VŠEM > SIS VŠEM > Často kladené otázky FAQ > FAQ Úvod do studia

FAQ Úvod do studia

Jak se přihlásit na předmět v AJ a v jakém ročníku?

Předmět v Aj je možné absolvovat kdykoli v průběhu studia. Přihlášení probíhá prostřednictvím SIS VŠEM / Přihlášení na prezentace/PA jsou vypisovány pro každý trimestr. Magisterské navazující studium (Ing.) má studijní předmět v AJ již ve svém rozvrhu (zpravidla ve 2. ročníku).

Seminář odborných prací proběhne prezenčně?

Výuka je realizována standardně již bez omezení dle rozvrhu studenta

Kdy je realizován Bakalářský/Diplomový seminář?

Bakalářský seminář je dostačující absolvovat ve II. ročníku, diplomový seminář pak v I. ročníku.

Můžu se přihlásit na jiné předměty mimo zaměření?

Zvolit můžete z nabídky volitelných předmětů, případně využít individualizace studia v rámci nabídky praktických aplikací (PA).

Jak získám učební text k danému předmětu?

Elektronicky jsou veškeré učební texty dostupné na základě licence Locklizard. Tištěnou podobu je možné zapůjčit v Knihovně VŠEM či zakoupit v aplikaci ePlatby VŠEM.

Účast na akcích bez odevzdání Eseje?

Účast na akcích VŠEM je možná i bez odevzdání písemného výstupu (nezískáte pak za účast žádné kredity).

Harmonogram připravovaných akcí?

O akcích studenty pravidelně informujeme s dostatečným předstihem prostřednictvím Aktualit, emailů, sms, či na sociálních sítích VŠEM. Plánované akce Hosté VŠEM jsou k dispozici na webových stránkách.

Kde najdu obsah studijních předmětů?

Podrobnosti k jednotlivým předmětům naleznete v eVyhledavači VŠEM/Administrace studia. Rovněž doporučujeme stránku Charakteristika studijních předmětů, kde naleznete informace o vyučujících i hodnocení studentů.

Jak kontaktuji lektora?

Vyučujícího je možné kontaktovat prostřednictvím Komunikační aplikace VŠEM.

KONTROLA STUDIA

Test kompetencí jsem již absolvovala

Pokud jste již dříve absolvovali test kompetencí Behavera, není nutné test opakovat.

Lze absolvovat test z AJ místo vstupního testu?

Je nutné absolvovat oba testy, tedy vstupní jazykový test a následně test z cizího jazyka. Absolvování je možné i v jeden den.

Jak se přihlásit na vstupní test z cizího jazyka?

Přihlášení probíhá prostřednictvím SIS VŠEM / Zkoušky studenta.

Kdy zveřejníte témata pro písemné práce?

Témata písemných výstupů jsou k dispozici v Průvodci psaním písemných prací v eVyhledavači VŠEM.

Mohu psát písemné práce o čem chci?

K dispozici je přehled témat písemných prací, ale konkrétní obsah práce definujete sám. Doporučujeme konzultovat s akademickým pracovníkem a zpracovávat takové téma, které vás baví, zajímá a máte pro něj dostatek dat.

Lze kombinovat typy písemných výstupů?

Nabídka písemných výstupů je široká právě pro to, aby se student mohl sám rozhodnout o jejich kombinaci. Doporučujeme začít méně náročným výstupem a následně pokračovat k náročnějšímu.

Jak se přihlásím na zkoušku?

Přihlášení probíhá prostřednictvím SIS VŠEM / Zkoušky studenta.

Jak se přihlásím na praktickou aplikaci?

Přihlášení probíhá v SIS VŠEM / Přihlášení na prezentace/PA.

Skládají se zkoušky ze všech předmětů?

Ano, zkoušky je nutné složit ze všech předmětů.

Jsou zkoušky nyní také on-line?

Zkoušky je možné absolvovat standardně v budově VŠEM (EZK/EZZK).

