Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

Ing. Jiří Klečka, Ph.D.

Ing. Jiří Klečka, Ph.D.

Manažerská ekonomika

Absolvoval s vyznamenáním VŠE a obhájil doktorskou práci na téma „Hodnotové ukazatele produktivity“. V Centru exekutivního vzdělávání VŠE (Executive Development Programs – EDP) byl ředitelem programu „Nové finanční a ekonomické systémy“ a do roku 2004 přednášel problematiku nových ekonomických systémů.

Publikační činnost (vybrané publikace za posledních 5 let)

 • KLEČKA, J., ČÁMSKÁ, D. Ukazatele hodnotové produktivity podniku. 1. vyd. Slaný : Melandrium 2018. 281 s. ISBN 978-80-87990-15-5. Podíl 78 %.
 • ČÁMSKÁ, D., KLEČKA, J. Usage of International Accounting Standards (IAS) in Central and Eastern Europe. In: Proceedings of The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, October 11-12, 2018, Prague. Anglo-American University, Prague, 2018. ISBN 978-80-906585-7-8. Podíl 50 %.
 • KLEČKA, J., ČÁMSKÁ, D. Development of Costs of Capital Employed in Fixed Assets and Inventories. In: LÖSTER, T., PAVELKA, T. (ed.). The 12th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 06.09.2018 – 08.09.2018. Slaný : Melandrium, 2018, s. 833-841. ISBN 978-80-87990-14-8. Podíl 50 %.
 • KLEČKA, J. Development of  the Economic Characteristics of Using the Production Factor Labour in Chemistry industry and Other Selected Industry Branches in the Czech republic at the Time of Industry 4.0. In: Proceedings of The 6th International Conference on Chemical Technology, Mikulov, April 16-18, 2018. Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, pp. 117-122. ISBN 978-80-86238-77-7. Podíl 100 %.
 • ČÁMSKÁ, D., KLEČKA, J. Using EBITDA Multiplier for Valuation of Companies. In: Proceedings of The 5th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, October 20, 2017, Prague. Anglo-American University, Prague, 2017. ISBN 978-80-906585-3-0 (CD-ROM) ISBN 978-80-906585-4-7 (online). Podíl 50 %.
 • KLEČKA, J. Analysis of Value Productivity of Selected Food Processing Enterprises Using Retail Brands. In: LÖSTER, T., PAVELKA, T. (ed.). The 11th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 14.09.2017 – 16.09.2017. Slaný : Melandrium, 2017, s. 693-702. ISBN 978-80-87990-12-4. Podíl 100 %.
 • KLEČKA, J. Development of Private Labels in the Segment of Diary Products Sector in the Czech Republic. International Advances in Economic Research, August 2017, Volume 23, Issue 3, pp 355–356. Print ISSN 1083-0898, Online ISSN 1573-966X. Podíl 100 %.
 • KLEČKA, J. The level and development of value productivity in selected enterprises of chemistry industry coming from the crisis 2011-2015. In: Proceedings of The 5th International Conference on Chemical Technology, Mikulov, April 10-12, 2017. Czech Society of Industrial Chemistry, 2017, pp. 124-129. ISBN 978-80-86238-65-4 (Print), 978-80-86238-62-3 (Online). Podíl 100 %.
 • KLEČKA, J., ČÁMSKÁ, D. The Value Productivity of Selected Enterprises During Recovering from the Crisis of Demand – Comparison of Selected Sectors in the Time Period 2010-2014. The 10th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 8-10, 2016. Podíl 50 %.
 • KLEČKA, J., ČÁMSKÁ, D. Development of Value Productivity in Czech Chemistry Industry. P. 1841-1849. Proceedings of The 27th International Business Information Management Association Conference May 4-5, 2016. Milan, Italy. ISBN: 978-0-9860419-6-9. Podíl 50 %.
 • KLEČKA, J. Maloobchodní (privátní) značky vybraných výrobců mléčných potravin v ČR. P. 456-462. International Scientific Conference „Current Problems of the Corporate Sector 2016“ Bratislava Department of Business, Faculty of Business Management, EU in Bratislava, 5th – 6th May 2016. ISBN 978-80-225-4245-6. Podíl 100 %.
 • SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E., aj. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 560 s. ISBN 978-80-7400-274-8. (Další autoři: DVOŘÁČEK, J., DVOŘÁK, J., DVOŘÁK, P., DVOŘÁKOVÁ, Z., EISLER, J., HOFFMANN, V., JANHUBA, M., JINDRA, J., KLEČKA, J., KLEIBL, J., NEUMAIEROVÁ, I., NOVOTNÝ, J., SEDLÁČKOVÁ, H., SVOBODOVÁ, I., TOMEK, J., VEBER, J.). Podíl 9 %.
 • KLEČKA, J., ČÁMSKÁ, D. Corporate Value Productivity Based on International and National Accounting Standards. In: LÖSTER, T., PAVELKA, T. (ed.). The 9th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. [online] Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2015, s. 781–789. ISBN 978-80-87990-06-3. URL: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/40-Klecka-Jiri-paper.pdf. Podíl 50 %.
 • DVOŘÁČEK, Jiří, BOUKAL, Petr, KLEČKA, Jiří, MIKAN, Pavel. Due diligence – podstata, postupy, použití. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 172 s. ISBN 978-80-7478-596-2. Podíl 12 %.
 • KLEČKA, Jiří. Indicators measuring the level and development of enterprise productivity. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 8th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. [online] Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2014, s. 668–677. ISBN 978-80-87990-02-5. URL: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/293-Klecka-Jiri-paper.pdf. Podíl 100 %.

Pedagogická činnost

 • Vysoká škola ekonomie a managementu – Manažerská ekonomika
 • Vysoká škola ekonomická v Praze (do r. 2015) – Podniková ekonomika 1, Podniková ekonomika pro informatiky a statistiky, Marketing a podniková politika, Ekonomická analýza
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (od r. 2015) – Podniková ekonomika, Základy podnikového financování, Finanční management, Mikroekonomie, Makroekonomie

Granty a členství

 • Nové metody měření a řízení výkonnosti podniku v globalizující se světové ekonomice, GA2005 - 2006
 • Nová teorie podniku, IGA VŠE 2003-2004