Lidé z praxe

Odborníci z praxe jsou významně zastoupeni na všech katedrách. Studenti se nimi setkávají nejen v rámci výuky, ale též při prezentacích písemných prací či zpracování závěrečných prací. Sdílení osobních zkušeností z praxe je nenahraditelnou součástí studia na VŠEM.

Jaké odborníky z praxe mohou studenti na VŠEM poznat?

< zpět

Jana Hubičková

Jana Hubičková

Absolventka VŠEM. V současné době řídí personální oddělení v Národním divadle.

V počátku své profesní kariéry se pohybovala v bankovním sektoru, kde se věnovala obchodování na mezibankovním trhu. Své první personální zkušenosti získala v HR oddělení České spořitelny. Posléze se věnovala personálním záležitostem v Národním divadle, následně byla odpovědná za chod personálního a mzdového oddělení na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

Pedagogická činnost

  • VŠEM – účast v komisích při obhajobách seminárních prací.

Granty a členství

  • Rozvojový projekt MŠMT: Název projektu: Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na  oblast lidských zdrojů, rok řešení: 2018, pozice: spoluřešitel
  • Rozvojový projekt MŠMT: Název projektu: Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů II (PILZ II), rok řešení: 2019, pozice: spoluřešitel

Konference

  • aktivní účast na konferencích zabývající se problematikou zaměstnávání cizinců s důrazem na souběh zaměstnání osob z EU, EHP a Švýcarska (2018-2019) pořádané MU Brno