Čas čtení: 4 min.Školné STANDARD

Školné STANDARD obsahuje snížené roční školné v rámci standardní doby studia a je určena aktivním studentům, kteří chtějí své vysokoškolské studium absolvovat ve standardní době, bez dodatečných studijních a administrativních služeb.

Co je součástí školného STANDARD

 • Zkouškové a administrativní období 10 měsíců (září - červen) min. 300 zkouškových dní
 • Zkouškové pokusy v ceně školného (1 + 1)
 • Elektronické učební texty VŠEM (základní studijní literatura)
 • Videolearning a Audiolearning VŠEM pro více než 200 studijních předmětů
 • VideoForum VŠEM pro on-line komunikaci s akademickými i administrativními pracovníky
 • Studijní a administrativní servis 7 dní v týdnu
 • Možnost doplnění/rozšíření nabídky služeb v rámci Administrativního ceníku VŠEM

Povinnosti pro STANDARD

 • Průběžné plnění jedné z podmínek za AR (min. 50 % kreditů, min. 50% docházka, studijní průměr do 2,0)
 • Plnění povinností studenta v rámci Studentských a rozvojových aktivit VŠEM
 • Bez možnosti přerušení studia
 • Povinnost uhrazení celkové standardní doby studia
 • V případě nesplnění podmínek student doplácí rozdíl do cenové úrovně PREMIUM
 • Administrativní poplatky za opravné, náhradní a mimořádné termíny
 • Bez možnosti rozdělení ročních plateb školného na splátky