VŠEM > Informace VŠEM > Průzkum absolventů

Čas čtení: 2 min.Průzkum absolventů

V roce 2015 a 2016 proběhl průzkum, během kterého byli osloveni absolventi bakalářských i navazujících magisterských studijních oborů VŠEM. Cílem dotazování bylo získat kvalitní a objektivní zpětnou vazbu na míru spokojenosti s kvalitou vzdělání, zjistit míru uplatnitelnosti získaných znalostí a v neposlední řadě ověřit přínos studia v rámci budování profesní kariéry.

Dotazníkové šetření probíhalo elektronickou formou a zúčastnilo se ho 217 respondentů.