Čas čtení: 2 min.Přezkumná komise VŠEM

Přezkumná komise Vysoké školy ekonomie a managementu jedná na podnět daný rektorem v řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti.

Složení Přezkumné komise VŠEM

doc. RNDr. Jan Coufal, CSc.

doc. RNDr. Jan Coufal, CSc.

Člen Přezkumné komise

Akademický pracovník VŠEM. Řešitel rozvojových projektů se zaměřením na matematiku.

Více
doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

Členka Přezkumné komise

Prorektorka pro studium řídí činnost v oblasti výukového procesu, pedagogiky, personálního zajištění a vědy a výzkumu na VŠEM. Vypracovává a předkládá programy činnosti a rozvoje, akreditační a evaluační materiály pro uvedené oblasti.

Více
doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

Člen Přezkumné komise

Akademický pracovník VŠEM. Specializuje se na řízení komplexních změnových a restrukturalizačních projektů, vedení strategických a řešících workshopů s top managementem a na koučování manažerů.

Více
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

Členka Přezkumné komise

Akademická pracovnice VŠEM. Profesně se zaměřuje na problematiku řízení projektů a řízení rizik.

Více
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Člen Přezkumné komise

Akademický pracovník VŠEM. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, management inovací, procesní a krizový management.

Více
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Člen Přezkumné komise

Akademický pracovník VŠEM. Specializuje se na strategické a krizové řízení podniku a manažerské schopnosti.

Více