Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Financial management, Finanční analýza, Finanční management, Finanční řízení, Management, Měření firemní výkonnosti

Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze.

Profesní kurz Finance
Blog VŠEM
 

Praxe

 • V minulosti zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, jmenovitě v oblasti chemie, farmacie a facility managementu. Je autorem nebo spoluautorem odborných textů zaměřených na investiční rozhodování, podnikovou ekonomiku a firemní management. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, management inovací, procesní a krizový management.

Publikační činnost

 • Souček I., Špaček M., Novák L., Vývoj chemického a rafinérského průmyslu ČR v roce 2010. Chemagazín 4, str. 53-55, 2011. ISSN 1210-7409
 • ŠPAČEK, M., SOUČEK I., HYRŠLOVÁ J. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (1). Manažerské metody a nástroje uplatňované při řízení podniků v chemickém průmyslu.  Chemagazín 4, str. 33, 2011. ISSN 1210-7409
 • SOUČEK I., ŠPAČEK M., HYRŠLOVÁ J. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (2). Inovace a inovační cykly. Chemagazín 5, str. 56, 2011. ISSN 1210-7409
 • HYRŠLOVÁ J., ŠPAČEK M., SOUČEK I. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (3). Systémy managementu kvality jako součást podnikového managementu. Chemagazín 6, str. 20, 2011. ISSN 1210-7409
 • HYRŠLOVÁ J., SOUČEK I., ŠPAČEK M. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (4). Systémy environmentálního managementu jako nástroj řízení environmentálních aspektů a dopadů podniku na životní prostředí. Chemagazín 6, str. 23, 2011. ISSN 1210-7409
 • ŠPAČEK M., SOUČEK I., HYRŠLOVÁ J. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (5). Benchmarkingové hodnocení-Nástroj řízení chemických a rafinérských společností. Chemagazín 1, str. 24, 2012. ISSN 1210-7409
 • SOUČEK I., ŠPAČEK M., HYRŠLOVÁ J. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (6). Business a Competitive Intelligence jako nástroje podpory strategického rozhodování. Chemagazín 2, str. 50, 2012. ISSN 1210-7409
 • ŠPAČEK M., HYRŠLOVÁ J, SOUČEK I. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (7). Strukturální analýza odvětví chemického průmyslu. Chemagazín 3, str. 39, 2012. ISSN 1210-7409
 • ŠPAČEK M. Investiční rozhodování a řízení projektů (autoři J. Fotr, I. Souček). Recenze. Uveřejněno v Acta Oeconomica Pragensia: 1, 2012. ISSN 0572-3043
 • SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HYRŠLOVÁ, J. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (8) – Řízení investičního procesu v chemickém průmyslu. Chemagazín 4, str. 48-51, 2012. ISSN 1210-7409
 • NOVÁK L., SOUČEK I., ŠPAČEK M. Vývoj chemického a rafinérského průmyslu ČR v roce 2011. Chemagazín 4, str. 51-53, 2012. ISSN 1210-7409
 • ŠPAČEK, M. Využití metody scénářů při oceňování podniku. Ekonomické listy, 2, str. 37-49, 2012. ISSN 1804-4166
 • ŠPAČEK, M. Advanced Tools of Investment Decision Making Process. In: Sborník konference International Conference “Trends in Economics and Management for the 21st Century, Brno, 20.-22.9. 2012, str. 75,  ISBN: 978-80-214-4581- 9.
 • FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HÁJEK, S. Tvorba strategie a strategické plánování. Teorie a praxe. 2012, 384 stran. Grada Publishing a.s. ISBN: 978-80-247-3985-4

Pedagogická činnost

 • výuka předmětu Finanční analýza a finanční analýza na MBA Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze
 • výuka předmětu Management I, II na Vysoké škole ekonomické v Praze

Granty a členství

 • Spolupráce na projektu Nová teorie ekonomiky a organizací a jejich adaptační procesy MSM6138439905, 2005-2009, VŠE.

Konference

 • Vystoupení na workshopu Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy. Příspěvek na téma Možnosti uplatnění simulační metody v průmyslové praxi VŠE, 2005
 • Přednáška na plenárním zasedání na téma Strategie specificky orientované firmy v globálním prostředí VŠE, říjen 2008
 • Vystoupení na workshopu Postaudity investičních projektů na téma Metodická stránka postauditů a praktické uplatnění postauditů  VŠE, listopad 2009