VŠEM > Studium VŠEM > Elitní program VŠEM

Čas čtení: 1 min.Elitní program VŠEM

Elitní program VŠEM je nadstandardní vzdělávací a tréninkový program, který se zaměřuje na rozvoj studijně nadaných studentů, kteří projevují aktivní zájem o své studium a budoucí profesní uplatnění, prostřednictvím přednášek z atraktivních oblastí, speciálně navržených pro Elitní program VŠEM a zprostředkování úzké spolupráce s konkrétními společnostmi pro již vybrané pracovní pozice.

  • Studijní a profesní motivací studenta by mělo být uplatnění v konkrétní oblasti a pracovní pozici, respektive společnosti.

Komu je program určen

Elitní program je cílen na studenty, kteří mají motivační, studijní a odborný potenciál, respektive jsou ochotni jej rozvíjet nad rámec svých standardních studijních povinností, které jim následně pomohou s uplatněním na trhu práce již v samotném průběhu studia.

Studium a praxe

Jednotlivým studentům je zprostředkována spolupráce s vybranou společností nebo organizací, jejíž podnikání odpovídá realizovaným studijním oborům s cílem získání pracovní pozice ve středním a vyšším managementu po ukončení studia na VŠEM.

  • Studenti získají hlubší odborné znalosti, projdou tréninkem sociálních a manažerských dovedností, blíže se seznámí s praxí úspěšných mezinárodních firem v ČR nebo zahraničí.
  • Každý student má k dispozici profesní mentoring ze strany manažerů a expertů, individuální přístup akademických pracovníků, lektorů a neustálý kontakt s organizací, do které po absolutoriu nastoupí.
  • Při výuce je kladen důraz na přirozené zapojení přednášejících z podnikové praxe tak, aby studenti měli možnost aplikovat získané teoretické poznatky a znalosti na skutečné problémy, respektive řešit reálné situace, se kterými se budou setkávat ve své profesní praxi.

Stipendium Elitního programu (10.000 EUR/rok)

Možnost získat stipendium Elitního programu VŠEM v hodnotě 10.000 EUR, které nabízí nejlepším studentům roční studijní pobyt na partnerské univerzitě EU Business School ve Švýcarsku.

  • Úzké propojení studia s praxí a interaktivní forma výuky je filozofie, která spojuje VŠEM a EU Business School, společně pak připraví studenta na profesní uplatnění na mezinárodním trhu.
  • Mezinárodně uznávané obchodní vzdělání v unikátním prostředí Švýcarské riviéry dělá z EU Business School ideální prostředí pro získání zahraničních studijních zkušeností. EU Business School spojuje tradiční obchodní vzdělání s holistickým přístupem. Prostřednictvím programů EU Business School se studenti učí základy podnikání a osobního rozvoje, které jim umožní vstoupit na pracovní trh plně připravený.
  • Členy EU Business School jsou úspěšní podnikatelé a profesionálové, kteří nabízí neocenitelné mentorství a zkušenosti z praxe. Dokáží své podnikatelské zkušenosti přenést do učebny a napomohou Vám stát se leadery v podnikání.

Žádost o Stipendium Elitního programu VŠEM

  • Žádost o Stipendium Elitního programu VŠEM předkládá student Informačně poradenskému centru VŠEM do termínu konání II. kola přijímacího řízení prostřednictvím SIS/Studijní formulář/Stipendia s tím, že žádost je schvalována Akademickou radou VŠEM (na udělení Stipendia Elitního programu VŠEM není právní nárok).
  • V rámci II. kola PŘ (ústní pohovor) je uchazečem předkládána písemná práce/Esej v rozsahu 600 slov.
  • Kromě školních výsledků je student dotazován na činnost nad rámec výuky, například úspěchy ve školních soutěžích nebo dobrovolnictví. Žadatel o stipendium může rovněž doložit reference, zpravidla od pedagogů, případně jakékoli další podklady, které by Akademické radě VŠEM pomohli při rozhodování o ne/udělení Stipendia Elitního programu VŠEM.