Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy

 

< zpět

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.

Manažerská ekonomie

Pracovní zkušenosti

 • The Urban Institute, Washington, USA působnost v Praze odborný konzultant 1 rok;
 • Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ředitelka, 1 rok
 • Univerzita Pardubice, Ekonomicko-správní fakulta, různé pozice, nyní jako docent (30 let);

Dosažené vzdělání:

 • 1986: Ing, obor plánování, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze;
 • 2001: Ph.D., obor Ekonomická teorie, Ekonomicko-správní fakulta, MU v Brně;
 • 2008: doc. – obor Veřejná ekonomika a služby; Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici;

Publikace

  • Provazníková, R, Sobotková, L. & Sobotka, M. (2020). Local Government in The Czech Republic:Dilemmas and Chalanges. Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations, IGI Global, chapter 9, 151-171. 30 % Doi: 10.4018/978-1-7998-4978-0.
  • Kraftová, I., Provazníková, R., & Korovchenko, T., (2020). Poverty Risk and Quality of Housing in the EU Regions with a Different Urbanisation Rate. Scientific paper of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. 28(4), 1170. 30% doi.org/10.46585/sp28041170
  • Provazníková, R., & Chlebounová, D., (2019). Costs and Benefits of the Dual Vocational Training System and its Use in the Czech Republic, Proceedings of the 23rd International Conference Current Trend in Public Sector Research. 190-197. 80%. WOS:000560960400023.
  • Provazníková, R., & Chlebounová, D. (2018). Discussion on the Quality of European Higher Education Systems Using Cluster Analysis.Proceedings of the 6th Teaching & Education Conferences, VIENNA Book Series: 68-89, 60 %. WOS:000542926800005
  • Lešáková, P., Baťa, R., Provazníková, R. (2017) Implementation of the SDGs under Czech Conditions and Measuring Selected Indicators. In Proceedings of 29th International-Business-Information-Management-Association Conference. 2017. pp. 1076-1084, (20%)ISBN: 978-0-9860419-7-6
  • PETR., P. PROVAZNÍKOVÁ, R., Křupka, J. (2016) Modelling of Municipality Indebtedness Evaluation at Regional Level. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2016. pp. 171-178.  WOS:000379382400021
  • Provazníková, R., Křupka, J., Pešková, I. (2015) Economic Health Index for Czech Regional Cities. InTheoretical and Practical Aspects of Public Finance Location. Proceedings of the XX. International Conference, Praha: Oeconomica, pp. 200-205. WOS:000389582500034
  • Provazníková, R., Petr, P. (2014) The Aspects of Financning of Municipalities with Extended Power. In Proceedings of the 18th International Conference Current Trend in Public Sector Research, Brno, 2014. pp. 68-75. 70%. ISBN 978-80-210-6611-3 (70%)
  • Křupka, J., Provazníková, R., Kašparová, M., & Langer, J. (2013) Standards of Living Modeling based on Objective Indicators with Using Cluster Analysis. In Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Issue 8, Vol. 7, 2013, pp. 782-792.25%. ISSN 1998-0140
  • Křupka, J., Provazníková, R., & Švejcar, J. (2011) Multiple Criteria Decision Analysis of EU Project Implementation Benefits for the Impacted Micro-region In International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, vol. 5(8), pp.1354-1362. 40%. ISSN 1998-0140.
  • Provazníková, R. (2015) Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, 3. rozšířené a přepracované vydání, Grada Publishing, a.s, , 304 s. 100% ISBN 978-80-247-5608-0
  • Provazníková, R., Volejníková, J. (2006) Makroekonomie-Cvičebnice pro základní a středně pokročilý kurz, 3. vyd. Melandrium Slaný. 379s. 50%. ISBN 80-86175-235
  • Provazníková, R. (2011) Místní finance I. díl pro kombinovanou formu studia. 2. přep. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice. 122s. ISBN 80-7194-835-7
  • Provazníková, R. (2006) Místní finance II. díl pro kombinovanou formu studia 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice FES, s. 154. ISBN 80-7194-873-X
  • Provazníková, R. (2019) Makroekonomie I pro bakalářské studium – distanční opora, první díl, Univerzita Pardubice, 107s. ISBN 978-80-7560-220-6
  • název vč. ISBN do odrážek
  • Provazníková, R., Sobotka, M. (2013) Veřejné finance II, 1. vyd. Univerzita Pardubice, 150s. 70%. ISBN 978-80-7395-731-5
  • Knihy, skripta a distanční opory

Pedagogická činnost

 • Univerzita Pardubice, Makroekonomie 2 – magisterské studium;
 • Univerzita Pardubice, Ekonomie 3 (Economics 3 - anglická mutace) – doktorské studium;
 • Univerzita Pardubice, Veřejné finance 2 – magisterské studium;
 • Univerzita Pardubice, Veřejná ekonomie 3 (Public Economics 3 – anglická mutace) – doktorské studium;
 • Univerzita Pardubice, Místní a regionální finance (Municipal and Regional Finance – anglická mutace) – bakalářské studium;
 • V minulosti vyučované Ekonomie, Mikroekonomie I, Makroekonomie I – bakalářské studium.

Granty a členství

 • Spoluřešitel grantu MV ČR – 2011-2015 Bezpečnost občanů – krizové řízení BOKR – reg. č. VF 20112015018; název (do odrážek)
 • Spoluřešitel grantu GA ČR č. 402 402/08/0849 2008-2010 Model řízení povzbudivého růstu regionu.

Konference

 • International conference „Economies of the Balkan and Eastern European Countries“, EBEEC, Greece (2021)
 • 6th Teaching & Education Conferences, IISES, FHWien University of Applied Sciences, Vienna, Austria (2018)
 • 12th International Scientific Conference on Public Administration 2018, Univerzita Pardubice (2018)
 • 29th International Business Information Management Association, suistainable Economic Growth, Education Excellence, and Innovation management Through Vision, Vienna, Austria (2017)
 • International Scientific Conference „Public Economics and Administration“, VŠB-TU Ostrava (2019), (2017)
 • International Conference „Current Trend in Public Sector Research“, ESF MU Brno (2019), (2017), (2015)
 • International Conference „Theoretical and Practical Aspects of Public Finance Location“, VŠE Praha (2015)
 • 13th International Scientific Conference on Hradec Economic Days, Univerzita Hradec Králové (2015).