VŠEM > Informace VŠEM > Aktualizace E-texty

Aktualizace E-texty

12/03/2019

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněny příklady k procvičení. Ekonomika podniku a organizací (Bc.).

12/03/2019

Marketingový výzkum (Specializační blok). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace. Marketingový výzkum (Bc.).

12/03/2019

Ekonomická geografie (Praktická aplikace). RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomická geografie (Bc./Ing.).

10/03/2019

Mezinárodní obchodní transakce (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 5. část prezentace PR. Mezinárodní obchodní transakce (Bc/Ing).

10/03/2019

Economics of Money and Banking (Praktické aplikace). Thomas R. Koch. Zveřejněna prezentace PR. Economics of Money and Banking (Bc./Ing./ERA).

08/03/2019

Finanční audit (Praktická aplikace). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněny studijní materiály. Finanční audit (Bc./Ing.)

08/03/2019

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací (Bc.).

01/03/2019

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací (Bc.).

28/02/2019

Utajované informace a bezpečnostní způsobilost (Praktická aplikace). JUDr. Jan Dvořák. Zveřejněna prezentace PR. Utajované informace a bezpečnostní způsobilost (Bc./Ing.)

28/02/2019

Účetnictví a finance (Specializační blok). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněny studijní materiály. Účetnictví a finance (Bc.)

27/02/2019

Economics of Money and Banking (Praktické aplikace). Thomas R. Koch. Zveřejněna prezentace PR. Economics of Money and Banking (Bc./Ing./ERA).

26/02/2019

Ekonomická geografie (Praktická aplikace). RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomická geografie (Bc./Ing.).

21/02/2019

Aplikovaná psychologie a psychoterapie (Praktické aplikace). Mgr. Michaela Dvořáková. Zveřejněna prezentace. Aplikovaná psychologie a psychoterapie (Bc/Ing).

15/02/2019

Finanční audit (Praktická aplikace). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněny studijní materiály. Finanční audit (Bc./Ing.)

15/02/2019

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací (Bc.).

12/02/2019

Ekonomická geografie (Praktická aplikace). RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomická geografie (Bc./Ing.).

07/02/2019

Finanční audit (Praktická aplikace). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněny studijní materiály. Finanční audit (Bc./Ing.)

07/02/2019

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací (Bc.).

03/02/2019

Dějiny moderního podnikání (Oborový blok). prof. Ing. Milan Žák, CSc. Zveřejněna prezentace. Dějiny moderního podnikání (Bc).

03/02/2019

Masová a mediální komunikace (Specializační blok). Bc. Margareta Vojtková. Zveřejněna prezentace PR. Masová a mediální komunikace (PPE/PKLZ/PMAR).

03/02/2019

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací (PPE/PKLZ/PMAR).

01/02/2019

Účetnictví a finance (Specializační blok). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Účetnictví a finance (Bc.)

01/02/2019

Finanční audit (Praktická aplikace). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněny studijní materiály. Finanční audit (Bc./Ing.)

27/01/2019

Ekonomická geografie (Praktická aplikace). RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomická geografie (Bc./Ing.).

25/01/2019

Marketing (Field Block).doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Marketing (MBA ENG/ERA).

25/01/2019

Economic and Social Innovation (Field Block).doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Economic and Social Innovation (MBA ENG/ERA).

25/01/2019

Marketing (Základní blok). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace. Marketing (MF/PMF).

25/01/2019

Nová média (Specializační blok). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace. Nová média (Ing/Bc).

24/01/2019

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací (PPE/PKLZ/PMAR).

23/01/2019

Financování SME segmentu (Praktická aplikace). Ing. Pavel Skopal, Ph.D., MBA, Ph.D. Zveřejněna prezentace PA. Financování SME segmentu (Bc./Ing.).

23/01/2019

Ekonomická geografie (Praktická aplikace). RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. Zveřejněny podklady pro PA. Ekonomická geografie (Bc./Ing.).

20/01/2019

Finanční analýza (Specializační blok), Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Finanční analýza (Bc.).

20/01/2019

Finanční management (Specializační blok), Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Finanční management (Bc.).

18/01/2019

Podnikání v globalizovaném světě (Praktická aplikace). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Podnikání v globalizovaném světě (Bc./Ing.)

17/01/2019

Účetnictví a finance (Specializační blok). Ing. Jitka Zborová, Ph.D. Zveřejněny studijní materiály. Účetnictví a finance (Bc.)

17/01/2019

Účetnictví a finance (Specializační blok). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Účetnictví a finance (Bc.)

15/01/2019

Motivace pracovního jednání (Specializační blok). Ing. Adéla Fajčíková. Zveřejněna prezentace PR. Motivace pracovního jednání (Bc.)

07/01/2019

Psychologie v personální práci (Specializační blok). Mgr. Michaela Dvořáková. Zveřejněna prezentace. Psychologie v personální práci (Bc.).

07/01/2019

Psychologie (Základní blok). PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. Zveřejněny prezentace PR. Psychologie (Bc.).

03/01/2019

Systémy řízení (Základní blok). Ing. Pavel Kovařík. Zveřejněna prezentace PR. Systémy řízení (PMF).

02/01/2019

Obchodní právo (Základní blok). JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Obchodní právo (Bc).

19/12/2018

Krizový management (Specializační blok). doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Zveřejněny aktualizované prezentace PR. Krizový management (Ing.).

10/12/2018

Finance a finanční trhy (Specializační blok). Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS. Zveřejněna 5. část prezentace. Finance a finanční trhy (Ing).

10/12/2018

Finance a finanční trhy (Specializační blok). Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS. Zveřejněna 4. část prezentace. Finance a finanční trhy (Ing).

09/12/2018

Vyjednávání a řešení konfliktů (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Aktualizována prezentace PR. Vyjednávání a řešení konfliktů (PPE/PKLZ/PMAR).

09/12/2018

Manažerské rozhodování (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Aktualizována prezentace. Manažerské rozhodování (MF).

20/11/2018

Komunikace a komunikační dovednost (Základní blok). Ing. Lucie Dostálová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti (PE/KLZ/MAR).

06/12/2018

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Ekonomické myšlení a společnost (PE/KLZ/MAR).

06/12/2018

MS Excel (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 5. část prezentace PR. MS Excel (Bc/Ing).

03/12/2018

Manažerská ekonomie (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomie (Ing.).

30/11/2018

Finance a finanční trhy (Specializační blok). Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS. Zveřejněna prezentace. Finance a finanční trhy (Ing).

30/11/2018

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti (Bc.).

30/11/2018

Zpracování dat z dotazníkových šetření (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 4. část prezentace PR. Zpracování dat z dotazníkových šetření (Bc/Ing).

30/11/2018

MS Excel (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 4. část prezentace PR. MS Excel (Bc./Ing.).

26/11/2018

Manažerská ekonomie (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomie (PMF).

25/11/2018

Komunikace a komunikační dovednost (Základní blok). Ing. Rastislav Tesár. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti (PE/KLZ/MAR).

22/11/2018

Zpracování dat z dotazníkových šetření (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 3. část prezentace PR. Zpracování dat z dotazníkových šetření (Bc/Ing).

22/11/2018

MS Excel (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 3. část prezentace PR. MS Excel (Bc./Ing.).

22/11/2018

Počítačové dovednosti (Základní blok). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. Počítačové dovednosti (Bc.).

21/11/2018

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti (Bc.).

20/11/2018

Komunikace a komunikační dovednost (Základní blok). Ing. Lucie Dostálová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti (PE/KLZ/MAR).

15/11/2018

Zpracování dat z dotazníkových šetření (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 2. část prezentace PR. Zpracování dat z dotazníkových šetření (Bc/Ing).

15/11/2018

MS Excel (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 2. část prezentace PR. MS Excel (Bc./Ing.).

12/11/2018

Seminář ke zpracování SP - cenné papíry (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. Seminář  k SP v oblasti cenných papírů (Bc/Ing).

11/11/2018

Marketingový výzkum (Specializační blok). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace. Marketingový výzkum (Bc.).

10/11/2018

Komunikace a komunikační dovednost (Základní blok). Ing. Lucie Dostálová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti (PE/KLZ/MAR).

10/11/2018

Projektový management (Oborový blok). Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Projektový management (Ing).

09/11/2018

Logistika (Praktické aplikace). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Logistika PA (Bc/Ing).

07/11/2018

Motivace pracovního jednání (specializační blok). Ing. Adéla Fajčíková . Zveřejněna prezentace PR. Motivace pracovního jednání (Bc.)

06/11/2018

Zpracování dat z dotazníkových šetření (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 1. část prezentace PR. Zpracování dat z dotazníkových šetření (Bc/Ing).

06/11/2018

MS Excel (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 1. část prezentace PR. MS Excel (Bc./Ing.).

06/11/2018

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. Zveřejněna 3. a 4. část prezentace PR. Ekonomické myšlení a společnost (PE/KLZ/MAR).

05/11/2018

Právo pro podnikatele (Praktická aplikace). JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Právo pro podnikatele (Ing).

05/11/2018

Finance a finanční trhy (Specializační blok). Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS. Zveřejněna prezentace. Finance a finanční trhy (Ing).

04/11/2018

Daně a daňová politika (Specializační blok). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Daně a daňová politika (Bc.).

03/11/2018

Praktický marketing pro malé firmy (Praktická aplikace). Ing. Peter Matisko, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Praktický marketing pro malé firmy (Bc/Ing).

02/11/2018

Účetnictví a finance (Specializační blok). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Účetnictví a finance (Bc.).

02/11/2018

Google Analytics (Praktická aplikace). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace. Google Analytics (Bc/Ing).

30/10/2018

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické myšlení a společnost (PE/KLZ/MAR).

26/10/2018

Praktický marketing pro malé firmy (Praktická aplikace). Ing. Peter Matisko, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Praktický marketing pro malé firmy (Bc/Ing).

26/10/2018

Manažerské rozhodování (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Aktualizována prezentace. Manažerské rozhodování (MF).

26/10/2018

Manažerská ekonomie (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomie (PMF.).

26/10/2018

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické myšlení a společnost (PPE/PKLZ/PMAR.).

25/10/2018

Manažerská ekonomika (Základní blok). Ing. Pavel Kovařík. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomika (PMF).

23/10/2018

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti (Bc.).

23/10/2018

Účetnictví a finance (Specializační blok). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace a podklady pro cvičení. Účetnictví a finance (Bc.).

23/10/2018

Daně a daňová politika (Specializační blok). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace a podklady pro cvičení. Daně a daňová politika (Bc.).

15/10/2018

Pracovní právo (Specializační blok). JUDr. Věra Hrouzková. Zveřejněna prezentace PR. Pracovní právo (Ing).

11/10/2018

Manažerské rozhodování (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Aktualizována prezentace. Manažerské rozhodování (MF).

11/10/2018

Poradenská a sociální psychologie práce (Praktické práce). Mgr. Michaela Dvořáková. Zveřejněna prezentace. Poradenská a sociální psychologie práce (Bc/Ing).

08/10/2018

Principy globalizace (Specializační blok). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Principy globalizace (Bc.).

08/10/2018

Globální podnikání (Specializační blok). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Globální podnikání (Ing.).

08/10/2018

Krizové řízení (Praktická aplikace). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněny prezentace PR. Krizové řízení (Bc./Ing.).

05/10/2018

Daně a daňová politika (Specializační blok). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace a podklady pro cvičení. Daně a daňová politika (Bc.).

04/10/2018

Manažerská ekonomika II (Specializační blok). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomika II (Ing).

03/10/2018

Logistika (Specializační blok). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Logistika (Ing).

30/09/2018

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické myšlení a společnost (Bc.).

22/09/2018

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické myšlení a společnost (Bc.).

21/09/2018

Interkulturní komunikace (Specializační blok). Ing. Kateřina Půbalová. Zveřejněna prezentace PR. Interkulturní komunikace (Bc.).

20/09/2018

Ekonomické a sociální inovace (Základní blok). Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické a sociální inovace (MF).

20/09/2018

Inovace a podnikání (Oborový blok). Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Inovace a podnikání (PE/KLZ/MAR).

20/09/2018

Public Relations (Specializační blok). Ing. Bohuslav Bohuněk. Aktualizována prezentace PR. Public Relations (Ing.).

17/09/2018

Marketing of Web Innovations (Praktické aplikace). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace. Marketing of Web Innovations (Bc./Ing/ERA).

17/09/2018

Public Relations (Specializační blok). Ing. Bohuslav Bohuněk. Zveřejněna prezentace PR. Public Relations (Ing.).

17/09/2018

Daně a daňová politika (Specializační blok). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Daně a daňová politika (Bc.).

15/09/2018

Měření firemní výkonnosti (Management firem). doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Měření firemní výkonnosti (MF).

14/09/2018

Rozvoj lidských zdrojů (Specializační blok). Ing. Dominika Kadeřábková. Zveřejněny podklady pro cvičení. Rozvoj lidských zdrojů (Bc.).

14/09/2018

Krizový management (Specializační blok). doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Zveřejněny aktualizované prezentace PR. Krizový management (Ing.).

12/09/2018

Marketing lidských zdrojů (Specializační blok). Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Marketing lidských zdrojů (Bc.).

07/09/2018

Management lidských zdrojů II (Oborový blok). Ing. Dominika Kadeřábková. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů II (Bc.).

07/09/2018

Rozvoj lidských zdrojů (Specializační blok). Ing. Dominika Kadeřábková. Zveřejněna prezentace PR. Rozvoj lidských zdrojů (Bc.).

05/09/2018

Rozvoj lidských zdrojů (Oborový blok). Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Rozvoj lidských zdrojů (Bc.).

05/09/2018

Management lidských zdrojů II (Specializační blok). Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů II (Bc.).

03/09/2018

Daně a daňová politika (Specializační blok). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace a podklady pro cvičení. Daně a daňová politika (Bc.).

03/09/2018

Účetnictví a finance (Specializační blok). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace a podklady pro cvičení. Účetnictví a finance (Bc.).

03/09/2018

Psychologie v personální práci (Specializační blok). Mgr. Michaela Dvořáková. Zveřejněna prezentace. Psychologie v personální práci (Bc).

02/09/2018

Ekonomické a sociální systémy EU (Specializační blok). prof. Ing. Milan Žák, CSc. Zveřejněna prezentace. Ekonomické a sociální systémy EU (Ing).

