VŠEM > Informace VŠEM > Průzkum absolventů

Čas čtení: 2 min.Průzkum absolventů

Na VŠEM probíhá kontinuální průzkum, během kterého jsou oslovování absolventi bakalářských i navazujících magisterských studijních oborů VŠEM. Cílem dotazování je získat kvalitní a objektivní zpětnou vazbu na míru spokojenosti s kvalitou vzdělání, zjistit míru uplatnitelnosti získaných znalostí a v neposlední řadě ověřit přínos studia v rámci budování profesní kariéry.


absolventů je rádo, že studium na VŠEM úspěšně absolvovalo.

absolventů je rádo, že studium na VŠEM úspěšně absolvovalo.

absolventů má pozitivní pocit ze studia na VŠEM.

absolventů má pozitivní pocit ze studia na VŠEM.

absolventů bude doporučovat studium na VŠEM svému okolí.

absolventů bude doporučovat studium na VŠEM svému okolí.

absolventů hodnotí pozitivně studium a akce na VŠEM.

absolventů hodnotí pozitivně studium a akce na VŠEM.

absolventů uvedlo, že absolutorium na VŠEM bude mít pozitivní vliv na jejich kariéru.

absolventů uvedlo, že absolutorium na VŠEM bude mít pozitivní vliv na jejich kariéru.

absolventů pomohlo/pomůže absolutorium zvýšit finanční ohodnocení v zaměstnání.

absolventů pomohlo/pomůže absolutorium zvýšit finanční ohodnocení v zaměstnání.

absolventů by znovu zahájilo studium na VŠEM.

absolventů by znovu zahájilo studium na VŠEM.

DŮVĚŘUJTE HODNOCENÍ SKUTEČNÝCH ABSOLVENTŮ

VÝSLEDKY ANKETY MEZI ABSOLVENTY LEDEN 2024

Tomáš P., Vladislava K., Simona Š., Jitka D., Nella G., Eva Š., Pavla K., Daniela M., Jiří J., Dana H., Dominika V., Jakub M., Veronika T., Ondřej Č., Martina N., Terezie H., Nikola B., Martin P., Jiří H., Lucie K., Tereza V., Stanislava S., Gabriela B., Lukáš B., Adam G., Petra S., Sabina Č., Vanessa K., Dominik F., Michaela D., Pavel S.

S ČÍM BYLI ABSOLVENTI NEJVÍC SPOKOJENÍ?

JAKÁ JE ZPĚTNÁ VAZBA STUDIJNÍM PORADCŮM?