO NE NE
Vrácení 10 % ročního školného (ukončení ve standardní době, studijní průměr, docházka) NE NE ANO ANO

Administrace studia / Studijní a učební texty

  KLASIK STANDARD PREMIUM EXCLUSIVE
Povinné plnění podmínek studia (viz popis cenové úrovně) ANO (90 %) ANO (50 %) NE NE
Povinné plnění studentských a rozvojových aktivit ANO NE (od 10/21) NE NE
Učebnice VŠEM (základní studijní literatura studijního předmětu) Elektronické Elektronické Elektronické (s možností tisku) Elektronické + Tištěné (zdarma)
Set základní literatury na AR s dopravou ČR/SR
NE NE ANO (manipulační poplatek) ANO
Přerušení studia Zpoplatněno Zpoplatněno ANO ANO
Profesní titul MBA (absolventi Bc. + Ing. na VŠEM) Zpoplatněno Zpoplatněno ANO ANO
Mezinárodní diplom BBA / MSc. (pro absolventy Bc. / Ing.) Zpoplatněno Zpoplatněno ANO ANO
Mikrodiplom / Nanodiplom VŠEM Zpoplatněno Zpoplatněno ANO ANO

Prodloužení doby studia

  KLASIK STANDARD PREMIUM EXCLUSIVE
Prodloužení studia nad rámec standardní doby studia o trimestr Zpoplatněno Zpoplatněno Zpoplatněno Zpoplatněno
Prodloužení studia nad rámec standardní doby studia o 12 měsíců NE Zpoplatněno Zpoplatněno ANO
* Občané cizí státní příslušnosti (kromě SR) mohou zvolit pouze cenovou úroveň PREMIUM

Závazek doby studia a výše poplatků

  • Cenová úroveň Klasik (zvýhodněná cenová úroveň) - Student se zavazuje k úhradě studijních poplatků za celou standardní dobu studia (a to v případě jeho zanechání).  Podmínkou cenové úrovně je plnění 90 % kreditů, 90 % docházky a studentských aktivit. V případě plnění podmínek cenové úrovně Klasik v rozsahu 0 - 49 % se student zavazuje k doplacení rozdílu mezi cenovou úrovní Klasik a cenovou úrovní Premium za každý takový ročník. V případě plnění podmínek cenové úrovně Klasik v období/ročníku v rozsahu 50 - 89 % se student zavazuje k doplacení rozdílu mezi cenovou úrovní Klasik a cenovou úrovní Standard za každý takový ročník. Nesplnění podmínek cenové úrovně podléhá též administrativnímu poplatku dle administrativního ceníku.
  • Cenová úroveň Standard (zvýhodněná cenová úroveň) - Student se zavazuje k úhradě studijních poplatků za celou standardní dobu studia. Podmínkou cenové úrovně je plnění studentských aktivit či 50 % kreditů či 50 % docházky (50% videocvičení, 50% přednášky za každý předmět) či studijní průměr 2,0. V případě nesplnění podmínek cenové úrovně se student zavazuje k úhradě doplatku do cenové úrovně Premium. Nesplnění podmínek cenové úrovně podléhá též administrativnímu poplatku dle administrativního ceníku.
  • Cenová úroveň Premium - Student se zavazuje k úhradě studijních poplatků v akademickém roce, do kterého byl zapsán (bez závazku úhrady celé standardní doby studia).
  • Cenová úroveň Exclusive - Student se zavazuje k úhradě studijních poplatků v akademickém roce, do kterého byl zapsán (bez závazku úhrady celé standardní doby studia).

Udělení diplomu BBA/MSc.

  • Vystavení diplomu Bachelor of Business Administration (BBA) / Master of Science (MSc.) pro absolventy bakalářského / magisterského studijního programu VŠEM (mezinárodní akreditace ACBSP).

Výuka v Anglickém jazyce

Administrativní ceník VŠEM