VŠEM > Informace VŠEM > Pracoviště a katedry VŠEM > Orgány VŠEM > Disciplinární komise VŠEM

Čas čtení: 2 min.Disciplinární komise VŠEM

Disciplinární komise Vysoké školy ekonomie a managementu (DK VŠEM) projednává disciplinární přestupky studentů a členů akademické obce VŠEM a navrhuje rektorovi uložení příslušných sankcí.
 
Rektor VŠEM podává návrh na zahájení disciplinárního řízení a rozhoduje o uložení sankcí na návrh disciplinární komise. Rektor nemůže uložit přísnější sankci, než navrhla disciplinární komise.

Orgány disciplinárního řízení

  • rektor VŠEM
  • disciplinární komise, která má 6 členů

Složení Disciplinární komise VŠEM

< zpět

doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

Předseda Disciplinární komise VŠEM

Prorektor pro strategii a rozvoj

Prorektor pro strategii a rozvoj zodpovídá za vedení a rozvoj činností VŠEM ve strategickém směřování školy k naplňování očekávání zainteresovaných skupin na VŠEM. Předkládá a řídí rozvojové projekty VŠEM, spolu se strategickým určováním partnerství VŠEM s externími subjekty v národním a mezinárodním prostředí. Podílí se na propojování výuky s požadavky a potřebami praxe s ohledem na nejnovější trendy vývoje v daných oblastech.

Absolvent MFF UK v Praze. Působil také na univerzitách v USA a Belgii. Má více než dvacetileté praktické zkušenosti z poradenských projektů z nejrůznějších firem z mnoha zemí Evropy a střední Asie. Specializuje se na řízení komplexních změnových a restrukturalizačních projektů, vedení strategických a řešících workshopů s top managementem a na koučování manažerů. Jeho oblíbenými tématy jsou strategie, systémové myšlení, leadership, učící se organizace a celkové rozvíjení firemního businessu a lidí.