Kolik mám pokusů na zkoušku?

Standardně jeden řádný, dva opravné, jeden mimořádný a poslední rektorský termín.

Písemná ZZK, následně ústní ZZK a obhajoba závěrečné práce?

Ano, kdy ústní závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce jsou součástí tzv. Rozpravy.

Úroveň Klasik, kdy máme zkoušky?

Zkouškové období je pro cenové úrovně Klasik/Standard září-červen a pro Premium/Exclusive září-srpen. Zkoušku je možné absolvovat až po konci výuky daného předmětu.

Jak je to s povinnými kredity za písemné práce?

Pro každý studijní program a formu studia je stanoven minimální počet kreditů za písemné práce.

Je pro absolvování zkoušky dostačující videolerning?

Vždy doporučujeme kombinaci výuky, videolearningu, videocvičení a učebních textů VŠEM. Pro přípravu na zkoušku je možné rovněž využít PPT k danému předmětu. Doporučujeme účast na výuce, která je prakticky zaměřená a pro studenty velmi přínosná.

ADMINISTRACE STUDIA

Kdy dostanu přihlašovací údaje se svým jménem?

Přihlašovací údaje budou změněny po splnění všech náležitostí přijímacího řízení (do té doby uchazeč využívá email ve tvaru uchazecXXX@infovsem.cz.

Kdy si mohu vyzvedout zakoupené učební texty?

Vyčkejte na email ze strany VŠEM, že je objednávka připravena k vyzvednutí na Informačně poradenském centru, popřípadě ve VŠEM Boxu ve vestibulu budovy.

Lze vyzvednout potvrzení o studiu na VŠEM?

Ano, kdykoli v Úředních hodinách, případně vám rádi zašleme potvrzení v elektronické podobě.

Jak zjistím význam některých zkratek?

Doporučujeme prostudovat Slovník pojmů pro studenty vysoké školy, který napomůže v základní orientaci na VŠEM.

Odbornou praxi musím splnit v prvním ročníku?

Praxi je možné absolvovat kdykoli během studia.

Povinná praxe na kombinovaném studiu?

Praxe je povinná pro všechny studenty prezenční, kombinované a distanční formy studia v rámci bakalářského i magisterského studia.

Uznání povinné praxe z jiné VŠ?

Pokud je její rozsah a kreditové ohodnocení shodné, pak ano. Současně musí být praxe vykonána v souladu se studovaným programem.

Nastupuji na mateřskou, lze praxi odpustit?

Praxe je nedílnou součástí akreditovaného studia a má své kreditové ohodnocení. Pro úspěšné ukončení studia je nezbytně nutné její absolvování. Pokud by vám chyběla, nezískala byste dostatek kreditů, což je stejné, jako byste např. neabsolvovala několik zkoušek. Praxi je možné vykonávat kdykoli během studia, případně i v rámci mateřské dovolené.

Kde najdu formulář pro zaměstnavatele ohledně praxe? A kam ho odevzdat?

Formulář je k dispozici v eVyhledavači VŠEM, kdy vyplněný student nahrává do SIS VŠEM / Soubory Uchazeče/Studenta.

DOCHÁZKA

Kde zkontrolovat, zda se docházka zaznamenává?

Přehled zaznamenané docházky je k dispozici v SIS VŠEM / Docházka studenta.

Co když zapomenu registrovat docházku?

Pokud tento krok opomenete, vaše docházka nebude řádné zaznamenána v SIS VŠEM. Je nezbytné věnovat registraci docházky (on-line i v budově VŠEM) dostatek pozornosti.

Pro koho je registrace docházky povinná?

V rámci podmínek cenové úrovně je správná registrace docházky pro studenty cenové úrovně Klasik/Standard. Pro ostatní úrovně není povinné a registrace docházky je podstatná jen v případě zájmu o získání bonusových bodů ke zkoušce nebo v rámci předmětů zaměření studia či praktických aplikací.