31/08/2018

Nová média (Specializační blok). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace. Nová média (Ing).

31/08/2018

Finance a finanční trhy (Specializační blok). Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS. Zveřejněna prezentace. Finance a finanční trhy (Ing).

31/08/2018

Projektové řízení (Specializační blok). Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Projektový management (Bc).

31/08/2018

Pracovní právo (Specializační blok). JUDr. Věra Hrouzková. Zveřejněny prezentace PR. Pracovní právo (Ing).

11/08/2018

Vyjednávání a řešení konfliktů (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněny prezentace PR. Vyjednávání a řešení konfliktů (PE/KLZ/MAR/PPE/PKLZ/PMAR).

11/08/2018

Manažerské rozhodování (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněny prezentace PR. Manažerské rozhodování (MF/PMF).

30/06/2018

Ekonomika podniku a organizací II (Oborový blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomika podniku a organizací II (PPE).

30/06/2018

Organizační kultura (Specializační blok). prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH. Zveřejněna prezentace PR. Organizační kultura (Ing./Bc).

26/06/2018

Ekonomika podniku a organizací II (Oborový blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomika podniku a organizací II (PPE).

05/06/2018

MS Excel pro pokročilé (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 5. část prezentace PR. MS Excel pro pokročilé (Bc./Ing.).

03/06/2018

Marketing na sociálních sítích (Praktické aplikace). Mgr. Klára Mouchová. Zveřejněna 5. část prezentace PR. Marketing na sociálních sítích (Bc./Ing.).

30/05/2018

Poradenská a sociální psychologie práce (Praktické aplikace). Mgr. Michaela Dvořáková. Zveřejněna prezentace. Poradenská a sociální psychologie práce (Bc/Ing).

29/05/2018

MS Excel pro pokročilé (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 4. část prezentace PR. MS Excel pro pokročilé (Bc./Ing.).

27/05/2018

Firemní koučování (Praktické aplikace). Ing. Iveta Hlaváčová, MBA. Zveřejněna 5. část prezentace PR. Firemní koučování (Bc./Ing.).

26/05/2018

Marketing na sociálních sítích (Praktické aplikace). Mgr. Klára Mouchová. Zveřejněna 4. část prezentace PR. Marketing na sociálních sítích (Bc./Ing.).

24/05/2018

Firemní koučování (Praktické aplikace). Ing. Iveta Hlaváčová, MBA. Zveřejněna 4. část prezentace PR. Firemní koučování (Bc./Ing.).

21/05/2018

MS Excel pro pokročilé (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 3. část prezentace PR. MS Excel pro pokročilé (Bc./Ing.).

17/05/2018

Prezentační dovednosti (Praktické aplikace). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Prezentační dovednosti (Bc/Ing).

17/05/2018

Firemní koučování (Praktické aplikace). Ing. Iveta Hlaváčová, MBA. Zveřejněna 3. část prezentace PR. Firemní koučování (Bc./Ing.).

13/05/2018

Ekonomika podniku a organizací II (Oborový blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomika podniku a organizací II (PPE).

12/05/2018

Marketing na sociálních sítích (Praktické aplikace). Mgr. Klára Mouchová. Zveřejněna 2. část prezentace PR. Marketing na sociálních sítích (Bc./Ing.).

10/05/2018

Ekonomika podniku a organizací II (Oborový blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomika podniku a organizací II (PE).

10/05/2018

Manažerská ekonomika (Oborový blok). Ing. Jiří Klečka, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomika (MF).

09/05/2018

Firemní koučování (Praktické aplikace). Ing. Iveta Hlaváčová, MBA. Zveřejněna 2. část prezentace PR. Firemní koučování (Bc./Ing.).

09/05/2018

Manažerská ekonomie (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomie (Bc.).

04/05/2018

Economics of Money and Banking (Praktické aplikace). Thomas R. Koch. Zveřejněna prezentace PR. Economics of Money and Banking (Bc./Ing./Era/MBA ENG).

03/05/2018

Firemní koučování (Praktické aplikace). Ing. Iveta Hlaváčová, MBA. Zveřejněna prezentace PR. Firemní koučování (Bc./Ing.).

30/04/2018

Marketing na sociálních sítích (Praktické aplikace). Mgr. Klára Mouchová. Zveřejněna prezentace PR. Marketing na sociálních sítích (Bc./Ing.).

27/04/2018

Manažerská ekonomie (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomie (Ing.).

27/04/2018

MS Excel pro pokročilé (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 1. a 2. část prezentace PR. MS Excel pro pokročilé (Bc./Ing.).

21/04/2018

Economics of Money and Banking (Praktické aplikace). Thomas R. Koch. Zveřejněna prezentace PR. Economics of Money and Banking (Bc./Ing.)/Era/MBA ENG).

21/04/2018

Základy digitálního marketingu (Praktické aplikace). Ing. Lenka Moravcová. Zveřejněna prezentace PR. Základy digitálního marketingu (Bc/Ing).

21/04/2018

Ekonomika podniku a organizací II (Oborový blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomika podniku a organizací II (PE).

13/04/2018

Ekonomika podniku a organizací II (Oborový blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomika podniku a organizací II (PPE).

08/04/2018

Economic and Social Innovation (Field Block). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Economic and Social Innovation (MBA ENG/ERA).

08/04/2018

Management lidských zdrojů (Základní blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů (PPE/PKLZ/PMAR).

04/04/2018

Ekonomika podniku a organizací II (Oborový blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomika podniku a organizací II (PE).

29/03/2018

Ekonomika podniku a organizací II (Oborový blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomika podniku a organizací II (PPE).

20/03/2018

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomika podniku a organizací (PE/KLZ/MAR).

20/03/2018

Financial Management (Field Block/PA). Thomas R. Koch. Zveřejněna prezentace PR a doplňkové texty. Financial Management (MBA ENG/ERA/Bc./Ing.).

16/03/2018

Financial Management (Field Block/PA). Thomas R. Koch. Zveřejněna prezentace PR. Financial Management (MBA ENG/ERA/Bc./Ing.).

09/03/2018

Financial Management (Field Block/PA). Thomas R. Koch. Aktualizována prezentace PR. Financial Management (MBA ENG/ERA/Bc./Ing.).

07/03/2018

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomika podniku a organizací (PPE/PKLZ/PMAR).

05/03/2018

Financial Management (Field Block/PA). Thomas R. Koch. Zveřejněna prezentace PR. Financial Management (MBA ENG/ERA/Bc./Ing.).

02/03/2018

Managerial Economics (Field Block). Thomas R. Koch. Zveřejněna prezentace PR. Managerial Economics (MBA ENG/ERA).

25/02/2018

Akcelerátor VŠEM: Jak správně vybrat problém, ověřit řešení a měřit dopad těchto řešení? (Praktické aplikace). Jan Kleňha. Zveřejněna prezentace PR. Akcelerátor VŠEM (Bc./Ing.).

22/02/2018

Systémy řízení (Základní blok). Ing. Pavla Kubová, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Systémy řízení (Ing.).

22/02/2018

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna druhá část prezentace. Ekonomika podniku a organizací (PE/KLZ/MAR).

20/02/2018

Evropské fondy 2014+II (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna 4., 5. a 6. část prezentace PR. Evropské fondy 2014+II (Bc./Ing.).

20/02/2018

Evropské fondy 2014+I (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna 4., 5. a 6. část prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

18/02/2018

Marketing (Základní blok). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace. Marketing (Ing).

17/02/2018

MS Excel (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 4. část prezentace PR. MS Excel (Bc./Ing.).

16/02/2018

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomika podniku a organizací (PPE/PKLZ/PMAR).

16/02/2018

Managerial Economics (Field Block). Thomas R. Koch. Zveřejněna prezentace PR. Managerial Economics (MBA ENG/ERA).

12/02/2018

Organizační kultura (Oborový blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Aktualizována prezentace PR. Organizační kultura (Bc.).

09/02/2018

Seminář k zpracování SP/ZP/PP v oblasti marketingu. (Praktické aplikace). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Aktualizována prezentace PR. Seminář k zpracování SP/ZP/PP v oblasti marketingu (Bc/Ing).

08/02/2018

Strategický marketing (Specializační blok). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Aktualizována prezentace PR. Strategický marketing (Bc).

08/02/2018

Marketing (Oborový blok). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Aktualizována prezentace PR. Marketing (PMF).

08/02/2018

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomika podniku a organizací (PE/KLZ/MAR).

06/02/2018

Marketingová komunikace (Specializační blok). Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Marketingová komunikace (Bc.).

06/02/2018

Rozvoj lidských zdrojů (Oborový blok). Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Rozvoj lidských zdrojů (Bc.).

06/02/2018

Management lidských zdrojů II (Specializační blok). Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů II (Bc.).

06/02/2018

Studentský workshop: Neverbální komunikace (Studentský workshop). Mgr. Silvia Gallová. Zveřejněna prezentace PR. Studentský workshop: Neverbální komunikace (Bc./Ing./MBA).

06/02/2018

Účetnictví a finance (Specializační blok). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Účetnictví a finance (Bc.).

06/02/2018

Internetový obchod (Praktické aplikace). Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Internetový obchod (Bc/Ing).

04/02/2018

Evropské fondy 2014+II (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna 1., 2. a 3. část prezentace PR. Evropské fondy 2014+II (Bc./Ing.).

04/02/2018

Evropské fondy 2014+I (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna 1., 2. a 3. část prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

03/02/2018

MS Excel (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 2. část prezentace PR. MS Excel (Bc./Ing.).

03/02/2018

Seminář k zpracování SP/ZP/PP v oblasti marketingu. (Praktické aplikace). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Aktualizována prezentace PR. Seminář k zpracování SP/ZP/PP v oblasti marketingu (Bc/Ing).

01/02/2018

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomika podniku a organizací (PPE/PKLZ/PMAR).

30/01/2018

Marketing (Oborový blok). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Marketing (PMF).

30/01/2018

Strategický marketing (Specializační blok). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Strategický marketing (Bc).

29/01/2018

Organizační kultura (Oborový blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Organizační kultura (Bc.).

29/01/2018

Masová a mediální komunikace (Specializační blok). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Masová a mediální komunikace (Bc.).

27/01/2018

MS Excel (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 1. část prezentace PR. MS Excel (Bc./Ing.).

26/01/2018

Seminář k zpracování SP/ZP/PP v oblasti marketingu (Praktické aplikace). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Seminář k zpracování SP/ZP/PP v oblasti marketingu (Bc/Ing).

25/01/2018

Účetnictví a finance (Specializační blok). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Účetnictví a finance (Bc.).

25/01/2018

Akcelerátor VŠEM: Jak na změnu vnímání značky ve zdravotním a sociálním sektoru? (Praktické aplikace). Simona Bagarová, DiS. Zveřejněna prezentace. Akcelerátor VŠEM: Jak na změnu vnímání značky ve zdravotním a sociálním sektoru? (Bc/Ing).

25/01/2018

Akcelerátor VŠEM: Jak bychom mohli zachránit tisíce promarněných životů na cestách? (Praktické aplikace). Gabriela Hlásková. Zveřejněna prezentace. Akcelerátor VŠEM: Jak bychom mohli zachránit tisíce promarněných životů na cestách? (Bc/Ing).

24/01/2018

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomika podniku a organizací (PPE/PKLZ/PMAR).

22/01/2018

Akcelerátor VŠEM: Jak bychom mohli zmírnit změny klimatu a sucha na zdraví a kvalitu života lidí v Česku? (Praktické aplikace). Lenka Neuvirtová. Zveřejněna prezentace PR. Akcelerátor VŠEM: Jak bychom mohli zmírnit změny klimatu a sucha na zdraví a kvalitu života lidí v Česku? (Bc./Ing.).

16/01/2018

Psychologie (Základní blok). PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. Zveřejněny prezentace PR. Psychologie (PE/KLZ/MAR, PPE/PKLZ/PMAR).

15/01/2018

Podnikání v globalizovaném světě (Praktické aplikace). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Podnikání v globalizovaném světě (Bc./Ing.).

14/01/2018

Média a reklamní prostředí (Specializační blok). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Média a reklamní prostředí (PMAR).

11/01/2018

Účetnictví a finance (Specializační blok). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR a podklady pro cvičení. Účetnictví a finance (Bc.).

10/01/2018

Systémy řízení (Základní blok). Ing. Pavel Kovařík. Zveřejněna prezentace PR. Systémy řízení (PMF).

06/01/2018

Média a reklamní prostředí (Specializační blok). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Média a reklamní prostředí (MAR).

06/01/2018

Nová média (Specializační blok). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Nová média (Ing).

02/01/2018

Masová a mediální komunikace (Specializační blok). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Masová a mediální komunikace (Bc.).

02/01/2018

Marketingový výzkum (Specializační blok). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Marketingový výzkum (Bc.).

22/12/2017

Vyjednávání a řešení konfliktů (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Vyjednávání a řešení konfliktů (Bc.).

22/12/2017

Organizační kultura (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Aktualizována prezentace na AR 2017/2018. Organizační kultura (Ing.).

15/12/2017

Seminář ke zpracování SP - podnikatelská činnost PA (Praktické aplikace). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Seminář ke zpracování SP - podnikatelská činnost PA (Bc./Ing.).

11/12/2017

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Lucie Dostálová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti (PPE/PKLZ/PMAR).

09/12/2017

Psychologie prodeje PA (Praktické aplikace). Mgr. Soňa Uhrová. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie prodeje PA (Bc./Ing.)

08/12/2017

Prezentační dovednosti PA (Praktické aplikace). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace  PR. Prezentační dovednosti PA (Bc./Ing.)

05/12/2017

Manažerské rozhodování (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Manažerské rozhodování (Ing.).

05/12/2017

Právo a nemovitosti (Praktické aplikace). Mgr. Filip Koloros. Zveřejněna prezentace. Právo a nemovitosti (Bc/Ing).

05/12/2017

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Lucie Dostálová, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Komunikace a komunikační dovednosti (PPE/PKLZ/PMAR).

01/12/2017

Psychologie prodeje PA (Praktické aplikace). Mgr. Soňa Uhrová. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie prodeje PA (Bc./Ing.)

01/12/2017

Seminář ke zpracování SP - podnikatelská činnost PA (Praktické aplikace). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Seminář ke zpracování SP - podnikatelská činnost PA (Bc./Ing.)

