VŠEM > Studium VŠEM > Struktura MSc.

Struktura MSc.

 • Forma studia Distanční II
 • Zahájení studia kdykoli v průběhu akademického roku
 • Cenové úrovně školného s rozdělením plateb, stipendia
 • Master of Science (MSc.)
 • Volba profesního zaměření absolventa
 • Získejte v rámci svého studia na VŠEM i profesní titul MBA!
 • Zpracujte v rámci studia Capstone project, tedy závěrečný Business projekt řešící zvolený záměr / problém složený z dílčích oblastí, které student v rámci studia absolvoval (marketingový plán, finanční plán, strategický záměr, plán lidských zdrojů a další dle zaměření studenta).
 • Za kladné hodnocení závěrečného Business projektu a úspěšné absolvování prezentace získá absolvent programu Ing./MSc. na VŠEM profesní titul MBA.
 • Odborně profesní příprava studentů a absolventů v rámci vybraných podnikatelských nebo nepodnikatelských subjektů v souladu se současnými moderními vzdělávacími trendy na mezinárodně srovnatelné úrovni a v návaznosti na profesní zaměření absolventa dle jím zvolené skladby předmětů v rámci struktury studijního programu.
 • Rozšíření a prohloubení znalostí, dovedností a způsobilostí v oblasti ekonomiky a managementu, inovací, lidských zdrojů, marketingu, spolu s manažerským pojetím práva a psychologie.

PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

FORMA STUDIA - DISTANČNÍ II

Kdykoli a odkudkoli on-line

 • Distanční forma II online prostřednictvím interaktivních eAplikací VŠEM (Videolearning, Videokonzultace, Videocvičení a studijní materiály). Frekvence výuky a konzultací dle preferencí studenta. Mezinárodní akreditace (ACBSP), udělované diplomy BBA / MSc. / MBA.

Můžeme vám poradit?

Studijní poradci Informačně poradenského centra VŠEM vás provedou přijímacím řízením i samotným studiem až ke zdárnému absolutoriu!