Čas čtení: 2 min.Oborová rada VŠEM

Oborová rada VŠEM sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu. Dohlíží na aktuálnost a kvalitu studijního programu, hodnotí průběh studia jednotlivých studentů, schvaluje studijní plány, žádosti o změny a navrhuje členy zkušebních komisí. Schvaluje také témata a zadání disertačních prací a sestavuje a schvaluje komise závěrečných zkoušek a obhajoby disertačních prací. Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu, Prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Členové oborové rady VŠEM

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Přeseda Oborové rady VŠEM

Rektor Vysoké školy ekonomie a managementu

Více
doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D.

doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D.

Členka Oborové rady VŠEM

Absolventka VŠE v Praze, fakulty národohospodářské, obor hospodářská politika.

Více
doc. Ing. Jan Pour, CSc.

doc. Ing. Jan Pour, CSc.

Externí člen Oborové rady VŠEM

Absolvent fakulty národohospodářské na VŠE v Praze. Je docentem katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze.

Více
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Člen Oborové rady VŠEM

Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze.

Více
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Člen Oborové rady VŠEM

Absolvent Fakulty provozně ekonomické VŠE v Praze a aProvozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze (habilitace (2005).

Více