VŠEM > Studium VŠEM > Výukové kurzy FCE/CAE

Výukové kurzy FCE/CAE

VŠEM nabízí nepovinné výukové kurzy anglického jazyka pro přípravu na absolvování certifikovaných zkoušek FCE a CAE (nadstandardní placená služba) pro studenty prezenční a kombinované formy nad rámec standardní výuky cizího jazyka (typ kurzu, časová dotace a typ výstupu, vstupní požadavky, získané kompetence). Samotná zkouška FCE a CAE není v ceně zahrnuta. Termíny, podmínky registrace a další informace naleznete na webových stránkách British Council, kde zkouška též probíhá.

First Certificate in English (FCE)

Přípravný kurz FCE (First Certificate in English)
Způsob ukončení (pomůcky) Písemný test (bez pomůcek), minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky FCE odpovídá 60 % z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení FCE není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů A, B, C. Neúspěšní se stupni D a E.
Hodinová dotace
10 x 90 min. lekcí
Forma výuky Nepovinně volitelná P1/P2/K1/K2
Typ kurzu Nadstandardní
Cena kurzu/Způsob úhrady
2.500 Kč/účastník
Kurzovné je splatné před zahájením kurzu (zálohová faktura v SIS VŠEM).
Počet účastníků 5 - 12
Termín konání aktualizace
Lektor -
Časová dotace a typ výstupu Čtení 1 hod., psaní 1:20 hod., použití angličtiny 45 min., poslech 40 min., verbální projev 14 min.
Počet kreditů 0 (P1/P2/K1/K2)
Vstupní požadavky
Zkouška z angličtiny FCE je určena pro kandidáty, kteří absolvovali přibližně 4–5 let studia (úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy). Ideální kandidát by měl mít širokou slovní zásobu, měl by být schopen obhájit svůj názor v diskusi a také umět správně přizpůsobit styl své výpovědi k situaci.
Získané kompetence Certifikát FCE svědčí o tom, že kandidát ovládá angličtinu na úrovni, která stačí k jejímu praktickému využití při práci v kanceláři i na postu manažera. Na některých VŠ je FCE uznávána jako anglická kvalifikace.
Cíle a obsah: V kurzu, jehož cílem je připravit studenty ke složení zkoušky FCE, jsou procvičovány jednotlivé jazykové dovednosti a složky jazykového systému (gramatika, všeobecná slovní zásoba, výslovnost, čtení, psaní, poslech, mluvení).
Základní literatura
 •  NEWBROOK, J, WILSON, J., ACKLAM, R.: FCE Gold Plus Coursebook with iTest CD-ROM, Longman, 2008
Studijní literatura
 • The Official Top Tips for FCE, with interactive CD-ROM, CUP, 2009
Rozšiřující literatura
 • MURPHY, R.: English Grammar In Use with Answers and CD-ROM, Cambridge University Press
 • REDMAN, S.: English Vocabulary in Use, Pre-intermediate and intermediate, Book and CD-ROM Pack, Cambridge University Press
 • MC CARTHY, M., O’DELL, F.: English Vocabulary in Use Upper-Intermediate with CD-ROM, Cambridge University Press, 2009
Doplňující literatura
 • Výkladové slovníky
 • Média anglicky mluvících zemí (televize, rádio, tisk, internet)

Certificate in Advanced English (CAE)

Přípravný kurz CAE (Certificate in Advanced English)
Způsob ukončení (pomůcky) Písemný test (bez pomůcek), minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky CAE odpovídá 60 % z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení CAE není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů A, B, C. Neúspěšní se stupni D a E.
Hodinová dotace
10 x 90 min. lekcí
Forma výuky Nepovinně volitelná P1/P2/K1/K2
Typ kurzu Nadstandardní
Cena kurzu/účastník
2.500 Kč/účastník
Kurzovné je splatné před zahájením kurzu (zálohová faktura v SIS VŠEM).
Počet účastníků 5 - 12
Termín konání aktualizace
Lektor  -
Časová dotace a typ výstupu čtení 1:15 hod., psaní 1:30 min., použití angličtiny 1 hod., poslech 40 min.,
verbální projev 15 min.
Počet kreditů 0 (P1/P2/K1/K2)
Vstupní požadavky
Zkouška z angličtiny CAE je určena kandidátům, kteří mají za sebou přibližně 7 let studia (úroveň C1 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy).
Získané kompetence Certifikát CAE je dokladem toho, že ovládáte angličtinu na úrovni postačující ke studiu na vysoké škole s angličtinou jako vyučovacím jazykem. Dokládá schopnost výborně využívat angličtinu v práci, ve které je znalost angličtiny nezbytná, např. v oblastech jako jsou obchod, medicína a různé technické obory. Na mnoha britských univerzitách je CAE nutným vstupním jazykovým požadavkem.
Cíle a obsah: V kurzu, jehož cílem je připravit studenty ke složení zkoušky CAE, jsou procvičovány jednotlivé jazykové dovednosti a složky jazykového systému (gramatika, všeobecná slovní zásoba, výslovnost, čtení, psaní, poslech, mluvení).
Základní literatura
 • KENNY, N., NEWBROOK, J.: CAE Gold Plus Coursebook + CD-ROM, Longman, 2008
Studijní literatura
 • The Official Top Tips for CAE, with interactive CD-ROM, Cambridge University Press, 2009
Rozšiřující literatura
 • MURPHY, R.: English Grammar In Use with Answers and CD-ROM, Cambridge University Press
 • HEWINGS, M.:.: Advanced English Grammar in Use with CD-ROM, Cambridge University Press, 2008
 • MC CARTHY, M., O’DELL, F.: English Vocabulary in Use Upper-Intermediate with CD-ROM, Cambridge University Press, 2009
 • MC CARTHY, M., O’DELL, F.: English Vocabulary in Use Advanced with CD-ROM, Cambridge University Press 2002
Doplňující literatura
 • Výkladové slovníky
 • Média anglicky mluvících zemí (televize, rádio, tisk, internet)