30/11/2017

ESIF projektování a Dotační politika PA (Praktické aplikace). Mgr. Jan Musil. Zveřejněny podklady pro cvičení a prezentace. ESIF projektování a Dotační politika PA (Bc/Ing).

26/11/2017

Právo a nemovitosti (Praktické aplikace). Mgr. Filip Koloros. Zveřejněna prezentace. Právo a nemovitosti (Bc/Ing).

25/11/2017

Seminář ke zpracování SP - podnikatelská činnost PA (Praktické aplikace). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Seminář ke zpracování SP - podnikatelská činnost PA (Bc./Ing.)

24/11/2017

Psychologie prodeje PA (Praktické aplikace). Mgr. Soňa Uhrová. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie prodeje PA (Bc./Ing.)

23/11/2017

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Lucie Dostálová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti (PE/KLZ/MAR).

21/11/2017

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Lucie Dostálová, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Komunikace a komunikační dovednosti (PPE/PKLZ/PMAR).

21/11/2017

Sociální pedagogika/sociální patologie (Specializační blok). Mgr. Markéta Labajová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Sociální pedagogika/sociální patologie (Ph.D.).

20/11/2017

Právo a nemovitosti (Praktické aplikace). Mgr. Filip Koloros. Zveřejněna prezentace a podklady pro cvičení. Právo a nemovitosti (Bc/Ing).

20/11/2017

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Lucie Dostálová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti (PPE/PKLZ/PMAR).

16/11/2017

Zpracování dat z dotazníkových šetření (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. Zpracování dat z dotazníkových šetření (Bc/Ing).

15/11/2017

Business Economy PA (Praktické aplikace). doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Business Economy PA (Bc/Ing/ERA).

14/11/2017

Právo a nemovitosti (Praktické aplikace). Mgr. Filip Koloros. Zveřejněna prezentace PR. Právo a nemovitosti (Bc/Ing).

11/11/2017

Seminář ke zpracování SP - podnikatelská činnost PA (Praktické aplikace). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Seminář ke zpracování SP - podnikatelská činnost PA (Bc./Ing.)

06/11/2017

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Lucie Dostálová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti (PPE/PKLZ/PMAR).

06/11/2017

Seminář ke zpracování SP - zahraniční obchod (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. Seminář ke zpracování SP - zahraniční obchod (Bc/Ing).

06/11/2017

Seminář ke zpracování SP - cenné papíry (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. Seminář ke zpracování SP - cenné papíry (Bc/Ing).

06/11/2017

Psychologie prodeje PA (Praktické aplikace). Mgr. Soňa Uhrová. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie prodeje PA (Bc./Ing.)

05/11/2017

Prezentační dovednosti PA (Praktické aplikace). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace v českém a anglickém jazyce PR. Prezentační dovednosti PA (Bc./Ing.)

05/11/2017

Seminář ke zpracování SP - podnikatelská činnost PA (Praktické aplikace). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněny prezentace PR. Seminář ke zpracování SP - podnikatelská činnost PA (Bc./Ing.)

03/11/2017

Manažerské rozhodování (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Aktualizována prezentace PR. Manažerské rozhodování (PMF).

02/11/2017

ESIF projektování a Dotační politika PA (Praktické aplikace). Mgr. Jan Musil. Zveřejněny prezentace PR. ESIF projektování a Dotační politika PA (Bc/Ing).

01/11/2017

Zvládání zátěže v manažerské profesi PA (Praktické aplikace). Mgr. Markéta Labajová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Zvládání zátěže v manažerské profesi PA (Bc/Ing).

01/11/2017

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Lucie Dostálová, Ph.D. Zveřejněny prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti (Bc).

28/10/2017

Prezentační dovednosti PA (Praktické aplikace). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Prezentační dovednosti (Bc/Ing).

28/10/2017

Seminář ke zpracování SP - zahraniční obchod (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. Seminář ke zpracování SP - zahraniční obchod (Bc/Ing).

28/10/2017

Seminář ke zpracování SP - cenné papíry (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. Seminář ke zpracování SP - cenné papíry (Bc/Ing).

27/10/2017

Právo a nemovitosti (Praktické aplikace). Mgr. Filip Koloros. Zveřejněna prezentace PR. Právo a nemovitosti (Bc/Ing).

27/10/2017

Zpracování dat z dotazníkových šetření (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. Zpracování dat z dotazníkových šetření (Bc/Ing).

27/10/2017

Psychologie prodeje (Praktické aplikace). Mgr. Soňa Uhrová. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie prodeje (Bc/Ing).

27/10/2017

Právo v marketingu (Praktické aplikace). Mgr. Petra Dolejšová. Zveřejněna prezentace PR. Právo v marketingu (Bc/Ing).

12/10/2017

Aplikovaná psychologie a psychoterapie (Praktické aplikace). Mgr. Michaela Dvořáková. Zveřejněna prezentace. Aplikovaná psychologie a psychoterapie (Bc/Ing).

06/10/2017

Advertising and Media Campaigns (Praktické aplikace). Mgr. Jiří Boháček, Dr. Zveřejněna prezentace PR. Advertising and Media Campaigns (Bc./Ing).

05/10/2017

Manažerská ekonomika (Základní blok). Ing. Pavel Kovařík. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomika (PMF).

30/09/2017

Management lidských zdrojů II (Specializační blok). Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů II (Bc.).

26/09/2017

Nová média (Specializační blok). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Aktualizována prezentace PR. Nová média (PMF).

25/09/2017

Organizační kultura (Specializační blok). prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH. Zveřejněna prezentace PR. Organizační kultura (Ing./Bc).

25/09/2017

Logistika (Specializační blok). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Logistika (Ing).

25/09/2017

Marketing of Web Innovations (Praktické aplikace). doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Marketing of Web Innovations (Bc/Ing/ERA).

14/09/2017

Nová média (Specializační blok). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Aktualizována prezentace PR. Nová média (PMF).

10/09/2017

Psychologie v personální práci (Specializační blok). Mgr. Michaela Dvořáková. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie v personální práci (Bc.).

08/09/2017

Logistika (Praktické aplikace). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Logistika (Bc/Ing).

08/09/2017

Manažerská ekonomika II (Specializační blok). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomika II (Ing).

07/09/2017

Psychologie v personální práci (Specializační blok). Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie v personální práci (Bc.).

05/09/2017

Motivace pracovního jednání (Specializační blok). Ing. Adéla Fajčíková. Zveřejněna prezentace PR. Motivace pracovního jednání (Bc.).

02/09/2017

Obchodní právo (Oborový blok). JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová. Zveřejněna prezentace PR. Obchodní právo (Bc.).

02/09/2017

Finanční matematika (Praktické aplikace), Ing. Pavla Kubová, Ph.D. Aktualizována prezentace a zveřejněny podklady pro cvičení. Finanční matematika (Bc./Ing.).

27/08/2017

Nová média (Specializační blok). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Nová média (PMF).

27/08/2017

Marketing lidských zdrojů (Specializační blok). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Marketing lidských zdrojů (PE/KLZ/MAR).

27/08/2017

Leadership (Specializační blok). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Leadership (PE/KLZ/MAR).

23/08/2017

Krizový management (Specializační blok). doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Zveřejněny aktualizované prezentace PR. Krizový management (Ing.).

03/08/2017

Lobbying (Praktické aplikace). PhDr. Karel Škácha. Zveřejněna prezentace PR. Lobbying (Bc./Ing.).

30/07/2017

Vyjednávání a řešení konfliktů (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Vyjednávání a řešení konfliktů (Bc.).

30/07/2017

Manažerské rozhodování (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerské rozhodování (Ing.).

26/07/2017

Motivace pracovního jednání (Specializační blok). Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Motivace pracovního jednání (Bc.).

16/06/2017

Firemní koučování (Praktické aplikace). Ing. Iveta Hlaváčová, MBA. Zveřejněna 5. a 6. část prezentace PR. Firemní koučování (Bc./Ing.).

16/06/2017

MS PowerPoint (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 3. část prezentace PR. MS PowerPoint (Bc./Ing.).

16/06/2017

MS Excel (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 4. část prezentace PR. MS Excel (Bc./Ing.).

06/06/2017

Ekonomika podniku a organizací II (Oborový blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna 3. část prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací II (PE).

06/06/2017

Firemní koučování (Praktické aplikace). Ing. Iveta Hlaváčová, MBA. Zveřejněna 4. část prezentace PR. Firemní koučování (Bc./Ing.).

04/06/2017

Právo a nemovitosti (Praktické aplikace). Mgr. Filip Koloros. Zveřejněna 6. část prezentace PR. Právo a nemovitosti (Bc./Ing.).

02/06/2017

Finanční stabilita: rizika a její prosazování (Praktické aplikace). Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D. Zveřejněny podklady k výuce. Finanční stabilita: rizika a její prosazování (Bc/Ing).

02/06/2017

Manažerská ekonomie (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomie (Ing.).

01/06/2017

Týmy a týmové procesy (Praktické aplikace). Ing. Kateřina Půbalová. Zveřejněna 4. část prezentace PR. Týmy a týmové procesy (Bc./Ing.).

31/05/2017

MS Excel (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 4. část prezentace PR. MS Excel (Bc./Ing.).

30/05/2017

Evropské fondy 2014+I (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Aktualizována 5. část prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

30/05/2017

Evropské fondy 2014+I (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Aktualizována 6. část prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

30/05/2017

Evropské fondy 2014+II (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna 6. část prezentace PR. Evropské fondy 2014+II (Bc./Ing.).

30/05/2017

Manažerská ekonomie (Základní blok). PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. Zveřejněna 2. část prezentace PR a podklady pro cvičení. Manažerská ekonomie (Bc.).

30/05/2017

Právo a nemovitosti (Praktické aplikace). Mgr. Filip Koloros. Zveřejněna 5. část prezentace PR a doplňkové texty. Právo a nemovitosti (Bc./Ing.).

27/05/2017

ECDL Core (Praktické aplikace). Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS. Zveřejněna 3. část prezentace ECDL Core (Bc/Ing).

27/05/2017

MS Word (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 3. část prezentace PR. MS Word (Bc./Ing.).

25/05/2017

Rozvoj lidských zdrojů (Oborový blok). Ing. Dominika Kadeřábková. Zveřejněna případová studie. Rozvoj lidských zdrojů (Bc.).

25/05/2017

Týmy a týmové procesy (Praktické aplikace). Ing. Kateřina Půbalová. Zveřejněna 3. část prezentace PR. Týmy a týmové procesy (Bc./Ing.).

25/05/2017

Evropské fondy 2014+II (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna 5. část prezentace PR. Evropské fondy 2014+II (Bc./Ing.).

25/05/2017

Evropské fondy 2014+I (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Aktualizována 5. část prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

25/05/2017

MS Excel (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 3. část prezentace PR. MS Excel (Bc./Ing.).

25/05/2017

Firemní koučování (Praktické aplikace). Ing. Iveta Hlaváčová, MBA. Zveřejněna 3. část prezentace PR. Firemní koučování (Bc./Ing.).

22/05/2017

Právo a nemovitosti (Praktické aplikace). Mgr. Filip Koloros. Zveřejněna 4. část prezentace PR. Právo a nemovitosti (Bc./Ing.).

22/05/2017

Manažerská ekonomie (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomie (Ing.).

22/05/2017

MS Powerpoint (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 2. část prezentace PR. MS Powerpoint (Bc./Ing.).

22/05/2017

MS Word (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 2. část prezentace PR. MS Word (Bc./Ing.).

22/05/2017

Manažerská ekonomie (Základní blok). PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Manažerská ekonomie (Bc.).

16/05/2017

Právo a nemovitosti (Praktické aplikace). Mgr. Filip Koloros. Zveřejněna 3. část prezentace PR. Právo a nemovitosti (Bc./Ing.).

11/05/2017

Evropské fondy 2014+II (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna 4. část prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

11/05/2017

Evropské fondy 2014+I (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Aktualizována 4. část prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

11/05/2017

Manažerská ekonomika (Oborový blok). Ing. Jiří Klečka, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomika (MF).

11/05/2017

MS Excel (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 2. část prezentace PR. MS Excel (Bc./Ing.).

10/05/2017

Firemní koučování (Praktické aplikace). Ing. Iveta Hlaváčová, MBA. Zveřejněna 2. část prezentace PR. Firemní koučování (Bc./Ing.).

10/05/2017

Ekonomika podniku a organizací II (Oborový blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna 2. část prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací II (PE).

10/05/2017

Ekonomika podniku a organizací II (Oborový blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna 4. část prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací II (PPE).

05/05/2017

Management lidských zdrojů (Základní blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Aktualizována prezentace PR. Management lidských zdrojů (PPE/PKLZ/PMAR).

04/05/2017

Právo a nemovitosti (Praktické aplikace). Mgr. Filip Koloros. Zveřejněna 2. část prezentace PR. Právo a nemovitosti (Bc./Ing.).

04/05/2017

Evropské fondy 2014+I (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Aktualizována 3. část prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

04/05/2017

Evropské fondy 2014+II (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna 3. část prezentace PR. Evropské fondy 2014+II (Bc./Ing.).

03/05/2017

Firemní koučování (Praktické aplikace). Ing. Iveta Hlaváčová, MBA. Zveřejněna prezentace PR. Firemní koučování (Bc./Ing.).

03/05/2017

ICT strategie (Praktické aplikace). Ing. Kamil Hofrichter, MBA. Zveřejněna 2. část prezentace PR. ICT strategie (Bc./Ing.).

02/05/2017

ECDL Core, ECDL Advanced (Praktické aplikace). Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS. Zveřejněny prezentace PR. ECDL Core, ECDL Advanced (Bc/Ing).

02/05/2017

MS Powerpoint (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. MS Powerpoint (Bc./Ing.).

02/05/2017

MS Word (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. MS Word (Bc./Ing.).

02/05/2017

Týmy a týmové procesy (Praktické aplikace). Ing. Kateřina Půbalová. Zveřejněna prezentace PR. Týmy a týmové procesy (Bc./Ing.).

28/04/2017

ICT strategie (Praktické aplikace). Ing. Kamil Hofrichter, MBA. Zveřejněna prezentace PR. ICT strategie (Bc./Ing.).

28/04/2017

MS Excel (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. MS Excel (Bc./Ing.).

25/04/2017

Ekonomika podniku a organizací II (Oborový blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna 3. část prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací II (PPE).

