Čas čtení: 2 min.Rada pro vědu a výzkum

Rada pro vědu a výzkum VŠEM působí jako poradní orgán ve stanovených oblastech činnosti VŠEM. Posuzuje programy činnosti a rozvoje v oblasti vědecko-výzkumné a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor, prorektoři nebo zakladatel. Předsedou Rady pro vědu a výzkum je ředitel Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu.

Složení Rady pro vědu a výzkum VŠEM

< zpět

Ing. Věra Czesaná, CSc.

Ing. Věra Czesaná, CSc.

Členka Rady pro vědu a výzkum VŠEM

Vedoucí Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání.

Má dlouhodobé zkušenosti ve výzkumu trhu práce, kvality lidských zdrojů, kvalifikačních a vzdělávacích potřeb vzdělávání ve vazbě na ekonomický rozvoj a sociální inkluzi. Účastnila se mnoha mezinárodních projektů, mezi jiným přípravy tématické studie OECD Transition from Initial Education to Working Life (národní koordinátor), spolupracuje na projektech Cedefop (ReferNet a SkillsNet) a, projektech mezinárodních partnerství programu Leonardo da Vinci.