Čas čtení: 2 min.Přezkumná komise VŠEM

Přezkumná komise Vysoké školy ekonomie a managementu jedná na podnět daný rektorem v řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti.

Složení Přezkumné komise VŠEM

< zpět

doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

Členka Přezkumné komise

Akademická pracovnice VŠEM. Profesně se zaměřuje na problematiku řízení projektů a řízení rizik.

Absolventka oboru Pozemní stavby, Fakulty stavební ČVUT v Praze. Doktorské studium v oboru Ekonomika a řízení ve stavebnictví absolvovala na Fakultě stavební ČVUT. Habilitační řízení ukončila v roce 2010 v oboru Management a ekonomika ve stavebnictví. V roce 2010 Certifikovaný projektový manažer – IPMA level C. Profesně se zaměřuje na problematiku řízení projektů a řízení rizik.