25/04/2017

Evropské fondy 2014+I (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Aktualizována prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

25/04/2017

Evropské fondy 2014+II (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna prezentace PR. Evropské fondy 2014+II (Bc./Ing.).

25/04/2017

Základy digitálního marketingu (Praktické aplikace). Ing. Lenka Moravcová. Zveřejněna prezentace PR. Základy digitálního marketingu (Bc/Ing).

19/04/2017

Týmy a týmové procesy (Praktické aplikace). Ing. Kateřina Půbalová. Zveřejněna prezentace PR. Týmy a týmové procesy (Bc./Ing.).

19/04/2017

Právo a nemovitosti (Praktické aplikace). Mgr. Filip Koloros. Zveřejněna 1. část prezentace PR. Právo a nemovitosti (Bc./Ing.).

18/04/2017

Psychologie práce a organizace (Specializační blok). Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie práce a organizace (Ing.).

18/04/2017

Vyjednávání a řešení konfliktů (Specializační blok). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Vyjednávání a řešení konfliktů (Bc.).

16/04/2017

Ekonomika podniku a organizací II (Oborový blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna 1. část prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací II (PE).

15/04/2017

Evropské fondy 2014+II (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna prezentace PR. Evropské fondy 2014+II (Bc./Ing.).

13/04/2017

Manažerská ekonomie (Základní blok). PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomie (Bc.).

13/04/2017

Ekonomika podniku a organizací II (Oborový blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna 2. část prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací II (PPE).

05/04/2017

Poradenská a sociální psychologie (Specializační blok). Mgr. Michaela Dvořáková. Zveřejněna prezentace PR. Poradenská a sociální psychologie (Ing.).

05/04/2017

Obchodní právo (Oborový blok). JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Obchodní právo (Bc.).

30/03/2017

Ekonomika podniku a organizací II (Oborový blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací II (PPE).

27/03/2017

Finanční management (Specializační blok), Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Zveřejněny podklady pro cvičení. Finanční management (Bc.).

27/03/2017

Strategický marketing (Oborový blok). Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Strategický marketing (MBA).

23/03/2017

Vyjednávání a řešení konfliktů (Specializační blok). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Vyjednávání a řešení konfliktů (Bc.).

17/03/2017

Finanční řízení (Specializační blok), Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Zveřejněny podklady pro cvičení. Finanční řízení (MBA).

17/03/2017

Finanční management (Specializační blok), Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Zveřejněny podklady pro cvičení. Finanční management (Bc.).

17/03/2017

Management lidských zdrojů II (Oborový blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů II (PE/KLZ/MAR).

17/03/2017

Management lidských zdrojů II (Oborový blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů II (PPE/PKLZ/PMAR).

17/03/2017

Management lidských zdrojů (Základní blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů (PPE/PKLZ/PMAR).

17/03/2017

Manažerské rozhodování (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerské rozhodování (Ing.).

13/03/2017

Právo v marketingu (Praktické aplikace). Mgr. Petra Dolejšová. Zveřejněna prezentace PR. Právo v marketingu (Bc/Ing).

13/03/2017

Účetnictví a finance (Praktické aplikace), Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR a podklady pro cvičení. Účetnictví a finance (Bc.).

08/03/2017

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Ekonomika podniku a organizací (Bc.).

06/03/2017

Použití MS Office pro odborné práce (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. Použití MS Office pro odborné práce (Bc./Ing.).

28/02/2017

Mezinárodní obchodní transakce (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. Mezinárodní obchodní transakce (Bc./Ing.).

28/02/2017

Použití MS Office pro odborné práce (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. Použití MS Office pro odborné práce (Bc./Ing.).

28/02/2017

Právo v marketingu (Praktické aplikace). Mgr. Petra Dolejšová. Zveřejněna prezentace PR. Právo v marketingu (Bc/Ing).

24/02/2017

Efektivní získávání a výběr zaměstnanců (Praktické aplikace). Ing. Hana Holá. Aktualizace prezentace PR. Efektivní získávání a výběr zaměstnanců (Bc/Ing).

21/02/2017

Reklama a marketingová komunikace (Specializační blok). Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Reklama a marketingová komunikace (Ing.).

21/02/2017

Organizační kultura (Specializační blok). Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH. Zveřejněna prezentace PR. Organizační kultura (Ing.).

17/02/2017

Psychologie práce a organizace (Specializační blok). Mgr. Jana Ambrožová. Aktualizace prezentace PR. Psychologie práce a organizace (Ing.).

14/02/2017

Management lidských zdrojů (Specializační blok). Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů (Ph.D.).

14/02/2017

Hospodářská politika pro analytiky (Praktické aplikace). Ing. Zdeněk Pikhart, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Hospodářská politika pro analytiky (Bc/Ing).

14/02/2017

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací (PE/KLZ/MAR).

14/02/2017

Použití MS Office pro odborné práce (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. Použití MS Office pro odborné práce (Bc./Ing.).

14/02/2017

Mezinárodní obchodní transakce (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. Mezinárodní obchodní transakce (Bc./Ing.).

12/02/2017

Finanční management (Oborový blok/Specializační blok), Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Zveřejněny podklady pro cvičení. Finanční management (MBA/Bc.).

12/02/2017

Finanční řízení (Oborový blok), Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Zveřejněny podklady pro cvičení. Finanční řízení (PMF).

09/02/2017

Rozvoj lidských zdrojů (Oborový blok). Ing. Dominika Kadeřábková. Zveřejněny podklady pro Videocvičení. Rozvoj lidských zdrojů (Bc.).

09/02/2017

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací (PPE/PKLZ/PMAR).

08/02/2017

Pracovní právo (Specializační blok). JUDr. Věra Hrouzková. Zveřejněna prezentace PR. Pracovní právo (Ing).

07/02/2017

Právo v marketingu (Praktické aplikace). Mgr. Petra Dolejšová. Zveřejněna prezentace PR. Právo v marketingu (Bc/Ing).

07/02/2017

Mezinárodní obchodní transakce (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. Mezinárodní obchodní transakce (Bc./Ing.).

07/02/2017

Efektivní získávání a výběr zaměstnanců (Praktické aplikace). Ing. Hana Holá. Zveřejněna prezentace PR a požadavky na zápočet. Efektivní získávání a výběr zaměstnanců (Bc/Ing).

01/02/2017

Hospodářská politika pro analytiky (Praktické aplikace). Ing. Zdeněk Pikhart, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR a doplňkový text. Hospodářská politika pro analytiky (Bc/Ing).

01/02/2017

Mezinárodní obchodní transakce (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. Mezinárodní obchodní transakce (Bc./Ing.).

01/02/2017

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací (PE/KLZ/MAR).

31/01/2017

Pracovní právo (Specializační blok). JUDr. Věra Hrouzková. Zveřejněny prezentace PR. Pracovní právo (Ing).

31/01/2017

Hodnotová investiční strategie na finančních trzích (Praktické aplikace). Ing. Martin Liška. Zveřejněna prezentace PR. Hodnotová investiční strategie na finančních trzích (Bc/Ing).

31/01/2017

Právo v marketingu (Praktické aplikace). Mgr. Petra Dolejšová. Zveřejněna prezentace PR. Právo v marketingu (Bc/Ing).

31/01/2017

Základy digitálního marketingu (Praktické aplikace). Ing. Lenka Moravcová. Zveřejněna prezentace PR. Základy digitálního marketingu (Bc/Ing).

29/01/2017

Rozvoj lidských zdrojů (Oborový blok). Ing. Dominika Kadeřábková. Zveřejněny podklady pro Videocvičení. Rozvoj lidských zdrojů (Bc.).

29/01/2017

Management lidských zdrojů II (Oborový blok). Ing. Dominika Kadeřábková. Zveřejněny podklady pro Videocvičení. Management lidských zdrojů II (Bc.).

29/01/2017

Krizový management (Specializační blok). Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Aktualizována prezentace PR. Krizový management (Ing./MBA).

27/01/2017

Psychologie práce a organizace (Specializační blok). Mgr. Jana Ambrožová. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie práce a organizace (Ing.).

26/01/2017

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací (PPE/PKLZ/PMAR).

21/01/2017

ECDL Advanced (Praktické aplikace). Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS. Zveřejněna prezentace PR. ECDL Advanced (Bc/Ing).

21/01/2017

ECDL Core (Praktické aplikace). Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS. Zveřejněna prezentace PR. ECDL Core (Bc/Ing).

20/01/2017

Manažerské rozhodování (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Aktualizována prezentace PR. Manažerské rozhodování (Ing.).

19/01/2017

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací (PPE/PKLZ/PMAR).

19/01/2017

Hospodářská politika pro analytiky (Praktické aplikace). Ing. Zdeněk Pikhart, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR a doplňkové texty. Hospodářská politika pro analytiky (Bc/Ing).

17/01/2017

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací (PE/KLZ/MAR).

16/01/2017

Spotřební chování (Oborový blok). Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Spotřební chování (Bc).

16/01/2017

Základy digitálního marketingu (Praktické aplikace). Ing. Lenka Moravcová. Zveřejněna prezentace PR. Základy digitálního marketingu (Bc/Ing).

15/01/2017

Firemní web prakticky (Praktické aplikace). Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Firemní web prakticky (Bc/Ing).

13/01/2017

Pracovní právo (Specializační blok). JUDr. Věra Hrouzková. Zveřejněna prezentace PR. Pracovní právo (Ing).

13/01/2017

Právo v marketingu (Praktické aplikace). Mgr. Petra Dolejšová. Zveřejněna prezentace PR. Právo v marketingu (Bc/Ing).

13/01/2017

Marketing (Oborový blok). Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Marketing (Ing).

13/01/2017

Marketing (Oborový blok). Mgr. Jiří Boháček, Dr. Zveřejněna prezentace PR. Marketing (Ing).

12/01/2017

Podnikání v globalizovaném světě (Praktické aplikace). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Podnikání v globalizovaném světě (Bc/Ing).

12/01/2017

Surovinové zdroje a ekonomika (Praktické aplikace). Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Surovinové zdroje a ekonomika (Bc/Ing).

09/01/2017

Psychologie (Psychologie a sociologie). PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. Zveřejněny prezentace PR. Psychologie (PE/KLZ/MAR, PPE/PKLZ/PMAR).

07/01/2017

Pracovní právo (Specializační blok). JUDr. Věra Hrouzková. Zveřejněna prezentace PR. Pracovní právo (Ing.).

06/01/2017

Poradenská a sociální psychologie (Specializační blok). Mgr. Michaela Dvořáková. Zveřejněna prezentace PR. Poradenská a sociální psychologie (Ing.).

05/01/2017

Psychologie práce a organizace (Specializační blok). Mgr. Jana Ambrožová. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie práce a organizace (Ing.).

04/01/2017

Pracovní právo (Specializační blok). JUDr. Věra Hrouzková. Zveřejněna prezentace PR. Pracovní právo (Ing.).

03/01/2017

Organizační kultura (Specializační blok). Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH. Zveřejněna prezentace PR. Organizační kultura (Ing.).

02/01/2017

Obchodní dovednosti (Specializační blok). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněny prezentace PR. Obchodní dovednosti (Ing).

02/01/2017

Rozvoj lidských zdrojů (Oborový blok). Ing. Dominika Kadeřábková. Zveřejněna prezentace PR. Rozvoj lidských zdrojů (Bc.).

02/01/2017

Krizový management (Specializační blok). Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Zveřejněny prezentace PR. Krizový management (Ing.).

02/01/2017

Management lidských zdrojů II (Oborový blok). Ing. Dominika Kadeřábková. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů II (Bc.).

02/01/2017

Manažerský controlling (Oborový blok). Ing. Pavel Kovařík. Zveřejněna prezentace PR. Manažerský controlling (MBA).

16/12/2016

Rozvoj lidských zdrojů (Oborový blok). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Rozvoj lidských zdrojů (Bc.).

15/12/2016

Marketingová komunikace (Specializační blok). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Marketingová komunikace (Bc.).

15/12/2016

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické myšlení a společnost (Bc.).

14/12/2016

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D.. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti (Bc).

10/12/2016

Reklama a marketingová komunikace (Specializační blok). Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Reklama a marketingová komunikace (Ing.).

10/12/2016

Evropské fondy 2014+I (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna 6. část prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

10/12/2016

Základy copywritingu (Praktické aplikace). Mgr. Hana Ovesleová. Zveřejněny podklady pro cvičení. Základy copywritingu (Bc./Ing.)

10/12/2016

Základy užité grafiky pro marketing (Praktické aplikace). Mgr. Hana Ovesleová. Zveřejněny podklady pro cvičení. Základy užité grafiky pro marketing (Bc./Ing.)

05/12/2016

Počítačové dovednosti (Základní blok), Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace. Počítačové dovednosti (Bc.).

03/12/2016

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení Ekonomické myšlení a společnost (Bc.).

03/12/2016

Strategický management (Oborový blok). Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Strategický management (MBA).

01/12/2016

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické myšlení a společnost (Bc.).

01/12/2016

Management neziskových organizací (Praktické aplikace). Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Zveřejněny podklady. Management neziskových organizací PA (Bc/Ing).

30/11/2016

ICT strategie (Praktické aplikace). Ing. Kamil Hofrichter, MBA. Zveřejněny prezentace PR. ICT strategie (Bc./Ing.).

29/11/2016

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D.. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti (Bc).

26/11/2016

Marketing Management (Praktické aplikace). Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Aktualizována prezentace PR. Marketing Management (Bc/Ing/MBA/ERA).

26/11/2016

Základy copywritingu (Praktické aplikace). Mgr. Hana Ovesleová. Zveřejněna prezentace PR. Základy copywritingu (Bc./Ing.)

26/11/2016

Základy užité grafiky pro marketing (Praktické aplikace). Mgr. Hana Ovesleová. Zveřejněna prezentace PR. Základy užité grafiky pro marketing (Bc./Ing.)

26/11/2016

Evropské fondy 2014+I (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

23/11/2016

ICT strategie (Praktické aplikace). Ing. Kamil Hofrichter, MBA. Zveřejněny prezentace PR. ICT strategie (Bc./Ing.).

23/11/2016

Žurnalistická tvorba a práce se zdroji (Praktické aplikace). Ing. Marek Roll. Zveřejněna prezentace PR. Žurnalistická tvorba a práce se zdroji (Bc./Ing.).

23/11/2016

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení Ekonomické myšlení a společnost (Bc.).

