Čas čtení: 2 min.Rada pro vědu a výzkum

Rada pro vědu a výzkum VŠEM působí jako poradní orgán ve stanovených oblastech činnosti VŠEM. Posuzuje programy činnosti a rozvoje v oblasti vědecko-výzkumné a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor, prorektoři nebo zakladatel. Předsedou Rady pro vědu a výzkum je ředitel Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu.

Složení Rady pro vědu a výzkum VŠEM

< zpět

doc. Ing. Lubomír Lízal, CSc.

doc. Ing. Lubomír Lízal, CSc.

Člen Rady pro vědu a výzkum VŠEM

katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd , FEL ČVUT

Ve své výzkumné práci se specializuje na ekonomii transformace, ekonometrii, aplikovanou mikroekonomii, struktury trhu, správu a řízení podniků, konkurenceschopnost, monopoly a vztah ekonomie a životního prostředí. Je autorem a spoluautorem řady článků v recenzovaných a impaktovaných časopisech a kapitol v knihách (převážně v angličtině).