VŠEM > Studium VŠEM > Přehled školného VŠEM > Srovnání školného VŠEM

Čas čtení: 4 min.Srovnání školného VŠEM

Student si na základě svých administrativních a studijních preferencí stanovuje cenovou úroveň, která rozšiřuje studijní a administrativní servis/služby. Výše studijních poplatků je garantována po celou standardní dobu (nepřerušeného) studia s tím, že školné je hrazeno za každý započatý/zapsaný akademický rok.

Zkouškové období / Zkoušky

 STANDARDPREMIUM
Zkouškové období (počet měsíců pro zkouškové a administrativní období studia) 10 (září - červen) 12 (září - srpen)
Zkouškové pokusy v ceně školného (počet pokusů ZP/ZK/SP) 1 + 1 1 + 3
Zkouškové omluvy z termínu bez udání důvodu za AR 3 9
Uznání zkoušek/předmětů z jiné VŠ/VŠEM (sestavení ISP a zkrácení studia) Zpoplatněno ANO
Individuální termíny zkoušek nad rámec vypsaných termínů NE Zpoplatněno
Studijní předměty nad rámec struktury studia (nepovinně volitelné předměty) Zpoplatněno ANO

Studijní poplatky / Splátky / Studentský úvěr /

 STANDARDPREMIUM
Rozdělení ročních studijních poplatků na splátky bez navýšení NE ANO (až 3 splátky)
Studentský úvěr VŠEM (rozložení školného na měsíční splátky ) ANO (10+2) ANO (10+1)
Úhrada studijních poplatků při zanechání studia za celou standardní dobu studia ANO NE
Vrácení 10 % školného (ukončení ve standardní době, studijní průměr, docházka) NE ANO
Sleva v aplikaci ePlatby VŠEM (učební texty, studijní literatura) 40% 60%

Administrace studia / Studijní a učební texty

 STANDARDPREMIUM
Povinné plnění jedné z podmínek studia (kredity, studijní průměr) ANO (50 %) NE
Povinné plnění studentských a rozvojových aktivit ANO NE
Učební texty VŠEM (základní studijní literatura studijního předmětu) Elektronické Elektronické + Tištěné
Přerušení studia Zpoplatněno ANO
Profesní titul MBA (absolventi Bc. + Ing. na VŠEM) Zpoplatněno ANO
Mezinárodní diplom BBA / MSc. (pro absolventy Bc. / Ing.) Zpoplatněno ANO
Mikrodiplom / Nanodiplom VŠEM Zpoplatněno ANO

Prodloužení doby studia

 STANDARDPREMIUM
Prodloužení studia nad rámec standardní doby studia o trimestr NE Zpoplatněno
Prodloužení studia nad rámec standardní doby studia o 12 měsíců Zpoplatněno Zpoplatněno
* Občané cizí státní příslušnosti (kromě SR) mohou zvolit pouze cenovou úroveň PREMIUM

Udělení diplomu BBA/MSc.

  • Vystavení diplomu Bachelor of Business Administration (BBA) / Master of Science (MSc.) pro absolventy bakalářského / magisterského studijního programu VŠEM (mezinárodní akreditace ACBSP).

Dvouoborové studium VŠEM

  • Možnost souběžného studia dvou studijních oborů v rámci bakalářského (Bc./Bc.) a magisterského programu (Ing./MBA) pouze v rámci administrativního balíčku EXCLUSIVE k cenové úrovni PREMIUM.
  • Po řádném ukončení studia jsou absolventovi vystaveny dva diplomy a dva dodatky k diplomu za každá absolvovaný studijní progrram.

Výuka v Anglickém jazyce

Administrativní ceník VŠEM