23/11/2016

Neziskové organizace (Praktické aplikace). Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Neziskové organizace (Bc/Ing).

23/11/2016

Základy copywritingu (Praktické aplikace). Mgr. Hana Ovesleová. Zveřejněna prezentace PR. Základy copywritingu (Bc./Ing.)

23/11/2016

Základy užité grafiky pro marketing (Praktické aplikace). Mgr. Hana Ovesleová. Zveřejněny prezentace PR. Základy užité grafiky pro marketing (Bc./Ing.)

16/11/2016

Žurnalistická tvorba a práce se zdroji (Praktické aplikace). Ing. Marek Roll. Zveřejněna prezentace PR. Žurnalistická tvorba a práce se zdroji (Bc./Ing.).

12/11/2016

Evropské fondy 2014+I (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

10/11/2016

ECDL Advanced (Praktické aplikace). Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS. Zveřejněna prezentace PR. ECDL Advanced (Bc/Ing).

10/11/2016

ECDL Core (Praktické aplikace). Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS. Zveřejněna prezentace PR. ECDL Core (Bc/Ing).

10/11/2016

Neziskové organizace (Praktické aplikace). Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Zveřejněny podklady. Neziskové organizace (Bc/Ing).

10/11/2016

Žurnalistická tvorba a práce se zdroji (Praktické aplikace). Ing. Marek Roll. Zveřejněna prezentace PR. Žurnalistická tvorba a práce se zdroji (Bc./Ing.).

10/11/2016

ICT strategie (Praktické aplikace). Ing. Kamil Hofrichter, MBA. Zveřejněny prezentace PR. ICT strategie (Bc./Ing.).

08/11/2016

Marketing Management (Praktická aplikace). Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Marketing Management (Bc/Ing/MBA/ERA).

07/11/2016

Finanční stabilita: rizika a její prosazování (Praktické aplikace). Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Finanční stabilita: rizika a její prosazování (Bc/Ing).

06/11/2016

Projektový management (Oborový blok). Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. Zveřejněna prezentace z Videocvičení. Projektový management (Ing).

06/11/2016

Projektové řízení (Specializační blok). Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. Zveřejněna prezentace z Videocvičení. Projektové řízení (Bc).

03/11/2016

Neziskové organizace (Praktické aplikace). Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Zveřejněny podklady. Neziskové organizace (Bc/Ing).

03/11/2016

Manažerská ekonomie (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomie (Ing.).

30/10/2016

Efektivní získávání a výběr zaměstnanců (Praktické aplikace). Ing. Hana Holá. Aktualizována prezentace. Efektivní získávání a výběr zaměstnanců (Bc/Ing).

29/10/2016

Evropské fondy 2014+I (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

29/10/2016

Základy copywritingu (Praktické aplikace). Mgr. Hana Ovesleová. Zveřejněna prezentace PR. Základy copywritingu (Bc./Ing.)

29/10/2016

Základy užité grafiky pro marketing (Praktické aplikace). Mgr. Hana Ovesleová. Zveřejněna prezentace PR. Základy užité grafiky pro marketing (Bc./Ing.)

27/10/2016

Základy digitálního marketingu (Praktické aplikace). Ing. Lenka Moravcová. Zveřejněna prezentace PR. Základy digitálního marketingu (Bc./Ing.).

27/10/2016

ICT strategie (Praktické aplikace). Ing. Kamil Hofrichter, MBA. Zveřejněny prezentace PR. ICT strategie (Bc./Ing.).

24/10/2016

Evropské fondy 2014+I (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

24/10/2016

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. Zveřejněny prezentace. Ekonomické myšlení a společnost (PPE/PKLZ/PMAR).

24/10/2016

Finanční stabilita: rizika a její prosazování (Praktické aplikace). Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Finanční stabilita: rizika a její prosazování (Bc/Ing).

20/10/2016

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). Ing. Robin Maialeh. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické myšlení a společnost (MBA).

20/10/2016

Manažerská ekonomie (Základní blok). Ing. Robin Maialeh. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomie (Ing.).

20/10/2016

Management změny (Specializační blok). Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management změny (Ing.).

20/10/2016

Teorie a praxe managementu (Základní blok). Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Teorie a praxe managementu (MBA).

20/10/2016

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické myšlení a společnost (Bc.).

19/10/2016

Strategie podniku a organizací (Základní blok). Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Strategie podniku a organizací (MBA).

19/10/2016

Efektivní získávání a výběr zaměstnanců (Praktické aplikace). Ing. Hana Holá. Zveřejněna prezentace a podklady pro cvičení. Efektivní získávání a výběr zaměstnanců (Bc/Ing).

18/10/2016

Hospodaření příspěvkových organizací (Praktické aplikace). Bc. Petra Kopáčková. Zveřejněna prezentace PR. Hospodaření příspěvkových organizací (Bc/Ing).

18/10/2016

Neziskové organizace (Praktické aplikace). Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Zveřejněny podklady. Neziskové organizace (Bc/Ing).

14/10/2016

Manažerská ekonomika (Základní blok). Ing. Pavel Kovařík. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomika (MBA).

14/10/2016

Manažerská ekonomika (Management firem). Ing. Pavel Kovařík. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomika (Ing).

14/10/2016

Psychologie práce a organizace (Specializační blok). Mgr. Lenka Janírková. Zveřejněna aktualizovaná prezentace. Psychologie práce a organizace (Ing.)

14/10/2016

Efektivní získávání a výběr zaměstnanců (Praktické aplikace). Ing. Hana Holá. Zveřejněna prezentace PR a doplňkový text. Efektivní získávání a výběr zaměstnanců (Bc/Ing).

13/10/2016

Organizační kultura (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Aktualizována prezentace na AR 2016/2017. Organizační kultura (Ing.).

5/10/2016

Aplikovaná psychologie a psychoterapie (Praktické aplikace). Mgr. Michaela Dvořáková. Zveřejněna prezentace. Aplikovaná psychologie a psychoterapie (Bc/Ing).

05/10/2016

Strategický management (Základní blok). Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Zveřejněny prezentace PR. Strategický management (Ing.).

04/10/2016

Manažerská ekonomika (Oborový blok blok). Ing. Jiří Klečka, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomika (Ing.).

04/10/2016

Manažerské rozhodování (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Aktualizována prezentace na AR 2016/2017. Manažerské rozhodování (Ing.).

02/10/2016

Reklama a marketingová komunikace (Specializační blok). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Reklama a marketingová komunikace (Ing.).

27/09/2016

Krizový management (Specializační blok). Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Krizový management (Ing.).

23/09/2016

Daně a daňová politika (Specializační blok). Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS. Zveřejněny prezentace PR. Daně a daňová politika (Bc.). 

22/09/2016

Finance a finanční trhy (Specializační blok). Ing. Pavel Hýla. Zveřejněna prezentace PR. Finance a finanční trhy (Ing.).

21/09/2016

Manažerská ekonomie (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D.. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomie (Ing.).

20/09/2016

Marketing II (Specializační blok). Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Marketing II (Bc.).

20/09/2016

Reklama a marketingová komunikace (Specializační blok). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna aktualizovaná prezentace PR. Reklama a marketingová komunikace (Ing.).

12/09/2016

Reklamní strategie (Specializační blok). Ing. Břetislav Stromko, MBA. Zveřejněna prezentace PR. Reklamní strategie (Bc.).

12/09/2016

Inovace a podnikání (Oborový blok). Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Inovace a podnikání (Bc.).

12/09/2016

Strategický management (Základní blok). Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Strategický management (Ing./MBA).

12/09/2016

Krizový management (Specializační blok). Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Zveřejněny prezentace PR. Krizový management (Ing./MBA).

09/09/2016

Projektové řízení (Specializační blok). Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Projektové řízení (Bc.).

07/09/2016

Manažerská ekonomie (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D.. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomie (Ing.).

05/09/2016

Public Relations (Specializační blok). Ing. Bohuslav Bohuněk. Zveřejněna prezentace PR. Public Relations (Ing.).

05/09/2016

Public Relations (Specializační blok). Ing. Bohuslav Bohuněk. Zveřejněna prezentace PR. Public Relations (Bc.).

05/09/2016

Sociální patologie (Specializační blok). Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH. Zveřejněna prezentace PR. Sociální patologie (Bc.).

05/09/2016

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti (Bc.).

05/09/2016

Vzdělávání dospělých (Specializační blok). Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH. Zveřejněna prezentace PR. Vzdělávání dospělých (Bc.).

03/09/2016

Manažerská ekonomika II (Specializační blok). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomika II (Ing).

03/09/2016

Hospodářská politika a integrace II (Specializační blok). Prof. Ing. Milan Žák, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Hospodářská politika a integrace II (Bc.).

02/09/2016

Reklama a marketingová komunikace (Specializační blok). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Reklama a marketingová komunikace (Ing.).

01/09/2016

Média a reklamní prostředí (Specializační blok). Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace. Média a reklamní prostředí (bc.)

01/09/2016

Psychologie práce a organizace (Specializační blok). Mgr. Lenka Janírková. Zveřejněna prezentace. Psychologie práce a organizace (Ing.)

30/08/2016

Poradenská a sociální psychologie (Specializační blok). Mgr. Michaela Dvořáková. Zveřejněna prezentace. Poradenská a sociální psychologie (Ing.).

16/08/2016

Manažerské rozhodování (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace na AR 2016/2017. Manažerské rozhodování (Ing.).

16/08/2016

Organizační kultura (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace na AR 2016/2017. Organizační kultura (Ing.).

28/06/2016

Ekonomika podniku a organizací II. (Základní blok II). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Ekonomika podniku a organizací II. (Bc.).

11/06/2016

Manažerská ekonomie (Základní blok). Doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomie (Bc.).

27/05/2016

Psychologie v personální práci (Praktické aplikace). Mgr. Marie Součková. Zveřejněna prezentace PR a podklady pro cvičení. Psychologie v personální práci (Bc./Ing.).

23/05/2016

Ekonomika podniku a organizací II. (Základní blok II). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací II. (Bc.).

15/05/2016

Marketingová komunikace (Komunikace a média). Mgr. Dita Akrmanová. Aktualizována prezentace PR. Marketingová komunikace (PE/KLZ/MAR).

15/05/2016

Procesní zlepšování (Praktické aplikace). Bc. Ludmila Jančárová. Zveřejněna prezentace PR. Procesní zlepšování (Bc./Ing.).

09/05/2016

Finanční audit (Praktické aplikace), Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR a podklady pro cvičení. Finanční audit (Bc./Ing.).

09/05/2016

Krizová komunikace (Praktické aplikace), Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Zveřejněny prezentace PR. Krizová komunikace (Bc./Ing.).

06/05/2016

Business Economics II (Praktické aplikace). Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR a podklady pro cvičení. Business Economics II (Bc./Ing.).

04/05/2016

Prezentační dovednosti (Praktické aplikace). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Prezentační dovednosti (Bc./Ing.).

04/05/2016

Obchodní právo (Základní blok II), Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 3. část prezentace PR. Obchodní právo (Bc.).

04/05/2016

Právní prostředí a společnost (Základní blok), JUDr. Cyril Svoboda. Zveřejněna prezentace PR. Právní prostředí a společnost (PPE/PKLZ/PMAR).

02/05/2016

Management reputace (Praktické aplikace). Ing. Radek Stavěl, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management reputace (Bc./Ing.).

02/05/2016

Prezentační dovednosti (Praktické aplikace). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Prezentační dovednosti (Bc./Ing.).

02/05/2016

Ekonomika podniku a organizací II. (Základní blok II). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací II. (Bc.).

02/05/2016

Finanční audit (Praktické aplikace), Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR a podklady pro cvičení. Finanční audit (Bc./Ing.).

29/04/2016

Obchodní právo (Právo a podnikání). JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. Zveřejněna 2. a 3. část prezentace PR. Obchodní právo (Bc.).

29/04/2016

Business Economics II (Praktické aplikace). Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR a podklady pro cvičení. Business Economics II (Bc./Ing.).

29/04/2016

Obchodní transakce (Management obchodu), Ing. Miroslav Klíma, CSc./Ing. Anna Kalinová, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Obchodní transakce (Bc.).

25/04/2016

Krizová komunikace (Praktické aplikace), Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Zveřejněny prezentace PR. Krizová komunikace (Bc./Ing.).

25/04/2016

Obchodní právo (Základní blok II), Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 2. část prezentace PR. Obchodní právo (Bc.).

25/04/2016

Finanční audit (Praktické aplikace), Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR a podklady pro cvičení. Finanční audit (Bc./Ing.).

25/04/2016

Finanční matematika (Praktické aplikace), Ing. Pavla Kubová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Finanční matematika (Bc./Ing.).

24/04/2016

Management lidských zdrojů II. (Oborový blok). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Management lidských zdrojů II. (Bc.).

23/04/2016

Ekonomika podniku a organizací II. (Základní blok II). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomika podniku a organizací II. (Bc.).

22/04/2016

Business Economics II (Praktické aplikace). Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR a podklady pro cvičení. Business Economics II (Bc./Ing.).

22/04/2016

Personální marketing (Praktické aplikace). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Personální marketing (Bc./Ing.).

21/04/2016

Marketingová komunikace (Komunikace a média). Mgr. Dita Akrmanová. Zveřejněna prezentace PR. Marketingová komunikace (PE/KLZ/MAR).

19/04/2016

Statistika pro zpracování odborných prací (Praktické aplikace), Ing. Pavla Kubová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Statistika pro zpracování odborných prací (Bc./Ing.).

19/04/2016

Financování sociálního zabezpečení (Praktické aplikace), Ing. Pavla Kubová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Financování sociálního zabezpečení (Bc./Ing.).

18/04/2016

Finanční analýza (Finanční řízení), Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Finanční analýza (PE).

18/04/2016

Projektový management (Oborový blok). Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR, podklady pro Videocvičení a podklady pro výuku. Projektový management (Ing.).

15/04/2016

Finanční audit (Praktické aplikace). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Finanční audit (Bc./Ing.).

14/04/2016

Obchodní právo (Právo a podnikání). JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Obchodní právo (Bc.).

14/04/2016

Základy práva (Právo a podnikání). JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Základy práva (Bc.).

14/04/2016

Business Economics II (Praktické aplikace). Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Business Economics II (Bc./Ing.).

14/04/2016

Ekonomické a sociální inovace (Základní blok). Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické a sociální inovace (Ing.).

14/04/2016

Ekonomika podniku a organizací II. (Základní blok II). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomika podniku a organizací II. (Bc.).

