Bednářová Pavla

foto lektora

PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.                                                                                          


Zdroj: http://www.vsem.cz/prof-ing-josef-basl-csc.html

Zdroj: http://www.vsem.cz/rektorat-vsem.html

Zdroj: http://www.vsem.cz/prof-ing-josef-basl-csc.html

Zdroj: http://www.vsem.cz/doc-ing-lubomira-brenova-csc.html
Studijní předměty
Makroekonomie
Zdroj: http://www.vsem.cz/katedra-ekonomie.html

Publikace

 • LABOUTKOVÁ Š., BEDNÁŘOVÁ P. 2012 Snižování regionálních nerovností prostřednictvím decentralizace, In: sborník příspěvků XV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, Valtice, 20.-22. 6. 2012, Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. ISBN 978-80-210-5875-0. 91-100.
 • LABOUTKOVÁ Š., BEDNÁŘOVÁ P., KOCOUREK A. 2012 The Influence of Decentralization on the Economic Development Gap Between Regions, In:  Conference Proceedings International Days of Statistics and Economics, Praha, 13. – 15. 9. 2012. Melandrium.  ISBN 978-80-86175-79-9
 • BEDNÁŘOVÁ, P. Fiskální pozice zemí eurozóny pod vlivem světové hospodářské krize. Současná Evropa. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011, roč. 2011, č. 1. S. 17 – 31. ISSN 1804-1280.
 • BEDNÁŘOVÁ, P., KOCOUREK, A. a LABOUTKOVÁ, Š. On the Relationship between Globalization and Human Development. In Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. S. 61 – 71. ISBN 978-80-7372-755-0.
 • KRAFT, J., BEDNÁŘOVÁ, P. a KOCOUREK, A. Mikroekonomie II. 1. vyd. Praha: Technická univerzita v Liberci, 2011. 195 s. ISBN 978-80-7372-770-3.
 • Kraft, J., Bednářová, P., Lungová, M., Nedomlelová, I., Sojková, L.  Východiska z krize. Cesty zmírnění negativních efektů hospodářské krize v ČR. TU Liberec 2011, 133 stran, ISBN  978-80-7372-787-1.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. Japan's Public Financies from the Viewpoint of European Fiscal Rules. ACC Journal. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010, roč. 16, č. 2. S. 13-23. ISSN 1803-9782.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. Adjustment Mechanism and their Influence on Economic Development of a Country in EMU. In Enlargement and European Neighbourhoud Policy. 1. vyd. Bruxelles: Bruylant, 2009. S. 329 – 339. ISBN 9782802726661.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. The Roles of Currencies in the Process of World Economy Globalization. In Proceedings of the 9th International Conference Liberec Economic Forum 2009. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, 2009. S. 42 – 51. ISBN 9788073725235.

Pedagogická činnost

 • 1996 – dosud:  TUL, Ekonomická fakulta, odborný asistent s vědeckou hodností
 • 1994 – 1996: TUL, Hospodářská fakulta, asistent
 • 2006 – 2009: VŠE, Fakulta podnikohospodářská, katedra mikroekonomie

Granty a členství

 • 2009-2011: Grant GAČR č. 402/09/0592: Ekonomická integrace a globalizace v ekonomické teorii a realitě (spoluřešitelka).
 • 2009-2011: Projekt MMR WD-30-07-1: Inovační přístup k řešení disparit na úrovni regionů (spoluřešitelka).

Konference

 • 2012. XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Valtice.
 • 2012. International Days of Statistics and Economics, Praha.
 • 2011. ECD, The EU as a Global Actor, Berlín.
 • 2011. International Conference Liberec Economic Forum, Liberec.
 • 2011. Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize?. Ostrava

 Působení v zahraničí:

 • 2011, Litva, Technical Univerzity of Kaunas (Erasmus)
 • 2007, Velká Británie, Univerzity of Huddersfield (Erasmus)
 • 2007, Slovensko, Univerzita Mateje Bela, Bánská Bystrice (Erasmus)