Čas čtení: 2 min.Rada pro vědu a výzkum

Rada pro vědu a výzkum VŠEM působí jako poradní orgán ve stanovených oblastech činnosti VŠEM. Posuzuje programy činnosti a rozvoje v oblasti vědecko-výzkumné a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor, prorektoři nebo zakladatel. Předsedou Rady pro vědu a výzkum je ředitel Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu.

Složení Rady pro vědu a výzkum VŠEM

< zpět

prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.

prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.

Člen Rady pro vědu a výzkum

Přednášející na Univerzitě Karlově v Praze (mikroekonomie, matematické metody)

Získal cenu ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení za významný příspěvek k rozvoji mikroekonomické teorie centrálně plánované ekonomiky a později zobecněné mikroekonomické teorie „nestandardních“ jevů, která umožňuje netradiční pohled na averzi k riziku, altruismus, sounáležitost, zánik firem a další jevy (2010).