14/04/2016

Média a reklamní prostředí (Reklama a public relations). Mgr. Dita Akrmanová. Zveřejněna prezentace PR. Média a reklamní prostředí (KLZ/MAR).

13/04/2016

Spotřební chování (Oborový blok). Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.. Zveřejněna prezentace PR. Spotřební chování (Bc).

13/04/2016

Marketing (Oborový blok). Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.. Zveřejněna prezentace PR. Marketing (PE/KLZ/MAR).

13/04/2016

Manažerské dovednosti (Základní blok III). Doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Manažerské dovednosti (PKLZ).

13/04/2016

Economics of Money and Banking (Praktické aplikace). Thomas R. Koch. Zveřejněna prezentace PR. Economics of Money and Banking (Bc./Ing.).

12/04/2016

Management II (Management). Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management II (Bc.).

12/04/2016

Obchodní právo (Základní blok II). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 1. část prezentace PR. Obchodní právo (Bc.).

11/04/2016

Základy účetnictví (Finanční řízení). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Aktualizována prezentace. Základy účetnictví (Bc.).

11/04/2016

Finanční účetnictví (Finanční řízení). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Aktualizována prezentace. Finanční účetnictví (Bc.).

04/04/2016

Management lidských zdrojů (Základní blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů (PPE/PKLZ/PMAR).

03/04/2016

Management lidských zdrojů II (Oborový blok). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Management lidských zdrojů II (Bc.).

02/04/2016

Právní prostředí a společnost (Základní blok). JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Právní prostředí a společnost (PE/KLZ/MAR).

01/04/2016

Rozvoj lidských zdrojů (Oborový blok). Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Rozvoj lidských zdrojů (Bc.).

01/04/2016

Inovace a podnikání (Oborový blok). Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Inovace a podnikání (Bc.).

31/03/2016

Ekonomika podniku a organizací I. (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací I. (PPE(PKLZ/PMAR).

31/03/2016

Finanční účetnictví (Finanční řízení). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněny prezentace a podklady pro cvičení. Finanční účetnictví (Bc.).

31/03/2016

Základy účetnictví (Finanční řízení). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněny prezentace a podklady pro cvičení. Základy účetnictví (Bc.).

29/03/2016

Ekonomika podniku a organizací II. (Oborový blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomika podniku a organizací II. (Bc.).

27/03/2016

Management lidských zdrojů II (Oborový blok). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů II (Bc.).

27/03/2016

Management lidských zdrojů (Základní blok). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů (Bc.).

21/03/2016

Podnikání v globalizovaném světě (Praktické aplikace). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Podnikání v globalizovaném světě (Bc./Ing.).

17/03/2016

Psychologie (Základní blok II), Mgr. Adéla Rudá. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie (Bc.).

17/03/2016

Evropské fondy 2014+I (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

15/03/2016

Ekonomika podniku a organizací I. (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Ekonomika podniku a organizací I. (PE/KLZ/MAR).

09/03/2016

Evropské fondy 2014+I (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

06/03/2016

Management (Základní blok). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Management (Bc.).

05/03/2016

Podniková kultura (Management lidských zdrojů II). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Aktualizace prezentace PR. Podniková kultura (Bc.).

04/03/2016

Diplomatický protokol PA (Praktické aplikace). Mgr. Jozef Braun. Zveřejněny doplňkové texty 3 až 6. Diplomatický protokol PA (Bc./Ing.).

03/03/2016

Zdravotní pojištění v praxi PA (Praktické aplikace).Mgr. Adam Janek, MBA. Zveřejněna prezentace PR. Zdravotní pojištění v praxi PA (Bc./Ing.).

01/03/2016

Ekonomika podniku a organizací I. (Základní blok), Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Ekonomika podniku a organizací I. (PPE/PKLZ/PMAR).

29/02/2016

Business plán (Praktické aplikace). Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. Aktualizace prezentace PR a podkladů pro cvičení. Business plán (Bc./Ing.).

26/02/2016

Mezinárodní standardy finačního výkaznictví IAS/IFRS (Praktická aplikace). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Aktualizována prezentace a podklady pro cvičení. Mezinárodní standardy finančního výkaznictví IAS/IFRS (Bc./Ing.).

26/02/2016

Psychologie (Psychologie a sociologie), Mgr. Adéla Rudá. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie (Bc.).

24/02/2016

Evropské fondy 2014+I (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

24/02/2016

Strategický marketing (MAR II). Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Aktualizace prezentace PR. Strategický marketing (PE/KLZ/MAR).

24/02/2016

Marketing (Oborový blok). Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Aktualizace prezentace PR. Marketing (Ing.).

23/02/2016

Retence a akvizice v prodejním kanálu (Praktická aplikace). Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Aktualizace prezentace PR. Retence a akvizice v prodejním kanálu (Bc./Ing.).

22/02/2016

Management (Základní blok). Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Zveřejněny prezentace PR (5. až 8. část). Management (PE/KLZ/MAR).

22/02/2016

Management (Základní blok). Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Aktualizace prezentací PR (1. až 4. část). Management (PE/KLZ/MAR).

21/02/2016

Management (Základní blok). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Management (Bc.).

21/02/2016

Mezinárodní marketing (Specializační blok). RNDr. Aleš Krejčí, CSc. Zveřejněna 5. část prezentace PR. Mezinárodní marketing (Ing.).

20/02/2016

Kariéra výzkumníka (Praktická aplikace). Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Aktualizace prezentace. Kariéra výzkumníka (Bc./Ing.).

19/02/2016

Diplomatický protokol PA (Praktické aplikace). Mgr. Jozef Braun. Zveřejněny doplňkové texty 1 a 2. Diplomatický protokol PA (Bc./Ing.).

18/02/2016

Ekonomika podniku a organizací I. (Základní blok), Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR (5. část). Ekonomika podniku a organizací I. (PPE/PKLZ/PMAR).

14/02/2016

Mezinárodní marketing (Specializační blok). RNDr. Aleš Krejčí, CSc. Zveřejněna 4. část prezentace PR. Mezinárodní marketing (Ing.).

12/02/2016

Etika a společenská odpovědnost (Oborový blok). Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Aktualizace prezentace PR. Etika a společenská odpovědnost (Bc.).

12/02/2016

Řízení lidských zdrojů (Oborový blok). Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Řízení lidských zdrojů (Ing.).

10/02/2016

Evropské fondy 2014+I (Praktické aplikace). RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

10/02/2016

Human Resources PA (Praktické aplikace). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Human Resources PA (Bc./Ing./ERA).

10/02/2016

Management (Základní blok). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Management (Bc.).

09/02/2016

Retence a akvizice v prodejním kanálu (Praktická aplikace). Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Aktualizace prezentace PR. Retence a akvizice v prodejním kanálu (Bc./Ing.).

06/02/2016

Management (Základní blok). Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management (PE/KLZ/MAR).

04/02/2016

Ekonomika podniku a organizací I. (Základní blok), Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací I. (PE/KLZ/MAR).

04/02/2016

Ekonomika podniku a organizací I. (Základní blok), Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací I. (PPE/PKLZ/PMAR).

04/02/2016

Psychologie (Psychologie a sociologie), Mgr. Adéla Rudá. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie (PE).

04/02/2016

Psychologie (Psychologie a sociologie), Mgr. Adéla Rudá. Aktualizace prezentace PR. Psychologie (KLZ/MAR).

02/02/2016

Management (Základní blok). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Management (Bc.).

02/02/2016

Mezinárodní standardy finančního výkaznictví IAS/IFRS (Praktická aplikace). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněny materiály k výuce. Mezinárodní standardy finančního výkaznictví IAS/IFRS (Bc./Ing.).

02/02/2016

Business plán (Praktické aplikace). Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR a podklady pro cvičení. Business plán (Bc./Ing.).

02/02/2016

Kariéra výzkumníka (Praktická aplikace). Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněny podklady pro cvičení. Kariéra výzkumníka (Bc./Ing.).

02/02/2016

Retence a akvizice v prodejním kanálu (Praktická aplikace). Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněny podklady pro cvičení. Retence a akvizice v prodejním kanálu (Bc./Ing.).

02/02/2016

Kariéra výzkumníka (Praktická aplikace). Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Kariéra výzkumníka (Bc./Ing.).

02/02/2016

Retence a akvizice v prodejním kanálu (Praktická aplikace). Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Retence a akvizice v prodejním kanálu (Bc./Ing.).

01/02/2016

Marketingový výzkum (Marketing II). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Aktualizace prezentace PR. Marketingový výzkum (PMAR/MAR).

01/02/2016

Human Resources PA (Praktické aplikace). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Human Resources PA (Bc./Ing./ERA).

30/01/2016

Mezinárodní marketing (Specializační blok). RNDr. Aleš Krejčí, CSc. Zveřejněna 3. část prezentace PR. Mezinárodní marketing (Ing).

29/01/2016

Podniková kultura (Management lidských zdrojů II). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Podniková kultura (Bc.).

28/01/2016

Sociology of Management (Praktické aplikace). Mgr. Jiří Boháček, Dr. Zveřejněna prezentace PR. Sociology of management (Bc./Ing./ERA).

24/01/2016

Evropské fondy 2014+I (Praktické aplikace).  RNDr. Alois Kopecký. Zveřejněna prezentace PR. Evropské fondy 2014+I (Bc./Ing.).

23/01/2016

Management (Základní blok). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení (2. část). Management (Bc.).

21/01/2016

Ekonomika podniku a organizací I. (Základní blok), Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací I. (Bc.)

19/01/2016

Pracovní právo (Specializační blok). JUDr. Věra Hrouzková. Zveřejněna prezentace PR. Pracovní právo (Ing.).

17/01/2016

Human Resources PA (Praktické aplikace). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Human Resources PA (Bc./Ing./ERA).

16/01/2016

Finanční řízení (Specializační blok), Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Finanční řízení (MBA)

16/01/2016

Finanční analýza (Specializační blok), Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Finanční analýza (MBA)

15/01/2016

Business Economics I (Praktické aplikace). Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. Zveřejněny prezentace PR a podklady pro cvičení. Business Economics I (Bc./Ing./ERA).

15/01/2016

Ekonomika podniku a organizací I. (Základní blok), Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněn doplňkový text DT. Ekonomika podniku a organizací I. (Bc.)

12/01/2016

Management (Základní blok II). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Management (Bc.).

09/01/2016

Inovace a podnikání (Základní blok). doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Inovace a podnikání (Bc.).

09/01/2016

Marketing (Základní blok). Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Marketing (Ing.).

08/01/2016

Logistika PA (Praktické aplikace), Ing. František Janatka Zveřejněna PR. Logistika PA (Bc./Ing.).

07/01/2016

Podniková kultura (Management lidských zdrojů II), Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D. Zveřejněna PR. Podniková kultura (PPE).

07/01/2016

Mezinárodní marketing (Specializační blok), RNDr. Aleš Krejčí, CSc. Zveřejněna 2. část prezentace PR. Mezinárodní marketing (Ing).

07/01/2016

Management (Základní blok), Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněna PR. Management (Bc.)

07/01/2016

Ekonomické a sociální inovace (Oborový blok), Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA. Zveřejněna PR. Ekonomické a sociální inovace (MBA)

07/01/2016

Psychologie (Psychologie a sociologie), Mgr. Adéla Rudá. Zveřejněna PR. Psychologie. (KLZ/MAR)

07/01/2016

Ekonomika podniku a organizací I. (Základní blok), Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna PR (1. a 2. část). Ekonomika podniku a organizací I. (PPE/PKLZ/PMAR)

07/01/2016

Ekonomika podniku a organizací I. (Základní blok), Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna PR. Ekonomika podniku a organizací I. (PE/KLZ/MAR)

04/01/2016

Mezinárodní marketing (Specializační blok), RNDr. Aleš Krejčí, CSc. Zveřejněna 1. část prezentace PR. Mezinárodní marketing (Ing).

04/01/2016

Psychologie (Psychologie a sociologie). PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie (PE/KLZ/MAR).

04/01/2016

Psychologie (Psychologie a sociologie). PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie (PPE/PKLZ/PMAR).

04/01/2016

Obchodní dovednosti (Management obchodu). Ing. Michal Špitálník. Zveřejněna prezentace PR. Obchodní dovednosti (PMF).

04/01/2016

Rozvoj lidských zdrojů (Management lidských zdrojů II). Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Rozvoj lidských zdrojů (Bc.).

04/01/2016

Řízení lidských zdrojů (Oborový blok). Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Řízení lidských zdrojů (PMF).

22/12/2015

Manažerský controlling (Podnikové informační systémy). Ing. Pavel Kovařík. Zveřejněna prezentace PR. Manažerský controlling (PE/KLZ/MAR.).

22/12/2015

Manažerský controlling (Podnikové informační systémy). Ing. Pavel Kovařík. Zveřejněna prezentace PR. Manažerský controlling (PPE/PKLZ/PMAR.).

18/12/2015

Podniková kultura (Management lidských zdrojů II). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Podniková kultura (Bc.).

18/12/2015

Manažerské rozhodování (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerské rozhodování (MF).

18/12/2015

Management lidských zdrojů (Management lidských zdrojů). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů (KLZ).

16/12/2015

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Ekonomické myšlení a společnost (PE/KLZ/MAR).

12/12/2015

Účetnictví na PC (Praktická aplikace). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení CV. Účetnictví na PC (Bc/Ing).

12/12/2015

Praktické projektové řízení (Praktická aplikace). Doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Praktické projektové řízení (Bc./Ing.).

4/12/2015

Startupové prostředí v České republice (Hosté VŠEM). Andrej Kiska ml. Zveřejněny prezentace PR. Startupové prostředí v České republice (Bc./Ing.).

04/12/2015

Psychologie v personální práci (Praktické aplikace). Mgr. Marie Součková. Zveřejněny podklady pro cvičení. Psychologie v personální práci (Bc./Ing.).

02/12/2015

Manažerská ekonomie (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D.. Aktualizace prezentace PR. Manažerská ekonomie (Ing.).

02/12/2015

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací (PE/KLZ/MAR).

25/11/2015

Účetnictví na PC (Praktická aplikace). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Aktualizovány podklady pro cvičení CV. Účetnictví na PC (Bc/Ing).

23/11/2015

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení. Ekonomické myšlení a společnost (PE/KLZ/MAR).

19/11/2015

Krizové řízení (Praktické aplikace). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Krizové řízení (Bc./Ing.)

