Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

Ing. Gabriela Rokosová, Ph.D.

Ing. Gabriela Rokosová, Ph.D.

Hodnocení písemných výstupů

 • 7/2017–dosud Technická univerzita v Liberci - Projektový manažer
 • 9/2012–5/2016 Technická univerzita v Liberci - Interní doktorand
 • 7/2011–12/2015 SATIA project management s.r.o. - Projektový manažer
 • 3/2014–4/2015 ŠKODA AUTO a.s. - Praktikant Praktikantská pozice v oddělení After Sales - klientská spokojenost.
 • 10/2011–9/2012 Městský úřad - Hrádek nad Nisou - Asistentka -

Vzdělání

 • 2012–2016 Technická univerzita v Liberci: Fakulta ekonomická - Pojišťovnictví - doktorské studium
 • 2010–2012 Technická univerzita v Liberci: Fakulta ekonomická - Podniková ekonomika – Navazující magisterské studium
 • 2007–2010 Technická univerzita v Liberci: Fakulta ekonomická - Ekonomika a management mezinárodního obchodu - Bakalářské studiu
 • 2004–2007 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, příspěvková organizace - Ekonomické lyceum SŠ s maturitou (čeština, angličtina, ekonomika, účetnictví)

Publikační činnost

 • MACHALOVÁ, G. State Support for Export in Czech Republik. In Mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2015. 1. vyd. Hradek Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015. S. 188-195- ISBN 978-80-7435-547-9.
 • ŠTIBRÁNYIOVÁ, L. a MACHALOVÁ, G. Reasons for Intervention of Czech National Bank and the Evaluation of Impact on the Insurance Market. In Mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny, 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014. S. 9-15. ISBN 978-80-7435-370-3.
 • KUBOVÁ, P., MACHALOVÁ, G. A ŠTIBRÁNYIOVÁ, L. Dopady legislativních změn EU na český pojistný trh. In Mezinárodní Masarykova konference. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. S. 50-60. ISBN 978-80-87952-07-8.
 • ŠTIBRÁNYIOVÁ, L. a MACHALOVÁ, G. The problém of EU Compliance in the Financial Sector Focusing on the Insurance Area. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktoradnů a odborných asistentů QUAERE 2014, 4. vyd Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014, S. 304-313. ISBN 978-80-87952-04-7.
 • MACHALOVÁ, G. Description of the Trend od Exchange Rates Using Regression and Corellation Analysis. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2013, 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013, S. 894-901. ISBN 978-80-87952-00-9.
 • MACHALOVÁ, G. Společenská odpovědnost proexportních firem. In Zborník vedeckých prác: AKTUÁLNÉ PROBLEMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2013. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. S. 339-344. ISBN 978-80-225-3636-3.