Čas čtení: 4 min.Srovnání školného VŠEM

Student si na základě svých administrativních a studijních preferencí stanovuje cenovou úroveň, která rozšiřuje studijní a administrativní servis/služby. Výše studijních poplatků je garantována po celou standardní dobu (nepřerušeného) studia s tím, že školné je hrazeno za každý započatý/zapsaný akademický rok.

Zkouškové období / Zkoušky

 KLASIKSTANDARDPREMIUMEXCLUSIVE
Zkouškové období (počet měsíců pro zkouškové a administrativní období studia) 10 (září - červen) 10 (září - červen) 12 (září - srpen) 12 (září - srpen)
Zkouškové pokusy v ceně školného (počet pokusů ZP/ZK/SP) 1 + 1 1 + 2 1 + 4 1 + 4
Zkouškové omluvy z termínu bez udání důvodu za AR 1 3 9 Neomezeně
Uznání zkoušek/předmětů z jiné VŠ/VŠEM (sestavení ISP a zkrácení studia) NE NE ANO ANO
Individuální termíny zkoušek nad rámec vypsaných termínů NE NE Zpoplatněno ANO
Studijní předměty nad rámec struktury studia (nepovinně volitelné předměty) NE Zpoplatněno ANO ANO

Studijní poplatky / Splátky / Studentský úvěr /

 KLASIKSTANDARDPREMIUMEXCLUSIVE
Rozdělení ročních studijních poplatků na splátky bez navýšení NE NE ANO (až 3 splátky) ANO (až 4 splátky)
Studentský úvěr VŠEM (rozložení školného na měsíční splátky ) ANO (10+2) ANO
(10+2)
ANO (10+1) ANO (10+0)
Úhrada studijních poplatků při zanechání studia za celou standardní dobu studia ANO ANO NE NE
Vrácení 10 % školného (ukončení ve standardní době, studijní průměr, docházka) NE NE ANO ANO
Sleva v aplikaci ePlatby VŠEM (učební texty, studijní literatura) NE 40% 60% 80%

Administrace studia / Studijní a učební texty

 KLASIKSTANDARDPREMIUMEXCLUSIVE
Povinné plnění podmínek studia (viz popis cenové úrovně) ANO (90 %) ANO (50 %) NE NE
Povinné plnění studentských a rozvojových aktivit ANO ANO NE NE
Učební texty VŠEM (základní studijní literatura studijního předmětu) Elektronické Elektronické Elektronické + Tištěné Elektronické + Tištěné
Přerušení studia Zpoplatněno Zpoplatněno ANO ANO
Profesní titul MBA (absolventi Bc. + Ing. na VŠEM) Zpoplatněno Zpoplatněno ANO ANO
Mezinárodní diplom BBA / MSc. (pro absolventy Bc. / Ing.) Zpoplatněno Zpoplatněno ANO ANO
Mikrodiplom / Nanodiplom VŠEM Zpoplatněno Zpoplatněno ANO ANO

Prodloužení doby studia

 KLASIKSTANDARDPREMIUMEXCLUSIVE
Prodloužení studia nad rámec standardní doby studia o trimestr NE NE Zpoplatněno Zpoplatněno
Prodloužení studia nad rámec standardní doby studia o 12 měsíců NE Zpoplatněno Zpoplatněno ANO
* Občané cizí státní příslušnosti (kromě SR) mohou zvolit pouze cenovou úroveň PREMIUM

Udělení diplomu BBA/MSc.

  • Vystavení diplomu Bachelor of Business Administration (BBA) / Master of Science (MSc.) pro absolventy bakalářského / magisterského studijního programu VŠEM (mezinárodní akreditace ACBSP).

Dvouoborové studium VŠEM

  • Možnost souběžného studia dvou studijních oborů v rámci bakalářského (Bc./Bc.) a magisterského programu (Ing./MBA) pouze v rámci cenové úrovně Exclusive.
  • Po řádném ukončení studia jsou absolventovi vystaveny dva diplomy a dva dodatky k diplomu za každá absolvovaný studijní progrram.

Výuka v Anglickém jazyce

Administrativní ceník VŠEM