VŠEM > Informace VŠEM > Úspěšní absolventi VŠEM

Úspěšní absolventi VŠEM

Snahou Vysoké školy ekonomie a managementu je udržovat pevné vazby s absolventy bakalářských studijních programů a navazujících magisterských programů, kdy Rektor VŠEM vybírá příběhy úspěšných absolventů VŠEM, kteří se svou aktivitou zasloužili o dobré jméno školy, dosáhli významných profesních úspěchů nebo k nim právě směřují.

Absolventi VŠEM a jejich úspěchy