VŠEM > Studium VŠEM > Struktura DBA

Struktura DBA

 • Profesní program Doctor of Business Administration
 • Délka studia 2 roky
 • Realizováno pod záštitou akreditační autority ACBSP (USA)
 • Školné Standard od 40.000 Kč / rok
 • Měsíční školné od 4.000 Kč / měsíc
 • Zahájení studia 3x ročně (leden, duben, říjen)
 • Doktorský profesní program je určen již pro vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří se chtějí více věnovat specializované odborné či vědecké práci, mají hlubší zájem se dále vzdělávat v oblasti globálního krizového managementu.
 • Zaměřuje se na přípravu odborných pracovníků a specialistů, kteří získají hluboké teoretické znalosti, které budou schopni aplikovat ve praxi na základě výzkumné činnosti.
 • Studium vychovává odborníky k samostatné odborné a analytické práci a koncepčnímu přístupu k řešení problémů v praxi.
 • Uchazeči mohou být absolventi vysokých škol jak ekonomického zaměření, tak i jiných oborů humanitních či technických, kdy struktura studovaných předmětů prohlubuje a rozšiřuje způsobilosti studenta po magisterském stupni studia s možností konkretizace zaměření jeho doktorské závěrečné práce.

TÉMATICKÉ VÝUKOVÉ MODULY

FORMY STUDIA

Odkudkoli on-line

 • Distanční forma II on-line kdykoli a kdekoli výhradně prostřednictvím výukových aplikací VŠEM (VideoLearning, AudioLearning, VideoStream, Elektronické učební texty z Nakladatelství VŠEM, VideoKonzultace s akademickými pracovníky a studijními poradci IPC VŠEM).


O víkendech

 • Kombinovaná forma I ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr).

PODMÍNKY KONTROLY STUDIA

 • Student má povinnost absolvovat všechny povinné studijní předměty.
 • Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a workshopů s vyučujícím.
 • Školitele disertační práce si student volí v prvním roce studia.
 • Zkouška z cizího jazyka (AJ nebo NJ) v minimální úrovni - pokročilí (Anglický jazyk alespoň B2).
 • Zkoušky (obhajoby projektů) jsou komisionální (hodnocení Vyhověl/Nevyhověl).
 • Podmínka složení ústní souborné závěrečné zkoušky z předmětů základního bloku do konce 2. ročníku.
 • Podmínka absolvování minimálně 1 mezinárodní konference.
 • Po splnění podmínek studia a složení všech zkoušek se student může přihlásit k obhajobě disertační práce.
 • Doktorský profesní program je zakončen obhajobou disertační práce.
 • Studenti doktorského profesního programu se aktivně zapojí během svého studia minimálně jedné konference (prezentace vlastního odborného článku).
 • Doktoranti jsou zapojováni do vědecko-výzkumných aktivit VŠEM a do spolupráce s praxí s možností absolvovat studijní pobyt v zahraničí.

Můžeme vám poradit?

Informačně poradenské centrum VŠEM

Studijní poradci Informačně poradenského centra VŠEM vás provedou přijímacím řízením i samotným studiem až ke zdárnému absolutoriu!

Průvodci studiem na VŠEM

Přejete si spojit se se studenty VŠEM? Naši studenti jsou vám rádi k dispozici.