VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

Administrativní pracoviště VŠEM (IPC/SO)

19. 9. 2012 16:11

V termínu 1.10. - 5.10.2012 bude Informačně poradenské centrum a Studijní oddělení z důvodu konání Administrativních zápisů 1. ročníků UZAVŘENO, respektive nebude přístupno v rámci standardní úřední doby. Potvrzené schůzky v rámci schválených žádostí (ISP, uznání zkoušek, mimořádné termíny administrativního zápisu) s administrativními pracovníky a závěrečný zkouškový termín ZZK (3.10.2012) zůstává v platnosti. Vzhledem k personálním změnám na studijním oddělení, a to v souvislosti se zdravotním stavem Ing. Pavlíny Vamberové, přebírá její kompetence Bc. Tereza Tóthová s tím, že s okamžitou platností do odvolání, dochází k prodloužení doby pro vyřizování dotazů na 7 – 10 dní, kdy u některých žádostí bude může být lhůta prodloužena dle náročnosti dané administrativy. Zároveň žádáme studenty, pro maximální využívání standardně dostupných informací (Průvodce administrací studia, Vnitřní předpisy, stránky VŠEM, Nařízení rektora VŠEM) pro vlastní dotazy. Děkujeme, že vzhledem k neočekávaným personálním změnám na VŠEM, ušetříte čas sobě i administrativním pracovníkům a dohledáte si potřebné informace samostatně, kdy nám dáte prostor pro vyřizování žádostí a zajištění bezproblémového zahájení akademického roku pro všechny studenty VŠEM a budoucí absolventy.

Licence Locklizard

14. 9. 2012 15:34

Vystaveny dva licenční soubory Locklizard, viz studentský mail (14.9.2012), viz Locklizard VŠEM

Informace k administraci studia pro AR 2012/2013

6. 9. 2012 15:42

Informace k administraci studia pro AR 2012/2013 (souhrn nejdůležitějších aktualizací a změn).

Aktuality VŠEM

28. 8. 2012 10:02

Od 1.9.2012 nejsou jednotlivé aktuality zasílány na studentský e-mail s tím, že přehled všech důležitých informací pro uchazeče/studenty o dění na VŠEM je uváděn v sekci Aktuality VŠEM, viz http://www.vsem.cz/aktuality.html

Zpravodaj VŠEM 03 2011/2012

18. 7. 2012 16:39

V SIS VŠEM byl zveřejněn Zpravodaj VŠEM 03 (18/07/12), viz http://www.vsem.cz/zpravodaj-vsem.html Vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny důležité informace, prosíme Vás o jeho prostudování. Z obsahu: prázdninový provoz VŠEM, administrativní zápis do AR 2012/2013, Administrativní komise VŠEM (zrušení kauce), hodnocení seminárních prací, harmonogram pro ukočení studia (aktualizace), maximální doba studia (zrušení), počty studentů pro MOZ/MOS, nový modul oborové specializace/náhrada studijních předmětů, volby do Studentské rady VŠEM (výsledky).

Elektronický zápis (AR 2012/2013)

17. 5. 2012 16:08

V termínu od 1.6. do 10.6.2012 bude probíhat Elektronický zápis do akademického roku 2012/2013. Student si elektronickým zápisem stanovuje, respektive potvrzuje harmonogram studia (rozvrh) a datum a čas administrativního zápisu (od 1.9.2012 do 10.9.2012) pro daný akademický rok. Podrobně si přečtěte informace týkající se administrace elektronického zápisu, viz Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing, Management firem, Master of Business Administration. Další informace jsou uvedeny na stránkách VŠEM, viz  http://www.vsem.cz/elektronicky-zapis.html

Hosté VŠEM: Nové technologie v oblasti POS-POP

15. 5. 2012 01:00

Ve čtvrtek 24. května od 15:30 hod se na VŠEM uskuteční další ze série přednáček v rámci cyklu Hosté VŠEM. Michal Prokůpek je vysokoškolským lektorem a odborníkem v oblasti marketingu.  Za aktivní účast na přednášce a následné odevzdání eseje v rozsahu 2-3 stran na téma zvolené přednášky studenti bakalářských studijních programů v prezenční formě studia obdrží 1 kredit ECTS. Na přednášku je možné se přihlásit prostřednictvím SIS VŠEM, viz Administrativní přehled s tím, že kapacita je omezena.

XII. Fórum Zlaté koruny

12. 3. 2012 10:59

Dne 27.3.2012 od 9:00 hod se uskuteční XII. Fórum Zlaté koruny na téma Distribuce finančních produktů aneb výchova klientů v Čechách. Fórum se koná pod záštitou ministra  financí Miroslava Kalouska. Maximální počet studentů, kteří se mohou zúčastnit je 25, kdy vstup mají zdarma (bez nároku na oběd). Vážní zájemci o účast na fóru se mohou přihlásit prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled nejpozději do 20.3.2012.

Školení ProQuest

9. 2. 2012 00:01

V sobotu 25. února a ve čtvrtek 15. března od 16 hodin se uskuteční školení na databázi ProQuest (viz http://www.vsem.cz/e-aplikace-vsem.html). Databáze obsahuje zahraniční elektronické informační zdroje: bibliografické a abstraktové databáze, faktografické a plnotextové databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy, monografie, encyklopedie, slovníky, příručky atd. Informační zdroje jsou nezbytnou pomůckou při zpracování seminárních a závěrečných prací. Vzhledem k problémům, které má velká část studentů s využíváním zdrojů při přípravě SP / BP / DP, více než doporučujeme účast na školení. Na školení je možné se přihlásit prostřednictvím SIS VŠEM, viz Administrativní přehled.

Hosté VŠEM: Novinky ze světa reklamy a marketingu

24. 1. 2012 00:01

V úterý 7. února od 15 hod se na VŠEM uskuteční další ze série přednáček v rámci cyklu Hosté VŠEM. Břetislav Stromko, marketingový analytik ve společnosti OgilvyOne představí sérii ukázek kampaní z celého světa za uplynulé měsíce - tv spoty, outdoor, guerilla marketing, digital, virální marketing, activation - vždy doplněné o krátký komentář či diskuzi. Za aktivní účast na přednášce a následné odevzdání eseje v rozsahu 2-3 stran na téma zvolené přednášky studenti bakalářských studijních programů v prezenční formě studia obdrží 1 kredit ECTS. Na přednášku je možné se přihlásit prostřednictvím SIS VŠEM, viz Administrativní přehled s tím, že kapacita je omezena.