Čas čtení: 2 min.Rada pro vědu a výzkum

Rada pro vědu a výzkum VŠEM působí jako poradní orgán ve stanovených oblastech činnosti VŠEM. Posuzuje programy činnosti a rozvoje v oblasti vědecko-výzkumné a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor, prorektoři nebo zakladatel. Předsedou Rady pro vědu a výzkum je ředitel Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu.

Složení Rady pro vědu a výzkum VŠEM

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Člen Rady pro vědu a výzkum

Rektor VŠEM

Více
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.

Člen Rady pro vědu a výzkum VŠEM

V současné době je vedoucím katedry Podnikového hospodářství (MU).

Více
Ing. Věra Czesaná, CSc.

Ing. Věra Czesaná, CSc.

Členka Rady pro vědu a výzkum VŠEM

Vedoucí Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání.

Více
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.

prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.

Člen Rady pro vědu a výzkum

Přednášející na Univerzitě Karlově v Praze (mikroekonomie, matematické metody)

Více
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.

Členka Rady pro vědu a výzkum VŠEM

Vyučuje na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě.

Více
Ing. Martin Kupka, CSc.

Ing. Martin Kupka, CSc.

Člen Rady pro vědu a výzkum VŠEM

hlavní ekonom ČSOB

Více
doc. Ing. Lubomír Lízal, CSc.

doc. Ing. Lubomír Lízal, CSc.

Člen Rady pro vědu a výzkum VŠEM

katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd , FEL ČVUT

Více
doc. Ing. Karel Müller, CSc.

doc. Ing. Karel Müller, CSc.

Člen Rady pro vědu a výzkum VŠEM

Vyučující na Fakultě humanitních studií University Karlovy v Praze.

Více
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.

Člen Rady pro vědu a výzkum VŠEM

Děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Více