VŠEM > Informace VŠEM > Společenská odpovědnost

Čas čtení: 2 min.Společenská odpovědnost

Škola by měla rozdíly překonávat, ne je prohlubovat.

Šimon Pánek

Vysoká škola ekonomie a managementu si uvědomuje závazky plynoucí z postavení jedné z předních soukromých vzdělávacích institucí, a proto se plně hlásí ke konceptu tzv. Společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility). VŠEM je členem Asociace spoečenské odpovědnosti, která rozvíjí společenskou odpovědnost (CSR) a udržitelné podnikání v České republice.

Etika a etický kodex

VŠEM chápe, že vzdělávání je úzce svázáno s odpovědností a s dodržováním obecné i profesionální etiky a netoleruje neetické či podvodné jednání u svých studentů, zaměstnanců či obchodních partnerů.

Studium VŠEM!

VŠEM podporuje svobodu myšlení, bádání, vyjadřování, výměnu názorů a informací. Podporuje rovné příležitosti, dlouhodobým projektem Studium VŠEM klade důraz na odstraňování překážek v přístupu ke studiu poskytováním podpor handicapovaným či jinak znevýhodněným studentům ve formě stipendií, materiální podpory a speciálního přístupu.

VŠEM v Africe

VŠEM dlouhodobě spolupracuje s neziskovou organizací Člověk v tísni a podílí se na několika dlouhodobých i krátkodobých projektech. V rámci podpory práva na vzdělání vznikl projekt VŠEM v Africe, který se snaží bojovat proti negramotnosti v afrických zemích a zajišťovat kvalitní vyučovací podmínky pro děti ve věku 8 - 15 let.

Paměť národa Post Bellum

VŠEM si uvědomuje důležitost sdílení informací, proto finančně podporuje projekt sdružení Post Bellum Paměť národa, jenž se snaží zpřístupnit badatelům i široké veřejnosti individuální svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století.

Životní prostředí

Svoji společenskou odpovědnost vnímá VŠEM i ve vztahu k životnímu prostředí a snaží se o respektování pravidel ekologického chování. VŠEM se nejen snaží důsledně dostát závazkům plynoucích z prosazování konceptu Společenské zodpovědnosti, ale snaží se tyto základní etické, morální a společenské principy předávat dále svým studentům.
 

Přehled poskytnuté finanční podpory VŠEM

Přehled ročních částek (v tisících Kč) veškeré finanční podpory poskytnuté VŠEM vybraným organizacím.

20132014201520162017201820192020
3.000 1.800 200 200 200 200 300 400