Katedra marketingu

Katedra marketingu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Inovační strategie Média a reklamní prostředí
Interkulturní marketing Mediální komunikace
Komunikační strategie Mezinárodní marketing
Marketing Nová média
Marketing II Public Relations
Marketing a marketingová komunikace PR ve sportu
Marketing lidských zdrojů Reklama
Marketing sportovních akcí Reklama a marketingová komunikace
Marketingová komunikace Reklama ve sportu
Marketingová výkonnost podniků Reklamní a marketingová komunikace
Marketingový mix Reklamní strategie
Marketingový výzkum Reklamní strategie a plánování
Masová a mediální komunikace Spotřební chování
Masová komunikace Strategický marketing
Mezinárodní prostředí Trh a spotřeba
  Základy marketingu

 

< zpět

Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.

Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.

Marketing I a II, Marketingová komunikace, Reklama a marketingová komunikace,Spotřební chování, Trh a spotřeba

Je absolventkou VŠCHT Praha (obor Ekonomika a řízení chemických a potravinářských podniků), na které získala titul Ing. (1996) a Ph.D. (2012). Od roku 1996 pracovala v marketingovém oddělení akciové společnosti Pražská plynárenská, a.s. – specializace komunikace a propagace, realizovala výzkumy v oblasti spokojenosti zákazníků a sponzoringu. V letech 1997/98 absolvovala kurzy se zaměřením na marketing, je držitelkou diplomu CIMA-A a CIMA-B. Od roku 2005 do roku 2012 působila jako asistent na VŠCHT Praha, v roce 2013 přešla na pozici odborného asistenta. Oblasti zájmu: statistika, marketing, marketingový výzkum.

Publikační činnost

 • Balatka, S., Kutnohorská, O. Inženýrská statistika pro ekonomy, 2. vydání, upravené a rozšířené, Praha: VŠCHT Praha, 2014. ISBN: 978-80-7080-894-8. 
 • Kolektiv autorů Vybrané studie z českého farmaceutického průmyslu. Praha: FinEco, 2011. ISBN 978-80-86590-09-7. – kapitola 7: Zavádění farmaceutických přípravků na trh, s. 150–174.
 • Kutnohorská, O. Moderní marketingová segmentace českého trhu s biopotravinami. In Boháček, J. Výzvy marketingu v současné krizi, Praha: Adart, 2013, s. 114-133. ISBN 978-80-904645-7-5. 
 • Kutnohorská, O.; Tomšík, P. Consumers' perception of the health aspects of organic food. Agricultural Economics, Praha: ČAZV, 2013, 59-7, s. 293-299. ISSN: 0139-570X. 
 • Botek, M., Kutnohorská, O. Aspects of Private Labels Development in the Segment of Organic Food in the Czech Republic. Contemporary Economics, Lodz: Vizja Press&IT, 4- 1, 2010, s. 129-142. ISSN 1897-9254.
 • Kutnohorská, O. Trh s fair trade výrobky v ČR. In Sborník recenzovaných příspěvků Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, s. 106-113. ISBN 978-80-7435-547-9. 
 • Botek, M., Kutnohorská, O. Stres u studentů vysokých škol. In Sborník příspěvků k problematice farmaceutického průmyslu. Praha: VŠCHT, 2011. ISBN 978-80-7080-802-3. 
 • Kutnohorská, O. Fair trade produkty v podmínkách českého maloobchodu. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania, Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2013, s. 285-295. ISBN 978-80-225-3730-8.
 • Stanislava Grosová, S., Kutnohorská, O., Dušková, M. Obsahová analýza inzerátů potravinářských produktů v ČR. Praha: ČZU, 2011. Obchod a finance, s. 53-58. ISBN 978-80-213-2235-6. 
 • Kutnohorská, O., Grosová, S., Nývltová, L. Nákupní chování spotřebitelů kávy pohledem teorie means-end chain. Praha: ČZU, 2011. Obchod a finance, s. 46-52. ISBN 978-80-213-2235-6. 
 • Botek-M; Kutnohorská-O; Úskalí strategického plánování, Veda, výskum, inovácie. 2005:26-33, PHF Košice, ISBN: 80-225-2146-9.
 • Grosová-S; Hloušková-P; Kutnohorská-O; Specifické metody distribuce a komunikace u malých potravinářských firem, Modern Approaches to Corporate Management. 2006;16:147-152, STU Bratislava, ISBN: 80-227-2284-7.
 • Kutnohorská-O; Distribuční a komunikační strategie na českém trhu s biopotravinami., Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 2009:1-9, UTB Zlín, ISBN: 978-80-7318-812-2.
 • Kutnohorská-O; Výuka marketingu na VŠCHT, Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2007:252-254, ROMA, ISBN: 978-80-903808-8-2.
 • Kutnohorská-O; Testování koncepce nového výrobku, Finanční a logistické řízení 2007. 2007;5:463-468, VŠB - Technická univerzita Ostrava, ISBN: 978-80-248-1406-3.
 • Kutnohorská-O; Communication, placement and assortment of branded and non-branded organic products in different sales points, Bioakademie 2009. 2009:97-100, Bioinstitut, ISBN: 978-80-904174-8-9.
 • Kutnohorská-O; Specifika budování značky v segmentu biopotravin, Modern Approaches to the Corporate Management 2009. 2009:304-310, STU Bratislava, ISBN: 978-80-227-3169-0.
 • Kutnohorská-O; Podmínky pro rozvoj trhu biopotravin, Modern Approaches to corporate management. 2007:388-392, STU Bratislava, ISBN: 978-80-227-2750-1.
 • Kutnohorská-O; Grosová-S; Vytváření nové hodnoty pomocí Conjoint analýzy, Spolupráce firem a VŠ v oblasti marketingu. 2008, TU Liberec, ISBN: 978-80-7372-333-0.
 • Kutnohorská-O; Grosová-S; Optimalizace designu sýra s využitím conjoint analýzy, Mléko a sýry . 2008:21-26, VŠCHT Praha, ISBN: 978-80-7080-695-1.
 • Kutnohorská-O; Hradecky-P; Statistické zpracování dat pro vědecké a řídící pracovníky, Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2007:121-122, ROMA.
 • Kutnohorská-O; Hradecky-P; Functional Food Soya Based Product Conception Testing, Modern Approaches to Corporate Management. 2006;16:249-254, STU Bratislava, ISBN: 80-227-2284-7.
 • Kutnohorská-O; Hradecky-P; Nolčová-V; Získávání informací metodou dotazování, Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2007:248-251, ROMA.
 • Botek-M; Kutnohorská-O; Aspects of Private Labels Development in the Segment of Organic Food in the Czech Republic, Vizja Press &IT, ISBN: 1897-9254.

Pedagogická činnost

 • VŠEM. Základy marketingu, Marketingový mix, Trh a spotřeba, Analýza dat v ekonomii.
 • VŠCHT Praha. Základy marketingu chemických výrobků, Marketing v potravinářství, Marketingový výzkum, Podniková ekonomie, Management podnikových procesů, Vyjednávání a konfliktní komunikace, Statistika pro ekonomy.

Granty a členství

 • FRVŠ 2007, Statistické zpracování dat pro vědecké a řídící pracovníky.

Konference

 • Modern Approaches to corporate management. STU Bratislava, 2007.
 • Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. UTB Zlín, 2009.
 • Bioakademie 2009. Bioinstitut, 2009.
 • Obchod a finance 2011. ČZU Praha, 2011.
 • Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2013.
 • Hradecké ekonomické dny. Univerzita Hradec králové, 2015.