VŠEM > Studium VŠEM > Struktura BBA

Struktura BBA

 • Forma studia Distanční II
 • Zahájení studia kdykoli v průběhu akademického roku
 • Cenové úrovně školného s rozdělením plateb, stipendia
 • Bachelor of Business Administration (BBA)
 • Volba profesního zaměření absolventa
 • Získejte v rámci svého studia na VŠEM i profesní titul MBA!
 • Zpracujete a prezentujte projekt a jako absolvent programu Bc. | BBA na VŠEM získejte profesní titul MBA.
 • Capstone project (závěrečný Business projekt) složený z dílčích studijních oblastí, které absolvujete v rámci zaměření studia (marketingový plán, finanční plán, strategický záměr, plán lidských zdrojů atd.).
 • Získání a rozšíření základních a mezioborových znalostí, dovedností a způsobilostí v oblasti ekonomie a managementu, inovací se zaměřením na obchod (business), marketing, finanční řízení a lidské zdroje, s návazností na osobní a profesní rozvoj v rámci budoucího i současného působení u firem a organizací, případně jako odborný základ pro pokračování v rámci navazujícího studijního programu VŠEM (MSc.).
 • Schopnosti analytického a etického myšlení, s širokým ekonomickým a společenským přehledem v návaznosti na profesní zaměření absolventa dle zvolené skladby předmětů v rámci struktury studia bakalářského studijního programu.

PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

FORMA STUDIA - DISTANČNÍ II

Odkudkoli on-line

 • Distanční forma II on-line kdykoli a kdekoli výhradně prostřednictvím výukových aplikací VŠEM (VideoLearning, AudioLearning, VideoStream, Elektronické učební texty z Nakladatelství VŠEM, VideoKonzultace s akademickými pracovníky a studijními poradci IPC VŠEM).

Můžeme vám poradit?

Studijní poradci Informačně poradenského centra VŠEM vás provedou přijímacím řízením i samotným studiem až ke zdárnému absolutoriu!