VŠEM > Studium VŠEM > Přehled školného VŠEM > Stipendijní školné STANDARD

Čas čtení: 5 min.Stipendijní školné STANDARD

Zvýhodněné školné 40.000 Kč / rok

 • Školné STANDARD obsahuje snížené roční školné v rámci standardní doby studia a je určeno aktivním studentům, kteří chtějí své vysokoškolské studium absolvovat ve standardní době, bez dodatečných studijních a administrativních služeb.

 • Součást stipendijního programu Studium VŠEM na podporu aktivního vysokoškolského studia.

Studenti VŠEM dle cenových úrovní školného

 • Zkouškové a administrativní období 10 měsíců (září - červen) min. 300 zkouškových dní
 • Zkouškové pokusy v ceně školného (1 + 3)
 • Počet omluv bez udání důvodu ze zkouškových termínů: 3x/rok (tzv. Sick Day)
 • Elektronické vysokoškolské učebnice VŠEM (základní studijní literatura)
 • Video / Audio learning VŠEM
 • Videokonzultace pro on-line komunikaci
 • Studijní a administrativní servis 7 dní v týdnu
 • Rozdělení plateb na 2 splátky s administrativním poplatkem
 • Studentský úvěr VŠEM 10 + 2 splátky

 • Plnění jedné z podmínek v ročníku/akademickém roce: Min. 50 % kreditů nebo min. 50% docházka, nebo studijní průměr do 2.0 v rámci 100% absolvovaných zkoušek, nebo Studentské a rozvojové aktivity VŠEM
 • Uhrazení celkové standardní doby studia
 • V případě nesplnění podmínek doplatek na školné PREMIUM
 • Administrativní poplatky za náhradní a mimořádné termíny

  KLASIK STANDARD PREMIUM EXCLUSIVE
Docházka (účast na výuce)

min. 90 %

Volitelné (min. 50 %)*

Nepovinná (stanovuje garant) Nepovinná (stanovuje garant)

Zkouškové období

10 měsíců (září - červen)

10 měsíců (září - červen) 12 měsíců (září - srpen) 12 měsíců (září - srpen)
Uzavření ročníku (kontrola studia)

Ano (min. 90 %)

Volitelné (min. 50 %)* Ne Ne
Studentské aktivity

Ano

Volitelné* Ne Ne
Studijní poradenství a administrativní podpora

7 dní (Po - Ne)

7 dní v týdnu 7 dní v týdnu 7 dní v týdnu
Učebnice VŠEM

eBook

eBook eBook+tištěné eBook+tištěné
Video + Audio Learning VŠEM

Ano

Ano Ano Ano
Video Stream přednášek

Ne

Ne Ne Ano
Studenský úvěr VŠEM (měsíční platby)

10 + 2

10 + 2 10 + 1 10 + 0 (bez navýšení)
Možnost prodloužení studia

Ano

Ano Ano Ano
Kontrola studia (ZK, ZP, DPP)

Jednotná

Jednotná Jednotná Jednotná
Diplom BBA / MSc. / MBA

Zpoplatněno

Zpoplatněno V ceně školného V ceně školného

* STANDARD - student volí jen jednu z povinností zvýhodněné stipendijní cenové úrovně za AR (docházka | kredity | studentské aktivity)

STUDIJNÍ PROGRAM
FORMA STUDIA
ŠKOLNÉ / ROK

Bc. (3letý bakalářský)

prezenční, kombinovaná

40.000 Kč

distanční I

-

BBA (2letý bachelor)

distanční II

40.000 Kč

Ing. (2letý magisterský)

prezenční, kombinovaná

40.000 Kč

distanční I

-

MSc. (1letý master)

distanční II

40.000 Kč

DBA (2letý doktorandský)

distanční II

40.000 Kč

Jsou studentské aktivity povinné?

Plnění studentských aktivit v cenové úrovni Standard není povinné. Pokud je vám však aktivní zapojení do dění na VŠEM blízké, můžete si uvedené zvolit pro splnění jedné z podmínek této zvýhodněné cenové úrovně.

Nesplnění podmínek?

Pokud v průběhu akademického roku (AR) nesplníte, nebo se rozhodnete neplnit podmínky stipendijní cenové úrovně Standard, doplácíte školné do vyšší cenové úrovně (Premium) včetně administrativního poplatku. Cenová úroveň Standard vám nadále zůstává (pokud nemáte zájem o změnu cenové úrovně) a můžete plnit podmínky cenové úrovně v dalším ročníku.

Jak se plní docházka?

Docházka na přednášky i videocvičení registrovaná prostřednictvím Docházkového registračního systému VŠEM (studentský průkaz). Povinnost 50% docházky na předmětech, kdy má každý student 50% toleranci např. pro případ nemoci či jiných povinností.

Kolik studentů studuje ve Standardu?

V rámci stipendijní cenové úrovně Standard studuje aktuálně 40 % studentů VŠEM.

Platba školného na splátky?

V rámci cenové úrovně Standard můžete roční platbu školného rozdělit na 2 splátky.

Kdy se platí školné?

Splatnost studijních poplatků je zpravidla do 10 dnů od absolvování přijímacího řízení, respektive obdržení podkladů pro zahájení studia ze strany VŠEM.

Měsíční platba školného?

Možnost měsíčních splátek v rámci Studentského úvěru VŠEM v režímu 10 + 2 splátky při úhradě administrativního poplatku.

Změna školného kdykoli?

Ano, studenti VŠEM mohou zaslat žádost o změnu cenové úrovně kdykoli v průběhu studia.