18/11/2015

Finanční účetnictví (Finanční řízení). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení CV. Finanční účetnictví (Bc.).

18/11/2015

Účetnictví na PC (Praktická aplikace). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Aktualizovány podklady pro cvičení CV. Účetnictví na PC (Bc./Ing.).

15/11/2015

Manažerské rozhodování (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerské rozhodování (MF).

15/11/2015

Základy účetnictví (Finanční řízení). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace (PR). Základy účetnictví (Bc.).

15/11/2015

Finanční účetnictví (Finanční řízení). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace (PR). Finanční účetnictví (Bc.).

15/11/2015

Účetnictví na PC (Praktická aplikace). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení CV. Účetnictví na PC (Bc./Ing.).

14/11/2015

Manažerská ekonomie (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D.. Aktualizace prezentace PR. Manažerská ekonomie (Ing.).

14/11/2015

Psychologie v personální práci (Praktické aplikace). Mgr. Marie Součková. Zveřejněny prezentace PR a podklady pro cvičení. Psychologie v personální práci (Bc./Ing.).

09/11/2015

Psychologie práce a organizace (Specializační blok). Mgr. Adéla Rudá. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie práce a organizace (MF).

09/11/2015

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Mgr. Jana Rambousková. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti (Bc.).

09/11/2015

Ekonomické a sociální inovace (Základní blok). Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické a sociální inovace (MBA)

04/11/2015

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické myšlení a společnost 2.část (PE/KLZ/MAR).

03/11/2015

Komunikační dovednosti (Psychologie a sociologie). Mgr. Jana Rambousková. Zveřejněny podklady pro cvičení. Komunikační dovednosti (Bc.).

31/10/2015

Manažerská ekonomie (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D.. Aktualizována prezentace PR. Manažerská ekonomie (Ing.).

31/10/2015

Peněžnictví a bankovnictví (Praktické aplikace). Ing. Pavla Kubová. Zveřejněny prezentace PR. Peněžnictví a bankovnictví (Bc./Ing.).

30/10/2015

Základy pojišťovnictví (Praktické aplikace). Ing. Pavla Kubová. Zveřejněna prezentace PR. Základy pojišťovnictví (Bc./Ing.).

27/10/2015

Psychologie v personální práci (Praktické aplikace). Mgr. Marie Součková. Zveřejněna prezentace PR a podklady pro cvičení. Psychologie v personální práci (Bc./Ing.).

23/10/2015

Manažerské rozhodování (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerské rozhodování (MF).

20/10/2015

Marketing Management (Praktická aplikace). Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněny materiály k výuce. Marketing Management (Bc/Ing/MBA/ERA).

20/10/2015

Komunikační dovednosti (Psychologie a sociologie). Mgr. Jana Rambousková. Zveřejněna prezentace PR. Komunikační dovednosti (Bc.).

20/10/2015

Finanční účetnictví (Finanční řízení). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Finanční účetnictví (PPE)

20/10/2015

Finanční účetnictví (Finanční řízení). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení CV. Finanční účetnictví (PPE).

18/10/2015

Manažerská ekonomika II (Specializační blok). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomika II (MBA).

18/10/2015

Krizový management (Oborový blok). Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Krizový management (MBA).

18/10/2015

Strategický management (Oborový blok). Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Strategický management (MBA).

18/10/2015

Marketing (Oborový blok). Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Marketing (MF).

18/10/2015

Strategický marketing (Marketing II). Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Strategický marketing (PE/KLZ/MAR).

09/10/2015

Manažerská ekonomika (Management firem). Ing. Pavel Kovařík. Aktualizována prezentace PR. Manažerská ekonomika (PMF).

09/10/2015

Manažerská ekonomie (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D.. Aktualizována prezentace PR. Manažerská ekonomie (PMF).

09/10/2015

Finanční účetnictví (Finanční řízení). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení CV. Finanční účetnictví (PPE)

08/10/2015

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické myšlení a společnost (PE/KLZ/MAR).

07/10/2015

Etika podnikání (Právo a podnikání). Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Etika podnikání (PE/KLZ/MAR).

06/10/2015

Etika a společenská odpovědnost (Oborový blok). Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Zveřejněna prezentace. Etika a společenská odpovědnost (PPE/PKLZ/PMAR).

05/10/2015

Finanční účetnictví (Finanční řízení). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Finanční účetnictví (PPE).

05/10/2015

Základy účetnictví (Finanční řízení). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace. Základy účetnictví (PPE).

03/10/2015

Pracovní právo (Specializační blok). JUDr. Věra Hrouzková. Zveřejněna prezentace. Pracovní právo (MBA).

03/10/2015

Psychologie práce a organizace (Specializační blok). Mgr. Adéla Rudá. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie práce a organizace (MF).

03/10/2015

Psychologie (Psychologie a sociologie/Management lidských zdrojů). Mgr. Adéla Rudá. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie (PE/KLZ/MAR).

03/10/2015

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací (PE/KLZ/MAR).

29/09/2015

Manažerský controlling (Podnikové informační systémy). Ing. Pavel Kovařík. Zveřejněna prezentace PR. Manažerský controlling (Bc.).

29/09/2015

Manažerská ekonomie (Základní blok). Ing. Dana Stará, Ph.D.. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomie (PMF).

07/09/2015

Public Relations (Specializační blok). Ing. Bohuslav Bohuněk. Zveřejněna prezentace PR. Public Relations (Ing.).

07/09/2015

Psychologie práce a organizace (Specializační blok). Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie práce a organizace (Bc.).

07/09/2015

Management lidských zdrojů (Management lidských zdrojů). Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů (Bc.).

06/09/2015

Mediální komunikace (Komunikace a média). Mgr. Dita Akrmanová. Zveřejněna prezentace PR. Mediální komunikace (PPE/PKLZ/PMAR).

01/09/2015

Ekonomické a sociální systémy EU (Specializační blok). Prof. Ing. Milan Žák, CSc.
Zdroj: http://www.vsem.cz/kontakty.html
. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické a sociální systémy. (MF/PMF).

01/09/2015

Manažerské rozhodování (Specializační blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerské rozhodování (MF/PMF).

01/09/2015

Management lidských zdrojů (Management lidských zdrojů). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů (Bc.).

01/09/2015

Personální řízení podniku (Management lidských zdrojů). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Personální řízení podniku (Bc.).

01/09/2015

Management lidských zdrojů (Personalistika a lidské zdroje). Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů (Bc.).

01/09/2015

Rozvoj lidských zdrojů (Management lidských zdrojů II). Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA Zveřejněna prezentace PR. Rozvoj lidských zdrojů (Bc.).

01/09/2015

Řízení lidských zdrojů (Oborový blok). Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA Zveřejněna prezentace PR. Řízení lidských zdrojů (Ing.).

01/09/2015

Psychologie (Psychologie a sociologie). PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie (Bc.).

01/09/2015

Personalistika (Personalistika a lidskké zdroje). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Personalistika (Bc.).

01/09/2015

Personální řízení podniku (Management lidských zdrojů). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Personální řízení podniku (Bc.).

01/09/2015

Rozvoj lidských zrojů (Oborový blok). Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Rozvoj lidských zrojů (Bc.).

01/09/2015

Organizační kultura (Specializační blok). Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH. Zveřejněna prezentace PR. Organizační kultura (MBA).

01/09/2015

Marketing a marketingová komunikace (Specializační blok). Ing. Břetislav Stromko, MBA. Zveřejněna prezentace PR. Marketing a marketingová komunikace (Ing.).

01/09/2015

Poradenská a sociální psychologie (Specializační blok). Mgr. Michaela Dvořáková. Zveřejněna prezentace PR. Poradenská a sociální psychologie (Ing.).

01/09/2015

Psychologie (Management lidských zdrojů). Mgr. Adéla Rudá. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie (Bc.).

01/09/2015

Psychologie práce a organizace (Specializační blok). Mgr. Adéla Rudá. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie práce a organizace (Bc.).

01/09/2015

Masová komunikace (Komunikace a média). Mgr. Dita Akrmanová. Zveřejněna prezentace PR. Masová komunikace (Bc.).

27/06/2015

Manažerská ekonomie (Základní blok). Doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomie (Bc.).

26/06/2015

Content marketing (Praktická aplikace). Mgr. et Bc. Martin Peška. Zveřejněna prezentace PR. Content marketing (Bc./Ing.).

19/06/2015

Webová analytika v Google Analytics (Praktická aplikace). Ing. Matouš Ledvina. Zveřejněna prezentace PR. Webová analytika v Google Analytics (Bc./Ing.).

19/06/2015

Finanční účetnictví (Finanční řízení). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněn doplňkový text DT. Finanční účetnictví (PE).

19/06/2015

Psychologie v personální práci (Praktické aplikace). Mgr. Marie Součková. Zveřejněna 4. část prezentace PR. Psychologie v personální práci (Bc./Ing.).

12/06/2015

Google Adwords prakticky (Praktická aplikace). Bc. Martin Čáp, DiS. Zveřejněna prezentace PR. Google Adwords prakticky (Bc./Ing.).

08/06/2015

Mezinárodní obchodní transakce (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 3. a 4. část prezentace PR. Mezinárodní obchodní transakce (Bc./Ing.).

08/06/2015

Právní prostředí a společnost (Základní blok). Mgr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. Aktualizována prezentace PR. Právní prostředí a společnost (PPE/PKLZ/PMAR).

08/06/2015

Ekonomika malých a středních podniků (Praktické aplikace). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněn učební text (UT). Ekonomika malých a středních podniků (Bc/Ing).

08/06/2015

Psychologie v personální práci (Praktické aplikace). Mgr. Marie Součková. Zveřejněna 3. část prezentace PR. Psychologie v personální práci (Bc./Ing.).

07/06/2015

Psychologie v personální práci (Praktické aplikace). Mgr. Marie Součková. Zveřejněna 2. část prezentace PR. Psychologie v personální práci (Bc./Ing.).

01/06/2015

Trendy v online marketingu (Praktické aplikace). Tomáš Ševčík. Zveřejněna prezentace PR. Trendy v online marketingu (Bc./Ing.).

27/05/2015

Ekonomika malých a středních podniků (Praktické aplikace). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika malých a středních podniků (Bc/Ing).

27/05/2015

Ekonomické a sociální inovace (Základní blok). doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. Aktualizována prezentace PR. Ekonomické a sociální inovace (PMF).

25/05/2015

Mezinárodní obchodní transakce (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna 2.část prezentace PR. Mezinárodní obchodní transakce (Bc./Ing.).

20/05/2015

Ekonomika malých a středních podniků (Praktické aplikace). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněna 4. část prezentace PR. Ekonomika malých a středních podniků (Bc/Ing).

19/05/2015

Psychologie v personální práci (Praktické aplikace). Mgr. Marie Součková. Aktualizována prezentace PR a podklady pro cvičení. Psychologie v personální práci (Bc./Ing.).

19/05/2015

Mezinárodní obchodní transakce (Praktické aplikace). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. Mezinárodní obchodní transakce (Bc./Ing.).

17/05/2015

Management lidských zdrojů (Management lidských zdrojů). Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů (PE).

14/05/2015

Leadership (Praktické aplikace). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Leadership (Bc./Ing.)

14/05/2015

Základy užité grafiky (Praktické aplikace). Mgr. Hana Ovesleová. Zveřejněna prezentace PR. Základy užité grafiky (Bc./Ing.)

14/05/2015

Ekonomika malých a středních podniků (Praktické aplikace). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněna 3. část prezentace PR. Ekonomika malých a středních podniků (Bc/Ing).

12/05/2015

Psychologie v personální práci (Praktické aplikace). Mgr. Marie Součková. Zveřejněna prezentace PR a podklady pro cvičení. Psychologie v personální práci (Bc./Ing.).

11/05/2015

Ekonomické a sociální inovace (Základní blok). doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. Zveřejněna 1. a 2. část prezentace PR. Ekonomické a sociální inovace (PMF).

10/05/2015

Business Economics II (Praktické aplikace). doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. Aktualizována prezentace PR. Business Economics II (Bc./Ing.).

09/05/2015

Aplikovaná psychologie a psychoterapie (Praktické aplikace). Mgr. Michaela Dvořáková. Zveřejněna prezentace PR. Aplikovaná psychologie a psychoterapie (Bc/Ing).

09/05/2015

Ekonomika malých a středních podniků (Praktické aplikace). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněna 2. část prezentace PR. Ekonomika malých a středních podniků (Bc/Ing).

05/05/2015

Ekonomika malých a středních podniků (Praktické aplikace). Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR a témata prací. Ekonomika malých a středních podniků (Bc/Ing).

16/04/2015

Finanční účetnictví (Finanční řízení). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení CV. Finanční účetnictví (PE).

13/04/2015

Právní prostředí a společnost (Základní blok). Mgr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Právní prostředí a společnost (PPE/PKLZ/PMAR).

10/04/2015

Základy účetnictví (Finanční řízení). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení CV. Základy účetnictví (PE).

09/04/2015

Finanční účetnictví (Finanční řízení). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Finanční účetnictví (PE).

09/04/2015

Základy účetnictví (Finanční řízení). Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Základy účetnictví (PE).

08/04/2015

Finanční řízení a rozhodování (Management firem). Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Finanční řízení a rozhodování (MF).

08/04/2015

Management lidských zdrojů (Management lidských zdrojů). Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů (PE).

08/04/2015

Rozvoj lidských zrojů (Personalistika a lidské zdroje II). Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Rozvoj lidských zrojů (KLZ).

08/04/2015

Psychologie (Základní blok). PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie (PE/KLZ/MAR).

07/04/2015

Marketingový výzkum (Marketing II). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Marketingový výzkum (PPE/PMAR/PKLZ).

07/04/2015

Management lidských zdrojů (Základní blok). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů (PPE/PKLZ/PMAR).

07/04/2015

Personální řízení podniku (Management lidských zdrojů). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Personální řízení podniku (PE).

07/04/2015

Právní prostředí a společnost (Základní blok). JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová. Zveřejněna prezentace PR. Právní prostředí a společnost (Bc.).

07/04/2015

Základy práva (Právo a podnikání). JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová. Zveřejněna prezentace PR. Základy práva (Bc.).

07/04/2015

Obchodní právo (Právo a podnikání). JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová. Zveřejněna prezentace PR. Obchodní právo (Bc.).

