Čas čtení: 2 min.Rada pro vědu a výzkum

Rada pro vědu a výzkum VŠEM působí jako poradní orgán ve stanovených oblastech činnosti VŠEM. Posuzuje programy činnosti a rozvoje v oblasti vědecko-výzkumné a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor, prorektoři nebo zakladatel. Předsedou Rady pro vědu a výzkum je ředitel Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu.

Složení Rady pro vědu a výzkum VŠEM

< zpět

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.

Členka Rady pro vědu a výzkum VŠEM

Vyučuje na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě.

Absolventka VŠCHT a VŠE. Působila jako výzkumný pracovník v několika institucích. Členka České společnosti ekonomické, Výkonné rady časopisu Politická ekonomie, redakční rada Acta academica Karviniensia, Scientific Papers of the University of Pardubice. Absolovala studijní stáže v Moskě a Dánsku.