Čas čtení: 2 min.Oborová rada VŠEM

Oborová rada VŠEM sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu. Dohlíží na aktuálnost a kvalitu studijního programu, hodnotí průběh studia jednotlivých studentů, schvaluje studijní plány, žádosti o změny a navrhuje členy zkušebních komisí. Schvaluje také témata a zadání disertačních prací a sestavuje a schvaluje komise závěrečných zkoušek a obhajoby disertačních prací. Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu, Prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Členové oborové rady VŠEM

< zpět

doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D.

doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D.

Členka Oborové rady VŠEM

Absolventka VŠE v Praze, fakulty národohospodářské, obor hospodářská politika.

 V roce 1996 získala titul Ph.D. a v roce 2003 byla jmenována docentkou. Ředitelka výzkumné a poradenské organizace Centre for Innovation Studies (dříve Centre for Economic Studies) při Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze (od roku 2009) a členka Expertní skupiny pro evaluaci politik inovací a konkurenceschopnosti Evropské hospodářské komise OSN v Ženevě (od roku 2007).