27/03/2015

Manažerská ekonomie (Základní blok). Ing. Robin Maialeh. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomie (PPE/PKLZ/PMAR).

27/03/2015

Pracovní právo (Specializační blok). JUDr. Věra Hrouzková. Zveřejněna prezentace PR. Pracovní právo (MBA).

25/03/2015

Psychologie (Základní blok). Mgr. Adéla Rudá. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie (PE/KLZ/MAR).

24/03/2015

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací (PE/KLZ/MAR).

16/03/2015

Finanční analýza (Specializační blok). Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Finanční analýza (MBA).

09/03/2015

Základy makroekonomické analýzy (Kvantitativní metody). Ing. Václav Rybáček, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Základy makroekonomické analýzy (PE).

06/03/2015

Psychologie (Základní blok). Mgr. Adéla Rudá. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie (PE/KLZ/MAR).

25/02/2015

Praktické řízení firmy (Praktická aplikace). Doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. Zveřejněna 4.část prezentace PR. Praktické řízení firmy (Bc./Ing.).

23/02/2015

Pracovní právo (Specializační blok). JUDr. Věra Hrouzková. Zveřejněna prezentace. Pracovní právo (MBA).

23/02/2015

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). Ing. PhDr. Pavla Bednářová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické myšlení a společnost (Bc.).

23/02/2015

Macroeconomics (Praktické aplikace). Ing. Ekaterina Mikhalkina. Zveřejněna prezentace PR. Macroeconomics (Bc./Ing./MBA)

18/02/2015

Praktické řízení firmy (Praktická aplikace). Doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. Zveřejněna 3.část prezentace PR. Praktické řízení firmy (Bc./Ing.).

16/2/2015

Prezentační a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Prezentační a komunikační dovednosti (MF).

16/2/2015

Studijní a prezentační dovednosti (Základní blok). Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Studijní a prezentační dovednosti (Bc.).

15/02/2015

Leadership (Praktické aplikace). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Leadership (Bc./Ing.)

10/02/2015

Praktické řízení firmy (Praktická aplikace). Doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. Zveřejněna 2.část prezentace PR. Praktické řízení firmy (Bc./Ing.).

06/02/2015

Praktické řízení firmy (Praktická aplikace). Doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Praktické řízení firmy (Bc./Ing.).

06/02/2015

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací (PE/KLZ/MAR).

06/02/2015

Sociologie řízení (Psychologie a sociologie). Mgr. Jiří Boháček, Dr. Zveřejněna prezentace PR. Sociologie řízení (KLZ/MAR).

06/02/2015

Měření firemní výkonnosti (Management firem). Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Měření firemní výkonnosti (MF).

06/02/2015

Finanční řízení a rozhodování (Management firem). Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Finanční řízení a rozhodování (MF).

06/02/2015

Psychologie (Základní blok). Mgr. Adéla Rudá. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie (PE/KLZ/MAR).

3/2/2015

Finanční management (Specializační blok). Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Finanční management (MBA).

3/2/2015

Základy marketingu (Marketing). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Základy marketingu (PPE/PMAR/PKLZ).

3/2/2015

Macroeconomics (Praktické aplikace). Ing. Ekaterina Mikhalkina. Zveřejněna prezentace PR. Macroeconomics (Bc./Ing./MBA)

28/1/2015

Krizové řízení (Praktické aplikace). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Krizové řízení (Bc./Ing.)

27/1/2015

Personální řízení podniku (Personalistika a lidské zdroje). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Personální řízení podniku (KLZ).

27/1/2015

Manažerský controlling (Podnikové informační systémy). Ing. Pavel Kovařík. Zveřejněna prezentace PR. Manažerský controlling (PPE/PKLZ/PMAR).

27/1/2015

Management (Základní blok). Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management (Bc.).

23/1/2015

Krizový management (Praktické aplikace). Ing. František Janatka, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Krizový management (Bc./Ing.)

19/01/2015

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). Ing. PhDr. Pavla Bednářová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické myšlení a společnost (Bc.).

17/01/2015

Finanční řízení (Specializační blok). Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Finanční řízení (MBA).

15/1/2015

ICT Strategie (Strategie firem). Ing. Kamil Hofrichter. Zveřejněna prezentace PR. ICT Strategie (PMF).

12/1/2015

Organizační kultura (Specializační blok). Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH. Zveřejněna prezentace PR. Organizační kultura (MBA).

12/1/2015

Psychologie (Základní blok). PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie (PPE/PKLZ/PMAR).

12/1/2015

Psychologie (Základní blok). PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie (PE/KLZ/MAR).

12/1/2015

Leadership (Praktické aplikace). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Leadership (Bc./Ing.)

12/1/2015

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti (Bc.)

08/01/2015

Ekonomické a sociální inovace (Základní blok). Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické a sociální inovace (MBA)

08/01/2015

Manažerská ekonomika (Základní blok). Ing. Pavel Kovařík. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomika (MBA)

08/01/2015

Manažerská ekonomika (Oborový blok). Ing. Jiří Klečka, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomika (MF)

08/01/2015

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). Ing. Lenka Holečková. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací (PE/KLZ/MAR).

04/01/2015

Ekonomika podniku a organizací (Základní blok). RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku a organizací (PPE/PKLZ/PMAR).

04/01/2015

Personalistika (Personalistika a lidské zdroje). Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Personalistika (KLZ).

04/01/2015

Řízení lidských zdrojů (Oborový blok). Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Řízení lidských zdrojů (PMF).

04/01/2015

Základy marketingu (Marketing). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Základy marketingu (PPE/PMAR/PKLZ).

04/01/2015

Komunikační dovednosti (Psychologie a sociologie). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Komunikační dovednosti (PMAR/PKLZ).

10/12/2014

Ekonomika podniku I, II (Ekonomika podniku). Ing. Marta Dykovská. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomika podniku (PE/KLZ/MAR).

9/12/2014

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). Ing. Václav Rybáček, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické myšlení a společnost (PE/KLZ/MAR).

5/12/2014

Manažerská ekonomika (Oborový blok). Ing. Jiří Klečka, Ph.D. Zveřejněn doplňkový text DT. Manažerská ekonomika. (MF)

29/11/2014

Politologie a mezinárodní vztahy (Základní blok). Mgr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Politologie a mezinárodní vztahy (PE/KLZ/MAR).

29/11/2014

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Lenka Holečková. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti. (MAR/PE/KLZ).

21/11/2014

Marketing (Základní blok). Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA. Aktualizována prezentace PR. Marketing (MF).

18/11/2014

Komunikační dovednosti (Praktické aplikace). Ing. Lenka Holečková. Zveřejněna prezentace PR. Komunikační dovednosti (Bc./Ing.).

17/11/2014

Studijní a prezentační dovednosti (Základní blok). Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Studijní a prezentační dovednosti (Bc.).

16/11/2014

Úvod do studia (Základní blok). Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Úvod do studia (Ing.).

16/11/2014

Úvod do studia (Základní blok). Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Úvod do studia (Bc.).

14/11/2014

Prezentační a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Prezentační a komunikační dovednosti (MF).

14/11/2014

BP/DP seminář (Administrativní modul). Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. BP/DP seminář (Bc./Ing./MBA).

09/11/2014

Marketingová komunikace v praxi (Praktické aplikace). Mgr. David Matoušek, MBA. Zveřejněna prezentace PR. Marktingová komunikace v praxi (Bc./Ing.).

07/11/2014

Systémy řízení (Oborový blok). Ing. Dana Spejchalová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Systémy řízení. (MF)

06/11/2014

Ekonomické a sociální inovace (Základní blok). Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické a sociální inovace. (MBA)

06/11/2014

Informatika II (Podnikové informační sytémy). Mgr. Ing. Jiří Tobíšek. Zveřejněna prezentace PR. Informatika II. (Bc.)

06/11/2014

Manažerská ekonomika (Oborový blok). Ing. Jiří Klečka, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomika. (MF)

06/11/2014

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Lenka Holečková. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti. (MAR/PE/KLZ)

22/10/2014

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti. (PMAR/PPE/PKLZ)

13/10/2014

Teorie a praxe managementu (Základní blok). Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Teorie a praxe managementu (MBA).

13/10/2014

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). Ing. Václav Rybáček, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické myšlení a společnost (PE/KLZ/MAR).

13/10/2014

Ekonomické myšlení a společnost (Základní blok). Doc. ing. Ivo Straka, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Ekonomické myšlení a společnost (PE/KLZ/MAR).

12/10/2014

Marketing (Základní blok). Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA. Zveřejněna prezentace PR. Marketing (MF).

09/10/2014

Etika podnikání (Právo a podnikáníú. Doc. Ing. Irena Jindřichovská. Zveřejněna prezentace PR. Etika podnikání (PE/KLZ/MAR).

09/10/2014

Politologie a mezinárodní vztahy (Základní blok). Mgr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Politologie a mezinárodní vztahy (PE/KLZ/MAR)

09/10/2014

Komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Lenka Holečková, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Komunikační dovednosti (PE).

09/10/2014

ICT Strategie (Strategie firem). Ing. Kamil Hofrichter. Zveřejněny prezentace PR. ICT Strategie (MF).

07/10/2014

Finanční účetnictví (Finanční řízení). Mgr. Marta Dykovská. Zveřejněna prezentace PR a Účtová osnova. Finanční účetnictví (PE).

07/10/2014

Komunikace a komunikační dovednosti (Základní blok). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Komunikace a komunikační dovednosti (PPE/PKLZ/PMAR).

07/10/2014

Psychologie (Management lidských zdrojů). Mgr. Jana Janoušková. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie (PE).

08/09/2014

Podniková kultura (Personalistika a lidské zdroje II). Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH. Zveřejněna prezentace PR. Podniková kultura (PKLZ).

08/09/2014

Komunikační dovednosti (Psychologie a sociologie). Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH. Zveřejněna prezentace PR. Komunikační dovednosti (KLZ/MAR).

08/09/2014

Média a reklamní prostředí (Reklama a public relations). Ing. Jana Herotová. Zveřejněna prezentace PR. Média a reklamní prostředí (PKLZ/PMAR).

08/09/2014

Základy práva (Právo a podnikání). JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová. Zveřejněna prezentace PR. Základy práva (PE/KLZ/MAR).

08/09/2014

Obchodní právo (Právo a podnikání). JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová. Zveřejněna prezentace PR. Obchodní právo (PE/KLZ/MAR).

08/09/2014

Management lidských zdrojů (Personalistika a lidské zdroje). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů (PKLZ).

08/09/2014

Manažerská ekonomika (Management firem). Ing. Pavel Kovařík. Zveřejněna prezentace PR. Manažerská ekonomika (PMF).

08/09/2014

Manažerský contolling (Podnikové informační systémy). Ing. Pavel Kovařík. Zveřejněna prezentace PR. Manažerský controlling (PPE/PKLZ/PMAR).

08/09/2014

Masová komunikace (Komunikace a média). Ing. Jana Herotová. Zveřejněna prezentace PR. Masová komunikace (PPE/PKLZ/PMAR).

08/09/2014

Manažerské dovednosti (Personalistika a lidské zdroje II). Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Manažerské dovednosti (PKLZ).

07/09/2014

Personalistika (Personalistika a lidské zdroje). Mgr. Antonín Slabý, Ph.D Zveřejněna prezentace PR. Personalistika (PKLZ).

07/09/2014

Mediální komunikace (Komunikace a média). Ing. Jana Herotová. Zveřejněna prezentace PR. Mediální komunikace (PPE/PKLZ/PMAR).

06/09/2014

Personální řízení podniku (Management lidských zdrojů). PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Personální řízení podniku (PE).

06/09/2014

Management lidských zdrojů (Management lidských zdrojů). Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Management lidských zdrojů (PPE).

06/09/2014

Rozvoj lidských zdrojů (Personalistika a lidské zdroje II). Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Rozvoj lidských zdrojů (KLZ).

06/09/2014

Finanční účetnictví (Finanční řízení). Mgr. Marta Dykovská. Zveřejněna prezentace PR. Finanční účetnictví (PE).

06/09/2014

Základy účetnictví (Finanční řízení). Mgr. Marta Dykovská. Zveřejněna prezentace PR. Základy účetnictví (PE).

06/09/2014

Psychologie (Psychologie a Sociologie). Mgr. Jana Janoušková. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie (KLZ/MAR).

06/09/2014

Psychologie (Management lidských zdrojů). Mgr. Jana Janoušková. Zveřejněna prezentace PR. Psychologie (PE).

31/08/2014

Obchodní dovednosti (Management obchodu). Mgr. Jana Rambousková. Zveřejněna prezentace PR. Obchodní dovednosti (Bc.).

06/06/2014

Marketingový mix (Marketing). Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Marketingový mix (PE/KLZ/MAR).

01/06/2014

Strategická analýza (Management). RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D. Zveřejněny podklady pro cvičení CV. Strategická analýza (MAR/KLZ).

01/06/2014

Obchodní právo (Právo a podnikání). JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. Zveřejněna prezentace PR. Obchodní právo (PPE/PKLZ/PMAR).

20/5/2014

Média a reklamní prostředí (Reklama a public relations). Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Média a reklamní prostředí (PE/KLZ/MAR).

14/05/2014

Strategická analýza (Management). RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D. Aktualizována prezentace PR. Strategická analýza (KLZ/MAR).

14/05/2014

Finanční řízení a rozhodování (Management firem). Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Aktualizována prezentace PR. Finanční řízení a rozhodování (MF).

13/05/2014

Masová komunikace (Komunikace a média). Ing. Jana Herotová. Zveřejněna prezentace PR. Masová komunikace (PKLZ/PMAR).

13/05/2014

Marketingový mix (Marketing). Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Marketingový mix (PE/KLZ/MAR).

13/05/2014

Leadership (Praktické aplikace). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Leadership (Bc./Ing.).

12/05/2014

Ekonomika podniku II (Ekonomika podniku). Ing. Pavel Mikan. Zveřejněny prezentace PR. Ekonomika podniku II (PE).

12/05/2014

Marketingový výzkum (Marketing II). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Marketingový výzkum (PPE/PKLZ/PMAR).

06/05/2014

Základy marketingu (Marketing). Ing. Helena Smolová, Ph.D. Zveřejněna prezentace PR. Základy marketingu (PPE/PKLZ/PMAR).

26/04/2014

Finanční řízení a rozhodování (Management firem). Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Aktualizována prezentace PR. Finanční řízení a rozhodování (MF).

25/04/2014

Manag