VŠEM > Studium VŠEM > Studium v zahraničí

Čas čtení: 2 min.Studium v zahraničí

Zahraniční spolupráce patří mezi klíčové aktivity Vysoké školy ekonomie a managementu. VŠEM dlouhodobě rozvíjí kontakty s více než 40 evropskými i mimoevropskými univerzitami a studentům tak nabízí možnost absolvovat trimestr nebo celý akademický rok na partnerské univerzitě v zahraničí.

V Evropě jsou studijní pobyty realizovány především prostřednictvím programu Erasmus+, v ostatních zemích na základě jiných programů a společných dohod o spolupráci.

Program Erasmus+

Program ERASMUS+ je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme), zaměřuje se na spolupráci vysokoškolských institucí a spolupráci těchto institucí s podniky. Program Erasmus+ nabízí studentům 2 typy aktivit:

  • Studijní pobyt na partnerské zahraniční univerzitě v délce 3 - 12 měsíců.
  • Praktickou stáž v zahraničním podniku, školícím, výzkumném středisku nebo jiné oprávněné organizaci v délce 2 - 12 měsíců

Mezinárodní spolupráce

V rámci rozvoje mezinárodních kontaktů při zapojení do programu Erasmus+ se studenti a zaměstnanci VŠEM účastní výměnných zahraničních pobytů, konferencí, seminářů a jiných událostí. Na VŠEM zároveň přijíždějí studenti, pedagogičtí a ostatní zaměstnanci ze zahraničních partnerských univerzit.

Další možnosti studia v zahraničí

Kromě programu ERASMUS+ existují další možnosti studia v zahraničí, vyžadují však větší samostatnost a vlastní aktivitu studentů. Dostupné informace ke studiu v zahraničí jsou uvedeny v následujících odkazech.

Kontaktní údaje a dokumenty