VŠEM > Zájemci o studium > Studuj, co tě baví!

Studuj, co tě baví!

Profesní zaměření absolventa

 • Reklama a PR
 • Personální marketing
 • Sportovní marketing a management
 • Sociální média
 • Inovační management
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Komunikace v managementu
 • Profesní a osobnostní rozvoj
 • Seberozvoj a rozvoj světa
 • Internetový obchod

Profesní zaměření absolventa

 • Inovační management
 • Řízení pracovního výkonu
 • Krizové řízení
 • Finanční management
 • Investiční rozhodování
 • Ekonomika a řízení podniku
 • Ekonomické prostředí
 • Průmysl 4.0
 • Mezinárodní management
 • Komunikace v managementu
 • Právo v manažerské praxi

Profesní zaměření absolventa

 • Lidské zdroje
 • Interkulturní leadership
 • Řízení lidských zdrojů
 • Trendy v lidských zdrojích
 • Manažerská psychologie
 • Profesní a osobnostní rozvoj
 • Komunikace v managementu
 • Personální marketing

Profesní zaměření absolventa

 • Ekonomika a řízení podniku
 • Krizové řízení
 • Řízení pracovního výkonu
 • Management změny
 • Inovační management
 • Administrativa a management

Profesní zaměření absolventa

 • Inovační management
 • Udržitelný rozvoj a podnikání
 • Sustainable Entrepreneurship
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Seberozvoj a rozvoj světa
 • Future design
 • Business intelligence

Profesní zaměření absolventa

 • Udržitelný rozvoj a podnikání
 • Sustainable Entrepreneurship
 • Seberozvoj a rozvoj světa
 • Future design
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Neziskové organizace
 • Inovační management

Profesní zaměření absolventa

 • Administrativa a management
 • Ekonomika a řízení podniku
 • Daně a daňová politika
 • Management veřejné správy
 • Mezinárodní management

Profesní zaměření absolventa

 • Neziskové organizace
 • Management sociálních služeb
 • Ekonomické a sociální inovace
 • Udržitelný rozvoj a podnikání
 • Inovační management
 • Seberozvoj a rozvoj světa
 • Profesní a osobnostní rozvoj

Profesní zaměření absolventa

 • Mezinárodní management
 • Interkulturní leadership
 • Ekonomika a řízení podniku
 • Ekonomické prostředí
 • Seberozvoj a rozvoj světa
 • Furure design
 • Internetový obchod
 • Logistika