Musím používat jiny účet na Teams než můj firemní?

Je bezpodmínečně nutné používat studentské přihlášení VŠEM (váš firemní účet není přiřazen k týmu daného předmětu).

Musím používat přihlášení/odhlášení docházky na webu?

Pro řádnou registraci docházky a její zaznamenání v SIS VŠEM je nezbytné zahájení/ukončení účasti na webu VŠEM.

Registrace docházky přes VideoForum a následně přihlášení přes nainstalovanou aplikaci MT?

Přihlašování je možné pouze přes webové rozhraní (zaznamenání docházky studenta).

ONLINE APLIKACE VŠEM

Kde rezervuji termín pro konzultace na IPC?

IPC je možné navštívit kdykoliv v jeho úředních hodinách. Pro konzultaci se studijním poradcem jsou vypsány termíny v Rezervační aplikaci VŠEM.

Nedaří se mi přihlásit do Rezervační aplikace.

Přihlašovací údaje jsou shodné se SIS VŠEM. Před prvním přihlášením je nutné aktivovat účet prostřednictvím emailu, který naleznete ve své studentské emailové schránce.

Započítává se někam cvičný test ve videolearningu?

Výsledek se nikam neukládá, kdy se jedná skutečně jen o testy na zkoušku pro vaše procvičování.

Mohu si objednat Oblečení VŠEM?

Oblečení VŠEM si může v aplikaci ePlatby VŠEM objednat kdokoli. Cenová úroveň Exclusive má nárok na jeden kus oblečení zdarma.

Můžu si stáhnout prezentaci z Úvodu do studia?

Ano, prezentace z Úvodu do studia je ke stažení v SIS VŠEM/eVyhledavač.

Přístup ke knihám skrz LockLizard po absolutoriu?

Neobdržel jsem licenci LockLizard

Licence byla zaslána všem studentů, zkontrolujte prosím svou studentskou emailovou schránku WebMail VŠEM.

Přeposílání zpráv VŠEM na soukromý email?

Ano, lze, nicméně nelze garantovat doručení veškerých emailů, které mohou být blokovány nastavením vaší osobní emailové schránky (SPAM). Vždy doporučujeme zprávy kontrolovat v Komunikační aplikaci, nebo ve studentském emailu VŠEM.

U učebnic se zobrazuje sleva. Chystá se nějaká aktualizace publikací?

Každá cenová úroveň čerpá zvýhodněné ceny učebních textů v aplikaci ePlatby VŠEM. Nejedná se tak o „výprodej“, ale o zvýhodněnou nabídku pro vás. Publikace jsou průběžně aktualizováni a na novinky jsou studenti vždy upozorněni.

STUDIJNÍ POPLATKY

Je možné zaplatit školné na celé studium dopředu (Bc.+Ing.)?

Ano, školné je možné uhradit najednou (podmínkou navazujícího studia je absolvování bakalářského studia). Vždy je nutné dodržet variabilní symboly pro platby za jednotlivé roky studia.

Jak plnit studentské aktivity?

Sami můžete zaslat své návrhy, kdy je možné např. natáčet podcasty/videa, připravovat vystoupení známých osobností/lidí z praxe, spolupracovat se VŠEM v rámci úpravy studijních materiálů apod. Veškeré pokyny ke studentským aktivitám jsou na webových stránkách.

Školného daňově uznatelný náklad?

Podrobnosti naleznete na webu VŠEM / Daňová uznatelnost.

BYDLENÍ VŠEM

Je možné ubytování na pár dní / o víkendu?

Minimální délka ubytování je 6 měsíců. Krátkodobé ubytování bohužel není k dispozici.

Jak je to s domácími mazlíčky?

Domácí mazlíčci nejsou v rámci Campus VŠEM povoleni.

Parkování u školy?

Parkování je možné u přilehlých obchodních domů, případně je o víkendu k dispozici parkoviště administrativní budovy Lidl (vedle budovy VŠEM).