VŠEM > Studium VŠEM > Struktura Ing.

Struktura Ing.

 • Forma studia Prezenční / Kombinovaná / Distanční
 • Zahájení studia 2x ročně (duben, říjen)
 • Cenové úrovně školného s rozdělením plateb, stipendia
 • Magisterský program Ekonomika a management EM
 • Magisterský program Lidské zdroje LZ
 • Volba profesního zaměření absolventa
 • Získejte v rámci navazujícího studia VŠEM profesní titul MBA!
 • Zpracujte v rámci studia Capstone project, tedy závěrečný Business projekt řešící zvolený záměr / problém složený z dílčích oblastí, které student v rámci studia absolvoval (marketingový plán, finanční plán, strategický záměr, plán lidských zdrojů a další dle zaměření studenta).
 • Za kladné hodnocení závěrečného Business projektu a úspěšné absolvování prezentace získá absolvent programu Ing./MSc. na VŠEM profesní titul MBA.
 • Odborně profesní příprava studentů a absolventů v rámci vybraných podnikatelských nebo nepodnikatelských subjektů v souladu se současnými moderními vzdělávacími trendy na mezinárodně srovnatelné úrovni a v návaznosti na profesní zaměření absolventa dle jím zvolené skladby předmětů v rámci struktury studijního programu.
 • Rozšíření a prohloubení znalostí, dovedností a způsobilostí v oblasti ekonomiky a managementu, inovací, lidských zdrojů, marketingu, spolu s manažerským pojetím práva a psychologie.

PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

FORMY STUDIA

O víkendech

 • Kombinovaná forma I ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr).
 • Kombinovaná forma II v intenzivních výukových blocích formou 3 až 4 denního výukového soustředění (čtvrtek - neděle, 1x za trimestr).
 • Pro studijní programy Ekonomika a management | Lidské zdroje

Kdykoli a odkudkoli on-line

 • Distanční forma I online ve stanovených termínech ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr). Národní akreditace, udělované diplomy Bc. / Ing.
 • Pro studijní program Ekonomika a management

Můžeme vám poradit?

Studijní poradci Informačně poradenského centra VŠEM vás provedou přijímacím řízením i samotným studiem až ke zdárnému absolutoriu!