VŠEM > Studium VŠEM > ECDL - Mezinárodní standard pro digitální znalosti

ECDL - Mezinárodní standard pro digitální znalosti

European Computer Driving Licence (ECDL) je celosvětově uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti, která zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč schopen efektivně využívat základní informační technologie.

 • Testování je otevřeno veřejnosti, kdy musí být splněna podmínka studia nebo lektorské činnosti na Střední škole, Vysoké škole nebo Vyšší odborné škole.
 • Koncept ECDL zahrnuje řadu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti přenositelných digitálních kompetencí, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core a ECDL Advanced.

ECDL Core

 • Program pokrývá základní, běžně očekávané uživatelské počítačové znalosti a dovednosti.
 • Tento program je synonymem pro počítačovou gramotnost a digitální kvalifikaci. Je určen široké veřejnosti a vede k získání některého z mezinárodně platných ECDL certifikátů.

ECDL Advanced

 • Program pokrývá pokročilé (profesionální) uživatelské počítačové znalosti a dovednosti v oblasti kancelářských aplikací, tj. v oblasti práce s textem, kalkulačními tabulkami, databázemi a prezentacemi.
 • Tento program je určen především zkušeným uživatelům výpočetní techniky a vede k získání některého  z mezinárodně platných ECDL certifikátů.

Průběh ECDL testování

 • Při všech testech se používají otázky z jednotné databáze testů, nazvané QTB.
 • Systém licenciáta WASET vylosuje a přidělí uchazeči číslo testu před začátkem vlastního testování a tento proces není žádnou osobou ovlivnitelný.
 • Na vypracování testu v úrovni Core má uchazeč 45 minut a v případě úrovně Advanced 60 minut.
 • Zpracované soubory uchazečem jsou vkládány do systému WASET a vyhodnocovány nezávislým testerem.
 • Do 5 pracovních dnů obdrží uchazeč informaci o výsledku testování (vyhověl/nevyhověl).
 • Při splnění stanovených podmínek je uchazeči vydán odpovídající certifikát.

Ceny testování

 7+ MODULŮ7 MODULŮ4 MODULY
ECDL CORE 3.200 Kč 2.700 Kč 1.900 Kč
 4+ MODULY3 MODULY1 MODUL
ECDL ADVANCED 3.200 Kč 2.500 Kč 900 Kč