VŠEM > Informace VŠEM > Průzkum absolventů

Čas čtení: 2 min.Průzkum absolventů

Na VŠEM probíhá kontinuální průzkum, během kterého jsou oslovování absolventi bakalářských i navazujících magisterských studijních oborů VŠEM. Cílem dotazování je získat kvalitní a objektivní zpětnou vazbu na míru spokojenosti s kvalitou vzdělání, zjistit míru uplatnitelnosti získaných znalostí a v neposlední řadě ověřit přínos studia v rámci budování profesní kariéry.