Čas čtení: 2 min.Oborová rada VŠEM

Oborová rada VŠEM sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu. Dohlíží na aktuálnost a kvalitu studijního programu, hodnotí průběh studia jednotlivých studentů, schvaluje studijní plány, žádosti o změny a navrhuje členy zkušebních komisí. Schvaluje také témata a zadání disertačních prací a sestavuje a schvaluje komise závěrečných zkoušek a obhajoby disertačních prací. Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu, Prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Členové oborové rady VŠEM

< zpět

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Přeseda Oborové rady VŠEM

Rektor Vysoké školy ekonomie a managementu