VŠEM > Studium VŠEM > Struktura MBA

Struktura MBA

 • Profesní program Master of Business Administration
 • Délka studia 1 rok
 • Akreditace ACBSP (USA)
 • Školné Premium od 70.000 Kč / rok
 • Měsíční školné od 7.000 Kč / měsíc
 • Zahájení studia 3x ročně (leden, duben, říjen)
 • Znalost současných manažerských perspektiv a přístupů k modernímu pojetí řízení projektů, lidských zdrojů, marketingových strategií i organizační jednotky jako celku.
 • Schopnost manažerské práce a řízení projektů, strategické myšlení a schopnost identifikace faktorů ovlivňujících výkonnost organizace.
 • Práce s informacemi, při odpovídajícím důrazu na jejich relevanci a kvalitu.
 • Schopnost dosahovat výsledků, orientace na cíl a schopnost stanovení cílů.
 • Schopnost dalšího vzdělávání a získávání potřebných odborných znalostí a dovedností, schopnost se kontinuálně učit a rozvíjet.

ZAMĚŘENÍ STUDIA

FORMY STUDIA

On-line dle rozvrhu

 • Distanční forma I online ve stanovených termínech ve formě 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny v sobotu nebo neděli (3 - 5x za trimestr). Doplněno o výukové aplikace VŠEM (VideoLearning, AudioLearning, VideoStream, Elektronické učební texty z Nakladatelství VŠEM, VideoKonzultace s akademickými pracovníky a studijními poradci IPC VŠEM).

Odkudkoli on-line

 • Distanční forma II on-line kdykoli a kdekoli výhradně prostřednictvím výukových aplikací VŠEM (VideoLearning, AudioLearning, VideoStream, Elektronické učební texty z Nakladatelství VŠEM, VideoKonzultace s akademickými pracovníky a studijními poradci IPC VŠEM).

Můžeme vám poradit?

Studijní poradci Informačně poradenského centra VŠEM vás provedou přijímacím řízením i samotným studiem až ke zdárnému absolutoriu!